Câu Hỏi

Dòng điện tăng khi tần số tăng trong mạch điện dung và ngược lại hỏi tại sao ?

Dòng điện tăng khi tần số tăng trong mạch điện dung và ngược lại . Hỏi tại sao ?. Một câu hỏi khác từ những câu hỏi điện tử và câu trả lời phỏng vấn kỹ thuật điện và điện tử .

Tải Full Sách Điện Tử Cơ Bản

Giải thích phát biểu rằng ” Trong mạch điện dung, tại sao dòng điện tăng khi tần số tăng “.

Trong mạch điện dung, tại sao dòng điện tăng khi tần số tăng

Câu hỏi liên quan:

Tại sao dòng điện lại tăng khi điện dung tụ điện tăng hoặc dung kháng giảm?

File bài tập khi tần số dòng điện tăng thì công nghệ 12

Tải về

Giải trình:

Chúng ta biết rằng trong mạch DC:

I = V / R,

Nhưng trong trường hợp mạch AC:

I = V / Z

Trong đó “tổng trở của mạch xoay chiều = Tổng trở = Z = √ (R 2 + (X L – X 2 )”

Trong trường hợp mạch điện dung:

  • Z = √ (R 2 + X 2 )
  • I = V / X C hoặc I = V / Z

Nó cho thấy rằng trong một mạch điện dung, hiện tại là tỷ lệ thuận với dung “C” và tỉ lệ nghịch với điện kháng điện dung như điện dung và dung kháng “X C ” là tỉ lệ nghịch với nhau.

Hãy kiểm tra với một ví dụ để xem làm thế nào dòng điện tăng lên khi tăng tần số trong trường hợp mạch điện dung.

Khi tần số = 50Hz

Giả sử một mạch điện dung trong đó:

  • Điện áp = V = 3000 V
  • Điện dung = C = 5 µF
  • Tần số = f = 50 Hz

Để tìm điện kháng điện dung;

XC = 1 / 2πfC

XC = 1 / (2 x 3.1415 x 50 x 5×10-6)

XC = 636.94 Ω

Bây giờ, dòng điện trong mạch điện dung:

I = V / XC

I = 3000 V / 636,94 Ω

 I = 4,71 A 

Khi tần số = 60 Hz

Bây giờ chúng tôi tăng dạng tần số 50Hz lên 60Hz.

V = 3kV, C = 5 µ Farads,  f = 60 Hz.

C = 1/2 π f C = 1 / (2 x 3,1415 x 60 x 5 × 10 -6 ) = 530,63Ω

I = V / X C = 3 kV / 530,63Ω

I = 5,65 A 

Phần kết luận:

Ta có thể thấy rằng, khi tần số là 50Hz thì cường độ dòng điện trong mạch là 4,71 A ,

Nhưng khi tần số mạch tăng từ 50Hz đến 60Hz , sau đó tăng hiện tại cũng từ 4,71 A đến 5,65 Một .

Do đó đã chứng minh,

Trong mạch điện dung, khi tần số tăng thì cường độ dòng điện trong mạch cũng tăng và ngược lại.

f ∝ I

Bằng lời :

  • Dung kháng là một loại điện trở. Khi điện trở tăng thì cường độ dòng điện trong mạch giảm và ngược lại.
  • Điện dung tỷ lệ nghịch với dung kháng và tần số.

∝ 1 / X C    và C ∝ 1 / f

  • Dòng điện tỷ lệ thuận với điện dung và tỷ lệ nghịch với dung kháng và trở kháng.

∝ C và I ∝ 1 / X C    và I ∝ 1 / Z

  • Trở kháng tỷ lệ thuận với dung kháng

 XC

  • Trong mạch điện dung, tần số tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện.

I ∝ f .

Trần Ris

Tôi là Trần Ris, tôi viết blog để chia sẻ các kiến thức hay đến các bạn. Chúc các bạn tìm được thông tin mình cần! Xin cảm ơn đã đọc và theo dõi blog của tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button