Hỏi đáp pháp luật

Tư vấn trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Tư vấn khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Tôi sẽ bị xử phạt như thế nào nếu nhân viên chấm dứt hợp đồng trước khi ký? Nếu phải thưởng thì mức thưởng của công ty là bao nhiêu? Để hiểu rõ hơn về việc người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật sẽ bị xử phạt như thế nào, hãy xem các bài viết sau.

Quy định 29-2016 QĐ / TW về Thi hành Điều lệ Đảng

Cách tính thuế TNCN của hợp đồng lao động?

Điều kiện nộp thuế GTGT hàng quý

Khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

nghe: Ngày 07/08/2015, chúng tôi ký hợp đồng lao động thời hạn 3 năm với Ngân hàng A. Ngày 2/6/2016, chúng tôi gửi đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động lên bộ phận quản lý của ngân hàng. Tuy nhiên, Ban quản lý không nhận đơn hoặc yêu cầu từ các bộ phận khác để thực hiện các thủ tục xác nhận nghĩa vụ và trách nhiệm của họ. Vào ngày 3 tháng 6 năm 2015, tôi đã gửi một email đến ban quản trị về việc xin nghỉ việc của tôi. Tôi nhận được email từ bộ phận quản lý yêu cầu trung tâm đào tạo, bộ phận kế toán, kiểm toán nội bộ,… xác nhận. Tôi đã yêu cầu các bộ phận khác xác nhận, nhưng bộ phận kiểm toán nội bộ đã trễ hẹn đến tháng Bảy. Xác nhận không được hoàn thành vào ngày 6 tháng 6 năm 2016. Trong công việc, tôi không vi phạm nội quy hay làm thiệt hại cho ngân hàng. Ngày 6/7/2016, cơ quan quản lý mới chính thức nhận đơn từ chức của tôi và báo cáo cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Ngày 18/7/2016 tôi tự ý nghỉ việc không xin phép. Sau đó, phòng hành chính yêu cầu tôi đi làm. Nếu không, chúng tôi sẽ báo cáo việc sa thải và thông báo bằng văn bản cho thành phố mới được chuyển giao và cơ quan mới về vi phạm.

Trường hợp này tôi xin hỏi việc tự ý bỏ việc là đúng hay sai. (Từ ngày 06/03/2016 đến 06/07/2016 tôi sẽ gửi email thông báo chính thức nhận hồ sơ. Ngày 18/07/2016 tôi xin nghỉ việc). Việc Ngân hàng A gửi thông báo chính thức về hành vi vi phạm của tôi đến chính quyền địa phương và cơ quan mới của tôi có hợp pháp không? Việc gửi lá thư này sẽ ảnh hưởng lớn đến công việc của tôi ở đơn vị mới.

trả lời: Điều 37 Bộ luật lao động 2012 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau.

“Thứ nhất, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn, theo mùa vụ hoặc theo công việc cụ thể có thời hạn dưới 12 tháng thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước tháng tiếp theo.

a) Không được bố trí đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

b) Chưa trả đủ tiền lương hoặc trả chưa đến hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục và ép buộc lao động.

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động.

Trường hợp của bạn được xác định là làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn. Vì việc chấm dứt hợp đồng lao động không thuộc trường hợp nào nêu trên nên việc đơn phương chấm dứt hợp đồng là vi phạm pháp luật.

Điều 43 Bộ luật lao động 2012 quy định về nghĩa vụ của người lao động trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

“Thứ nhất, tôi không đủ điều kiện để được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn thông báo, người sử dụng lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động số tiền tương đương với tiền lương của người lao động trong ngày mà không cần báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này. “

Điều 37 Khoản 2 Bộ luật Lao động 2012 quy định về thời hạn báo trước mà người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nên người sử dụng lao động có nghĩa vụ báo trước ít nhất 30 ngày cho người sử dụng lao động. Do đó, theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã vi phạm nghĩa vụ thông báo trước khi xuất cảnh. Đồng thời tự ý nghỉ việc khi chưa được sự chấp thuận của công ty. Do đó, việc bạn chấm dứt hợp đồng lao động là vi phạm pháp luật. Vì vậy, cần phải tuân thủ các nghĩa vụ sau đây được quy định tại Điều 43 Bộ luật lao động. Không có trợ cấp thôi việc và bạn phải trả nửa tháng lương theo hợp đồng lao động. Đây là số tiền tương đương với số tiền. Lương vào ngày không báo trước, …

Do bạn tự ý nghỉ việc mà không được chấp thuận nên công ty có lý do để quyết định sa thải bạn trong các trường hợp sau đây theo Điều 126 (3) Bộ luật lao động về việc áp dụng kỷ luật sa thải: Số ngày trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong năm 2001 mà không có lý do chính đáng. “

Do đó, bạn tự ý nghỉ việc là vi phạm pháp luật. Việc Ngân hàng A gửi thông báo vi phạm quy tắc cho chính quyền địa phương và các tổ chức mới là vô căn cứ và bất hợp pháp nếu ngân hàng không có quy định hoặc quy định nào về vấn đề này tại thời điểm ký hợp đồng với ngân hàng. Không có quy định nào về việc thông báo vi phạm nếu một nhân viên vi phạm nghĩa vụ của mình. Trừ khi công việc bạn làm có kèm theo bí mật kinh doanh.

