Tổng hợp viết về bộ sưu tập bằng tiếng anh mới nhất hay nhất

Mobitool xin giới thiệu tới các em tài liệu Tổng hợp viết về bộ sưu tập bằng tiếng anh hay nhất nhằm giúp các em biết cách viết về bộ sưu tập của mình. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo có ích trong giai đoạn học tập của các em. Mời các em cùng tham khảo.

Tổng hợp các đoạn văn Tiếng Anh viết về bộ sưu tập hay nhất
Tổng hợp viết về bộ sưu tập bằng tiếng anh mới nhất hay nhất

Từ vựng cần nhớ viết về bộ sưu tập bằng tiếng anh

Bài viết đoạn văn về bộ sưu tập bằng tiếng Anh có thể sẽ hơi khó đối với nhiều bạn, đặc biệt là phần lên dàn ý phân chia bố cục. Việc triển khai và sắp xếp nội dung ý tưởng phải thật hợp lý, mạch lạc. Nếu như bạn vẫn còn đang bối rối chưa biết nên bắt đầu từ đâu, thì hãy tham khảo một số câu hỏi gợi ý ngay sau đây nhé.

Từ vựng cần nhớ viết về bộ sưu tập bằng tiếng anh
Từ vựng cần nhớ viết về bộ sưu tập bằng tiếng anh

 

Bạn đã bắt đầu sưu tầm từ khi nào thế?

 • Where do you collect them?

Bạn sưu tầm chúng ở đâu vậy?

 • How do you feel about your collection?

Bạn cảm thấy như thế nào về bộ sưu tập của mình?

 • How is your collection?

Bộ sưu tập của bạn ra sao?

 • Why do you like collecting them?

Tại sao bạn lại thích sưu tập chúng thế?

 • What do you like to do?

Bạn thích làm gì?

 • What are you into?

Niềm đam mê của bạn là gì?

 • What do you get up to in your free time?

Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh rỗi?

 • What do you collect?

Bạn sưu tập cái gì?

 • What do others feel/ say about your collection? (Ex: friends, family,…)

Những người khác cảm nhận/ nói gì về bộ sưu tập của bạn? (Ví dụ: bạn bè, gia đình,…)

 • When did you start collecting?

Tổng hợp viết đoạn văn về bộ sưu tập bằng tiếng anh

Dưới đây là hướng dẫn viết đoạn văn tiếng anh về bộ sưu tập đầy đủ chi tiết hãy cùng tham khảo ngay bên dưới đây nhé :

Tổng hợp viết đoạn văn về bộ sưu tập bằng tiếng anh
Tổng hợp viết đoạn văn về bộ sưu tập bằng tiếng anh

Viết đoạn văn về bộ sưu tập bằng tiếng anh : tranh vẽ

My hobby is collecting my favourite singers’ pictures and photos. I took up this hobby since I was in grade 1 because I liked beautiful female singers with nice voice such as Taylor Swift and Selena Gomez. I save my pocket money and buy their prined photos at book stores. Sometimes, I look up their photos on the Internet and print them, then I stick them on the wall in my bed room. Now I have hundreds of famous singers’ photos all over the world and I keep them in an album. I classify them into nationality of the singers. I find this hobby interesting and I will continue widening my collection in the future.

Dịch:

Thị hiếu của tôi là sưu tầm tranh và ảnh của các ca sĩ tôi thích thú. Tôi đã có thị hiếu này bắt đầu từ học lớp 1 vì tôi thích những nữ ca sĩ dễ nhìn, có giọng hát hay như Taylor Swift và Selena Gomez. Tôi tiết kiệm tiền tiêu vặt của mình và sắm những bức ảnh riêng của họ ở các shop sách. Thỉnh thoảng, tôi tra cứu ảnh của họ trên Internet và in chúng, sau ấy tôi dán chúng lên tường trong phòng ngủ của mình. Hiện giờ tôi có hàng trăm bức ảnh của các ca sĩ nổi danh trên khắp toàn cầu và tôi giữ chúng trong 1 album. Tôi phân loại chúng thành quốc tịch của các ca sĩ. Tôi thấy thị hiếu này thật thú vị và tôi sẽ tiếp diễn mở mang bộ sưu tập của mình trong ngày mai.

Viết đoạn văn tiếng anh về bộ sưu tập sách

My hobby is collecting books. I collect books whenever I have more need for some books. I collect many kinds of books such a love story books or textbooks I am learning at school, you know, Maths, History, Geography, Biology: and books about nature. I buy books from a bookshop near my house, and some other stores. I also get books from my friends. I collect books because I would like phệ learn from books. They help me broaden my knowledge. In the future, I try phệ make my collection larger. I would open a book store of my own.

Dịch:

Thị hiếu của tôi là sưu tầm sách. Tôi sưu tầm sách bất kỳ lúc nào tôi cần nhiều sách hơn. Tôi sưu tầm nhiều loại sách như 1 cuốn truyện hay sách giáo khoa nhưng mà tôi đang học ở trường, bạn biết ấy, Toán, Lịch sử, Địa lý, Sinh học: và sách về tự nhiên. Tôi sắm sách từ 1 hiệu sách gần nhà tôi và 1 số shop khác. Tôi cũng thu được sách từ bằng hữu của tôi. Tôi sưu tầm sách vì tôi muốn học từ sách. Chúng giúp tôi mở mang tri thức của mình. Trong ngày mai, tôi quyết tâm khiến cho bộ sưu tập của mình to hơn. Tôi sẽ mở 1 shop sách của riêng mình.

Viết về bộ sưu tập của em bằng tiếng Anh [CÓ DỊCH] - Step Up English

Viết về sở thích sưu tầm sách bằng tiếng anh sưu tập tem

Viết đoạn văn tiếng anh về sở thích sưu tầm

My hobby is collecting stamps, I started phệ collect stamps 6 years ago. I have been collecting both local stamps and foreign stamps from the letters of friends and relatives. I classify the stamps into categories. I put stamps of animals, flowers, birds… on different pages. I keep them in two albums, one for local and the other for foreign ones. Collecting stamps helps me phệ broaden my knowledge about the world around me and it is also an effective way phệ be a good geography. I plan the stamp exhibitions phệ learn from experienced stamp collectors and I can expose my collection at an exhibition in the future.

Dịch:

Thị hiếu của tôi là tích lũy tem, tôi khởi đầu tích lũy tem 6 5 trước. Tôi đã tích lũy được tem địa phương và tem nước ngoài từ thư của bằng hữu và người nhà. Tôi phân loại tem thành các loại. Tôi phân các con tem theo động vật, hoa, chim … trên các trang không giống nhau. Tôi giữ chúng trong 2 album, 1 cho địa phương và 1 album cho các tem nước ngoài. Việc tích lũy tem giúp tôi mở mang tri thức về toàn cầu bao quanh mình và nó cũng là 1 cách hiệu quả để học tốt môn địa lý. Tôi dự kiến tổ chức triển lãm tem để học hỏi từ những người sưu tầm tem có kinh nghiệm và tôi có thể trưng bày bộ sưu tập của tôi tại triển lãm trong ngày mai.

Nói về bộ sưu tập của bạn bằng tiếng anh

My hobby is stamp collecting. I have been collecting both local stamps and foreign stamps for more than 5 years. I have now a very good collection of stamps.

It got started since I was young. I had always wanted the beautiful pictures on the stamps so I thought a way phệ keep them. At first I only collected local stamps which I got from the letters of my friends and relatives. Then my relatives went abroad so many collection of foreign stamps started phệ increase. Now I have two albums, one for local and the other for foreign ones. I classify the stamps into categories before putting them into my stamp album. There are some very rare stamps among them.
It’s an interesting hobby. First of all, when you collect stamps, you are able phệ learn more about the world. The stamps often say something about the country and its people. We can also know the names of many kings and famous persons. Secondly, you are able phệ meet new friends that have the same interest. I often exchange stamps with some of my friends.
In my opinion, good hobbies are those ones that give you the opportunity phệ develop a new skill. Collecting stamps teaches you some self-discipline and how phệ be very systematic.. I feel that my life becomes more meaningful when I have a collection of stamps. I’ll continue phệ make collection richer and richer in the future.

Dịch:

Thị hiếu của tôi là sưu tập tem. Tôi đã sưu tập của tem trong nước và nước ngoài hơn 5 5 rồi. Giờ đây tôi đã có 1 bộ sưu tập tem hoành tráng.

Nó từ khi lúc tôi còn bé. Tôi luôn muốn có những bức tranh đẹp trên những con tem nên tôi tìm cách giữ chúng lại. Trước tiên tôi chỉ sưu tập những con tem trong nước, những cái tôi có được từ nhựng lá thư của bằng hữu và họ hàng. Sau ấy, họ hàng tôi ra nước ngoài và những bộ sưu tập tem nước ngoài càng ngày càng tăng. Giờ tôi có 1 album, 1 cho tem trong nước và 1 cho tem nước ngoài. Tôi phân chúng thành từng loại trước lúc bỏ chúng vào album. Có vài con tem rất quý hiếm trong ấy.