Xem thêm về bài viết

Tư vấn trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

[rule_3_plain]

Tư vấn trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng trước thời gian mà người lao động đã ký kết trong hợp đồng thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Nếu phải bồi thường thì mức bồi thường cho công ty là bao nhiêu? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về việc người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật sẽ bị xử phạt ra sao.

Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng
Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thuê khoán nhân công
Điều kiện khai thuế GTGT theo quý

Trường hợp người lao động chấm dứt hợp động lao động trái pháp luật
Hỏi: Ngày 07/08/2015 tôi có ký HĐLĐ thời hạn 3 năm với Ngân hàng A. Ngày 02/06/2016, tôi có nộp đơn xin chấm dứt HĐLĐ cho phòng Hành chính của Ngân hàng. Tuy nhiên phòng hành chính không nhận đơn, yêu cầu làm thủ tục xác nhận nghĩa vụ trách nhiệm từ các phòng ban khác. Ngày 03/06/2015 tôi có gửi mail thông báo cho Phòng hành chính về việc xin nghỉ việc. Phòng hành chính đã email lại cho tôi, yêu cầu xin xác nhận từ các phòng ban như Trung tâm đào tạo, Kế toán, Phòng kiểm toán nội bộ,…Tôi đã xin xác nhận từ các phòng ban, tuy nhiên Phòng kiểm toán nội bộ chậm chạp trong việc làm xác nhận cho tôi, đến ngày 06/07/2016 mới tiến hành xác nhận xong. Trong quá trình làm việc, tôi không hề vi phạm nội quy hay gây thiệt hại gì cho Ngân hàng. Ngày 06/07/2016, phòng hành chính mới chính thức nhận đơn nghỉ việc của tôi và tiến hành báo cáo lên cấp có thẩm quyền để xin phê duyệt chấm dứt HĐLĐ. Ngày 18/07/2016 tôi đã tự ý nghỉ việc mà chưa có phê duyệt. Phòng hành chính sau đó đã yêu cầu tôi đi làm, nếu không sẽ tiến hành lập biên bản sa thải, đồng thời gửi công văn thông báo đến chính quyền địa phương và cơ quan mới mà tôi vừa chuyển công tác về việc tôi vi phạm.
Tôi xin hỏi trong trường hợp này việc tôi tự ý nghỉ việc là đúng hay sai? (gửi mail thông báo từ 03/06/2016 đến 06/07/2016 mới chính thức nhận đơn, 18/07/2016 tôi nghỉ việc). Việc Ngân hàng A gửi công văn thông báo tôi vi phạm quy định đến chính quyền địa phương và cơ quan mới của tôi thì có đúng với pháp luật hay không? Việc gửi công văn này sẽ rất ảnh hưởng đến công việc của tôi tại đơn vị mới.

Trả lời: Điều 37 Bộ Luật Lao động 2012 quy định về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động, như sau:
“1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:
a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;
d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;
Trường hợp của bạn được xác định là làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn. Việc chấm dứt Hợp đồng lao động của bạn không thuộc một trong các trường hợp trên nên việc đơn phương chấm dứt hợp đồng của bạn là trái pháp luật.
Điều 43 Bộ luật lao động 2012 quy định về Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật:
“1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.
3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.”
Khoản 2 Điều 37 Bộ luật lao động 2012 quy định về thời hạn báo trước khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn phải có nghĩa vụ báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất là 30 ngày. Do đó, theo như thông tin bạn cung cấp, thì bạn đã vi phạm nghĩa vụ thông báo trước khi nghỉ việc. Đồng thời, bạn đã tự ý nghỉ việc khi chưa được sự phê duyệt từ phía công ty. Vì vậy, việc hành vi chấm dứt HĐLĐ của bạn là trái pháp luật. Do đó, bạn sẽ phải tuân thủ nghĩa vụ của mình quy định tại Điều 43 Bộ luật lao động, như: Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường nửa tháng tiền lương theo HĐLĐ, bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương của bạn trong những ngày không báo trước,…
Do bạn tự ý bỏ việc mà chưa được sự phê duyệt nên công ty có căn cứ để đưa ra quyết định sa thải bạn, căn cứ theo Khoản 3 Điều 126 Bộ luật lao động về Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải nếu: “Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.”
Như vậy, việc bạn tự ý nghỉ việc là trái với quy định của pháp luật. Việc Ngân hàng A gửi công văn thông báo vi phạm quy định đến chính quyền địa phương và cơ quan mới của bạn là không có căn cứ, trái pháp luật nếu như trong nội quy của Ngân hàng không có quy định về vấn đề này, hay tại HĐLĐ khi bạn ký kết với Ngân hàng không có điều khoản về việc thông báo vi phạm khi người lao động vi phạm nghĩa vụ. Trừ trường hợp, công việc bạn làm có liên quan đến bí mật kinh doanh.

[rule_2_plain]

#Tư #vấn #trường #hợp #người #lao #động #chấm #dứt #hợp #đồng #lao #động #trái #pháp #luật


  • #Tư #vấn #trường #hợp #người #lao #động #chấm #dứt #hợp #đồng #lao #động #trái #pháp #luật
  • Tổng hợp: Mobitool

Trần Ris

Tôi là Trần Ris, tôi viết blog để chia sẻ các kiến thức hay đến các bạn. Chúc các bạn tìm được thông tin mình cần! Xin cảm ơn đã đọc và theo dõi blog của tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button