Nó là 1 sở ham thích vị. Trước hết, lúc bạn sưu tập tem, bạn học hỏi được nhiều về toàn cầu. Con tem thường nói lên điều gì ấy về 1 non sông và con đứa ở ấy. Chúng ta cũng có thể biết tên nhiều vị vua và người nổi danh. Thứ 2, bạn có thể gặp được những người bạn mới có cùng thị hiếu. Tôi thường bàn bạc tem với vài người bạn.

Theo tôi, thị hiếu lành mạnh là thị hiếu cho bạn thời cơ tăng trưởng mọt kỹ năng nào ấy. Sưu tập tem dạy tôi tính tự giác và làm việc có hệ thống .Tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn lúc tôi có 1 bộ sưu tập tem. Tôi sẽ khiến cho nó càng ngày càng trở thành sang giàu.

Viết về bộ sưu tập của em bằng tiếng Anh [CÓ DỊCH] - Step Up English

Viết về bộ sưu tập sách bằng tiếng anh :  bộ sưu tập đồng xu

Most of us have individual preferences. Collecting certain objects such as: coin, stickers, shoes, etc. is one of the most popular hobbies. My hobby is collecting stickers. It is also the most popular hobby among children in my neighborhood. Children are interested in collecting stickers because it is not an expensive hobby. I started this pastime when I was four years old. My hobby began through the influence of my best friend, Quan. One day, when I was playing in his house, he showed me his colorful sticker albums full of his pride. I was amazed phệ see so many impressive stickers of all shapes and sizes. He gave me a few pieces from his collection and told me about his interesting story about his passion. I was inspired by him and my interest in stickers started from that day. I kept my first set of stickers in a scrapbook but my subsequent collections were kept in beautiful boxes because I think some of the stickers could not be removed easily when pasted onto the albums. Keeping the stickers in boxes helps me exchange some of my stickers with my friends conveniently without damaging them. Ever since my family members came phệ know of my interest in stickers, they will buy stickers for me whenever they come across nice ones. I love those stickers from my cousin who is an overseas student in London. He bought them for me wherever he visited around the world. Some of the unique ones were from his classmates who come from many different countries. During my miễn phí time, I will bring out all my lovely collections, lay them on the ground and admire them. I really enjoy doing this as it will help me recall who gave them, where and when I got them. Some of my friends are jealous of my collections as I will not exchange my unique stickers with them. Till now, I still share my collections with my best friend – Quan. I must really thank Quan for his little gift which started my hobby.

Dịch:

Gần như chúng ta có thị hiếu tư nhân. Sưu tập 1 số vật dụng như: đồng xu, nhãn dán, giày dép là 1 trong những thị hiếu bình thường nhất. Thị hiếu của tôi là sưu tập nhãn dán. Đấy cũng là thị hiếu bình thường nhất của lũ trẻ trong xóm tôi. Trẻ em ham thích với việc sưu tập các hình dán vì nó không hề là 1 niềm vui tốn kém. Tôi khởi đầu trò giải trí này lúc tôi 4 tuổi. Thị hiếu của tôi từ khi tác động của người bạn thân nhất của tôi, Quân. 1 ngày nọ, lúc tôi đang chơi trong nhà anh đó, anh đó đã cho tôi xem những album sticker đầy màu sắc của anh đó đầy kiêu hãnh. Tôi đã rất kinh ngạc lúc thấy rất nhiều nhãn dán ấn tượng với đủ hình dáng và kích cỡ. Anh đó đưa cho tôi 1 vài tác phẩm từ bộ sưu tập của anh đó và kể cho tôi nghe câu chuyện thú vị về niềm say mê của anh đó. Tôi đã được truyền cảm hứng từ anh đó và niềm thích thú của tôi với nhãn dán từ khi ngày ấy. Tôi giữ bộ nhãn dán trước hết của mình trong 1 cuốn sổ lưu niệm nhưng mà các bộ sưu tập tiếp theo của tôi được giữ trong những chiếc hộp thích mắt vì tôi nghĩ rằng 1 số nhãn dán chẳng thể gỡ ra dễ ợt lúc dán lên album. Giữ các nhãn dán trong hộp giúp tôi bàn bạc 1 số nhãn dán của mình với bằng hữu 1 cách thuận lợi nhưng mà ko làm hỏng chúng. Tính từ lúc lúc các thành viên trong gia đình tôi biết tới thị hiếu của tôi với nhãn dán, họ sẽ sắm nhãn dán cho tôi bất kỳ lúc nào họ bắt gặp những miếng dán đẹp. Tôi thích những hình dán ấy từ người anh họ của tôi, 1 du học trò ở London. Anh đó đã sắm chúng cho tôi ở bất kỳ nơi nào anh đó tới thăm trên khắp toàn cầu. 1 số trong số những bức lạ mắt là của các bạn cùng lớp của anh đó, những người tới từ nhiều non sông không giống nhau. Trong thời kì nhàn rỗi, tôi sẽ mang ra tất cả những bộ sưu tập dễ thương của mình, đặt chúng xuống đất và chiêm ngưỡng chúng. Tôi đích thực thích làm điều này vì nó sẽ giúp tôi nhớ lại người nào đã cho chúng, ở đâu và lúc nào tôi nhận chúng. 1 số bằng hữu của tôi ganh ghẻ với bộ sưu tập của tôi vì tôi sẽ ko bàn bạc nhãn dán lạ mắt của mình với họ. Tới hiện thời, tôi vẫn san sớt bộ sưu tập của mình với người bạn thân nhất của tôi – Quân. Tôi phải đích thực cảm ơn Quân vì món quà bé đã khởi đầu thị hiếu của tôi.

Ciết đoạn văn về sưu tập tem bằng tiếng anh bộ sưu tập giày

Viết về bộ sưu tập gấu bông bằng tiếng anh

I love shoes, so my preference is the shoe collection, I started collecting shoes 2 years ago. I have collections of shoes, buy them on the social networking site. I have 20 pairs of shoes. I categorized according phệ the company’s shoes, by color, in style …. I like best is the converse. I put them in a small room. Collecting shoes make me feel happy.

Dịch:

Tôi yêu giày, vì thế thị hiếu của tôi là sưu tập giày, tôi khởi đầu sưu tập giày cách đây 2 5. Tôi có bộ sưu tập giày, sắm chúng trên trang mạng xã hội. Tôi có 20 đôi giày. Tôi phân loại theo giày của hãng, theo màu sắc, mẫu mã …. Tôi thích nhất là đôi giày converse. Tôi đặt chúng trong 1 căn phòng bé. Sưu tập giày khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc.

Từ vựng, đoạn văn mẫu viết về bộ sưu tập của em bằng tiếng Anh

Viết về bộ sưu tập tem bằng tiếng anh

My hobby is collecting shoes. I began my hobby when I was in grade six. It is an expensive hobby because when you like shoes, you spend much money on buying your favorite shoes. Nowadays, shoes are became a fashionable trend, and we also have many shoes brands. I think it is useful because you can wear your favorite shoes when you go outside with your friends, and it really means phệ me. I love collecting shoes, and I will continue my hobby in the future.

Dịch:

Thị hiếu của tôi là sưu tập giày. Tôi khởi đầu thị hiếu của mình lúc tôi học lớp 6. Đấy là 1 niềm vui tốn kém vì lúc bạn thích giày, bạn sẽ bỏ ra nhiều tiền để sắm đôi giày thích thú của mình. Ngày nay, giày đã biến thành 1 xu thế thời trang, và chúng ta cũng có rất nhiều nhãn hàng giày. Tôi nghĩ điều ấy rất có ích vì bạn có thể mang đôi giày thích thú của mình lúc đi ra ngoài với bằng hữu, và nó đích thực có ý nghĩa đối với tôi. Tôi thích sưu tập giày, và tôi sẽ tiếp diễn thị hiếu của mình trong ngày mai.

Viết về bộ sưu tập truyện tranh bằng tiếng anh

My hobby is collecting shoes. I started my hobby 4 years ago. It is a hobby that spends a lot of time and money. Nowadays, the trend of buying shoes is very popular all over the world, we have many famous brands such as Nike, Adidas, Bata … I think wearing shoes is very useful because you will not wear shoes. Getting a pick or kick in your leg is painful in your leg or you can take it out with your friends. I really like phệ collect shoes, maybe I will continue phệ collect shoes in the future.

Dịch:

Thị hiếu của tôi là sưu tập giày. Tôi khởi đầu thị hiếu của mình cách đây 4 5. Đấy là 1 thị hiếu tiêu tốn nhiều thời kì và tiền nong. Hiện nay, xu thế sắm giày rất bình thường trên toàn toàn cầu, chúng ta có rất nhiều nhãn hàng nổi danh như Nike, Adidas, Bata… Tôi nghĩ đi giày rất có ích vì bạn sẽ ko đi giày. Bạn bị đau hoặc bị 1 cú đá vào chân hoặc bạn có thể cùng bằng hữu ra ngoài. Tôi rất thích sưu tập giày, có nhẽ tôi sẽ tiếp diễn sưu tập giày trong ngày mai.

Viết về bộ sưu tập bằng tiếng anh ngắn

If someone asks me, “Do you have any collections, what are your favorites?”. I will answer immediately, my biggest hobby is clothes. I think this is one of the popular hobbies and there are a lot of friends just like me. Each person will have many different ways phệ express their own personality through items such as shoes, accessories, clothes, bags, jewelry, … For me, it is clothes. I collect clothes from many famous brands such as: Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Kenzo, … Each type of clothes will be worn by me depending on different times. I know that this is a luxury hobby. Therefore, I will try phệ make a lot of money phệ continue my collection of clothes in the future.

Dịch:

Nếu người nào ấy hỏi tôi rằng: “Bạn có bộ sưu tập nào ko, thị hiếu của bạn là gì?”. Tôi sẽ giải đáp ngay, thị hiếu to nhất của tôi là áo quần. Tôi nghĩ rằng đây là 1 trong những thị hiếu bình thường và có rất nhiều bạn cũng giống như tôi. Mỗi người sẽ có nhiều cách không giống nhau để trình bày phong cách riêng của bản thân qua những đồ vật như: giày, phụ kiện, áo quần, túi xách, trang sức,… Đối với tôi thì ấy là áo quần. Tôi sưu tập áo quần tới từ nhiều thương hiệu nổi danh không giống nhau như: Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Kenzo,… Mỗi loại áo quần sẽ được tôi mặc tùy thuộc vào các thời khắc không giống nhau. Tôi biết rằng đây là 1 thị hiếu xa xỉ. Bởi thế, tôi sẽ quyết tâm để kiếm nhiều tiền tiếp diễn bộ sưu tập áo quần của bản thân trong ngày mai.

Bài viết tiếng anh về bộ sưu tập bộ sưu tập son

For women, lipstick is an indispensable vật phẩm for them. Me too. I have a strong passion for lipstick. I always find and bring back phệ display on my wardrobe the colorful lipsticks. Think of yourself meeting two different girls. One has a bare face, the other has lipstick. I’m sure the men will feel impressed and be attracted phệ the girl who wears lipstick. It makes women more beautiful in the eyes of everyone around. My lipstick collection is also quite rich and varied. From the lipstick Black Rouge, Bbia, Mac, … phệ Chanel, Dior. Each one will have its own unique beauty when you apply it phệ your lips. They create a beautiful spectrum of colors. For each color, I buy lipsticks from different brands. Of course, they should be popular colors and easy phệ use. Lipsticks will forever be my biggest hobby. In the future, I hope phệ collect more beautiful lipsticks.

Dịch:

Đối với phái nữ, son là 1 đồ vật chẳng thể thiếu của các nàng. Tôi cũng vậy. Tôi có niềm say mê mãnh liệt dành cho son. Tôi luôn kiếm tìm và mang về trưng bày trên tủ của mình những thỏi son nhiều màu sắc. Hãy thử nghĩ rằng bạn gặp 2 cô gái không giống nhau. 1 người để mặt mộc, người còn lại có tô son. Tôi vững chắc rằng phái mạnh sẽ cảm thấy ấn tượng và bị lôi cuốn bởi cô gái tô son. Nó khiến cho phái nữ trở thành dễ nhìn hơn trong mắt mọi người bao quanh. Bộ sưu tập son của tôi cũng khá phong phú và nhiều chủng loại. Từ những thỏi son Black Rouge, Bbia, Mac,… cho đến thỏi Chanel, Dior. Mỗi 1 loại đều sẽ có những nét đẹp biệt lập lúc bạn tô lên môi. Chúng hình thành nột dải sắc màu tuyệt đẹp. Đối với mỗi loại màu, tôi đều sắm những thỏi son tới từ các nhãn hàng không giống nhau. Dĩ nhiên, chúng phải là những màu thông dụng và dễ ợt sử dụng. Những cây son sẽ mãi là thị hiếu to nhất của tôi. Trong ngày mai, tôi hi vọng sẽ sưu tập được thêm nhiều thỏi son xinh xắn.

Từ vựng, đoạn văn mẫu viết về bộ sưu tập của em bằng tiếng Anh

Viết đoạn văn tiếng anh về bộ sưu tập bộ sưu tập gấu bông

My hobby is collecting teddy bears. The teddy bear became a close friend phệ me when I was a kid. In my collection I have lots of teddy bears of different sizes. Each size format is used by me for its own purposes. There are teddy bears that I hug phệ sleep, a teddy bear I just phệ decorate in my room: be it on the closet, or on the desk and the bookshelf, … Each teddy bear will have a color, look different beautiful. But, I both love them. Currently my collection has about 100 teddy bears. I often show it off phệ my friends when they come over phệ my house. Everyone was surprised and excited when seeing this collection. I am very happy. Definitely, I will explore and add more teddy bears in the future.

Dịch:

Thị hiếu của tôi là sưu tập gấu bông. Gấu bông dã biến thành người bạn thân thiện đối với tôi lúc tôi còn nhỏ. Trong bộ sưu tập của mình, tôi có rất nhiều chú gấu bông với các kích tấc không giống nhau. Mỗi dạng kích cỡ đều được tôi sử dụng với mục tiêu riêng. Có gấu bông tôi ôm đi ngủ, có gấu bông tôi chỉ để làm trang hoàng trong phòng của mình: có thể là trên tủ, hoặc trên bàn học và giá sách,.. Từng chú gấu bông sẽ đều mang 1 màu sắc, vẻ đẹp không giống nhau. Nhưng, tôi đều yêu chúng. Hiện tại bộ sưu tập của tôi có khoảng 100 chú gấu bông. Tôi thường đem khoe với bằng hữu mỗi lúc họ tới chơi nhà. Ai cũng bất thần và cảm thấy ham thích lúc được ngắm bộ sưu tập này. Tôi phấn kích lắm. Nhất định, tôi sẽ mày mò và bổ sung thêm nhiều gấu bông hơn trong ngày mai.

Video hướng dẫn viết về bộ sưu tập bằng tiếng anh ngắn

Xem thêm về bài viết

Tổng hợp các đoạn văn Tiếng Anh viết về bộ sưu tập hay nhất

[rule_3_plain]

Mobitool xin giới thiệu tới các em tài liệu Tổng hợp các đoạn văn Tiếng Anh viết về bộ sưu tập hay nhất nhằm giúp các em biết cách viết về bộ sưu tập của mình. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo có ích trong giai đoạn học tập của các em. Mời các em cùng tham khảo nhé!

TỔNG HỢP CÁC ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH

VIẾT VỀ BỘ SƯU TẬP HAY NHẤT

1. Đoạn văn viết về bộ sưu tập tranh

My hobby is collecting my favourite singers’ pictures and photos. I took up this hobby since I was in grade 1 because I liked beautiful female singers with nice voice such as Taylor Swift and Selena Gomez. I save my pocket money and buy their prined photos at book stores. Sometimes, I look up their photos on the Internet and print them, then I stick them on the wall in my bed room. Now I have hundreds of famous singers’ photos all over the world and I keep them in an album. I classify them into nationality of the singers. I find this hobby interesting and I will continue widening my collection in the future.

Dịch:

Thị hiếu của tôi là sưu tầm tranh và ảnh của các ca sĩ tôi thích thú. Tôi đã có thị hiếu này bắt đầu từ học lớp 1 vì tôi thích những nữ ca sĩ dễ nhìn, có giọng hát hay như Taylor Swift và Selena Gomez. Tôi tiết kiệm tiền tiêu vặt của mình và sắm những bức ảnh riêng của họ ở các shop sách. Thỉnh thoảng, tôi tra cứu ảnh của họ trên Internet và in chúng, sau ấy tôi dán chúng lên tường trong phòng ngủ của mình. Hiện giờ tôi có hàng trăm bức ảnh của các ca sĩ nổi danh trên khắp toàn cầu và tôi giữ chúng trong 1 album. Tôi phân loại chúng thành quốc tịch của các ca sĩ. Tôi thấy thị hiếu này thật thú vị và tôi sẽ tiếp diễn mở mang bộ sưu tập của mình trong ngày mai.

2. Đoạn văn viết về bộ sưu tập sách

My hobby is collecting books. I collect books whenever I have more need for some books. I collect many kinds of books such a love story books or textbooks I am learning at school, you know, Maths, History, Geography, Biology: and books about nature. I buy books from a bookshop near my house, and some other stores. I also get books from my friends. I collect books because I would like phệ learn from books. They help me broaden my knowledge. In the future, I try phệ make my collection larger. I would open a book store of my own.

Dịch:

Thị hiếu của tôi là sưu tầm sách. Tôi sưu tầm sách bất kỳ lúc nào tôi cần nhiều sách hơn. Tôi sưu tầm nhiều loại sách như 1 cuốn truyện hay sách giáo khoa nhưng mà tôi đang học ở trường, bạn biết ấy, Toán, Lịch sử, Địa lý, Sinh học: và sách về tự nhiên. Tôi sắm sách từ 1 hiệu sách gần nhà tôi và 1 số shop khác. Tôi cũng thu được sách từ bằng hữu của tôi. Tôi sưu tầm sách vì tôi muốn học từ sách. Chúng giúp tôi mở mang tri thức của mình. Trong ngày mai, tôi quyết tâm khiến cho bộ sưu tập của mình to hơn. Tôi sẽ mở 1 shop sách của riêng mình.

3. Đoạn văn viết về bộ sưu tập tem

3.1. Đoạn văn mẫu số 1

My hobby is collecting stamps, I started phệ collect stamps 6 years ago. I have been collecting both local stamps and foreign stamps from the letters of friends and relatives. I classify the stamps into categories. I put stamps of animals, flowers, birds… on different pages. I keep them in two albums, one for local and the other for foreign ones. Collecting stamps helps me phệ broaden my knowledge about the world around me and it is also an effective way phệ be a good geography. I plan the stamp exhibitions phệ learn from experienced stamp collectors and I can expose my collection at an exhibition in the future.

Dịch:

Thị hiếu của tôi là tích lũy tem, tôi khởi đầu tích lũy tem 6 5 trước. Tôi đã tích lũy được tem địa phương và tem nước ngoài từ thư của bằng hữu và người nhà. Tôi phân loại tem thành các loại. Tôi phân các con tem theo động vật, hoa, chim … trên các trang không giống nhau. Tôi giữ chúng trong 2 album, 1 cho địa phương và 1 album cho các tem nước ngoài. Việc tích lũy tem giúp tôi mở mang tri thức về toàn cầu bao quanh mình và nó cũng là 1 cách hiệu quả để học tốt môn địa lý. Tôi dự kiến tổ chức triển lãm tem để học hỏi từ những người sưu tầm tem có kinh nghiệm và tôi có thể trưng bày bộ sưu tập của tôi tại triển lãm trong ngày mai.

3.2. Đoạn văn mẫu số 2

My hobby is stamp collecting. I have been collecting both local stamps and foreign stamps for more than 5 years. I have now a very good collection of stamps.

It got started since I was young. I had always wanted the beautiful pictures on the stamps so I thought a way phệ keep them. At first I only collected local stamps which I got from the letters of my friends and relatives. Then my relatives went abroad so many collection of foreign stamps started phệ increase. Now I have two albums, one for local and the other for foreign ones. I classify the stamps into categories before putting them into my stamp album. There are some very rare stamps among them.
It’s an interesting hobby. First of all, when you collect stamps, you are able phệ learn more about the world. The stamps often say something about the country and its people. We can also know the names of many kings and famous persons. Secondly, you are able phệ meet new friends that have the same interest. I often exchange stamps with some of my friends.
In my opinion, good hobbies are those ones that give you the opportunity phệ develop a new skill. Collecting stamps teaches you some self-discipline and how phệ be very systematic.. I feel that my life becomes more meaningful when I have a collection of stamps. I’ll continue phệ make collection richer and richer in the future.

Dịch:

Thị hiếu của tôi là sưu tập tem. Tôi đã sưu tập của tem trong nước và nước ngoài hơn 5 5 rồi. Giờ đây tôi đã có 1 bộ sưu tập tem hoành tráng.

Nó từ khi lúc tôi còn bé. Tôi luôn muốn có những bức tranh đẹp trên những con tem nên tôi tìm cách giữ chúng lại. Trước tiên tôi chỉ sưu tập những con tem trong nước, những cái tôi có được từ nhựng lá thư của bằng hữu và họ hàng. Sau ấy, họ hàng tôi ra nước ngoài và những bộ sưu tập tem nước ngoài càng ngày càng tăng. Giờ tôi có 1 album, 1 cho tem trong nước và 1 cho tem nước ngoài. Tôi phân chúng thành từng loại trước lúc bỏ chúng vào album. Có vài con tem rất quý hiếm trong ấy.

Nó là 1 sở ham thích vị. Trước hết, lúc bạn sưu tập tem, bạn học hỏi được nhiều về toàn cầu. Con tem thường nói lên điều gì ấy về 1 non sông và con đứa ở ấy. Chúng ta cũng có thể biết tên nhiều vị vua và người nổi danh. Thứ 2, bạn có thể gặp được những người bạn mới có cùng thị hiếu. Tôi thường bàn bạc tem với vài người bạn.

Theo tôi, thị hiếu lành mạnh là thị hiếu cho bạn thời cơ tăng trưởng mọt kỹ năng nào ấy. Sưu tập tem dạy tôi tính tự giác và làm việc có hệ thống .Tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn lúc tôi có 1 bộ sưu tập tem. Tôi sẽ khiến cho nó càng ngày càng trở thành sang giàu.

4. Đoạn văn viết về bộ sưu tập đồng xu

Most of us have individual preferences. Collecting certain objects such as: coin, stickers, shoes, etc. is one of the most popular hobbies. My hobby is collecting stickers. It is also the most popular hobby among children in my neighborhood. Children are interested in collecting stickers because it is not an expensive hobby. I started this pastime when I was four years old. My hobby began through the influence of my best friend, Quan. One day, when I was playing in his house, he showed me his colorful sticker albums full of his pride. I was amazed phệ see so many impressive stickers of all shapes and sizes. He gave me a few pieces from his collection and told me about his interesting story about his passion. I was inspired by him and my interest in stickers started from that day. I kept my first set of stickers in a scrapbook but my subsequent collections were kept in beautiful boxes because I think some of the stickers could not be removed easily when pasted onto the albums. Keeping the stickers in boxes helps me exchange some of my stickers with my friends conveniently without damaging them. Ever since my family members came phệ know of my interest in stickers, they will buy stickers for me whenever they come across nice ones. I love those stickers from my cousin who is an overseas student in London. He bought them for me wherever he visited around the world. Some of the unique ones were from his classmates who come from many different countries. During my miễn phí time, I will bring out all my lovely collections, lay them on the ground and admire them. I really enjoy doing this as it will help me recall who gave them, where and when I got them. Some of my friends are jealous of my collections as I will not exchange my unique stickers with them. Till now, I still share my collections with my best friend – Quan. I must really thank Quan for his little gift which started my hobby.

Dịch:

Gần như chúng ta có thị hiếu tư nhân. Sưu tập 1 số vật dụng như: đồng xu, nhãn dán, giày dép là 1 trong những thị hiếu bình thường nhất. Thị hiếu của tôi là sưu tập nhãn dán. Đấy cũng là thị hiếu bình thường nhất của lũ trẻ trong xóm tôi. Trẻ em ham thích với việc sưu tập các hình dán vì nó không hề là 1 niềm vui tốn kém. Tôi khởi đầu trò giải trí này lúc tôi 4 tuổi. Thị hiếu của tôi từ khi tác động của người bạn thân nhất của tôi, Quân. 1 ngày nọ, lúc tôi đang chơi trong nhà anh đó, anh đó đã cho tôi xem những album sticker đầy màu sắc của anh đó đầy kiêu hãnh. Tôi đã rất kinh ngạc lúc thấy rất nhiều nhãn dán ấn tượng với đủ hình dáng và kích cỡ. Anh đó đưa cho tôi 1 vài tác phẩm từ bộ sưu tập của anh đó và kể cho tôi nghe câu chuyện thú vị về niềm say mê của anh đó. Tôi đã được truyền cảm hứng từ anh đó và niềm thích thú của tôi với nhãn dán từ khi ngày ấy. Tôi giữ bộ nhãn dán trước hết của mình trong 1 cuốn sổ lưu niệm nhưng mà các bộ sưu tập tiếp theo của tôi được giữ trong những chiếc hộp thích mắt vì tôi nghĩ rằng 1 số nhãn dán chẳng thể gỡ ra dễ ợt lúc dán lên album. Giữ các nhãn dán trong hộp giúp tôi bàn bạc 1 số nhãn dán của mình với bằng hữu 1 cách thuận lợi nhưng mà ko làm hỏng chúng. Tính từ lúc lúc các thành viên trong gia đình tôi biết tới thị hiếu của tôi với nhãn dán, họ sẽ sắm nhãn dán cho tôi bất kỳ lúc nào họ bắt gặp những miếng dán đẹp. Tôi thích những hình dán ấy từ người anh họ của tôi, 1 du học trò ở London. Anh đó đã sắm chúng cho tôi ở bất kỳ nơi nào anh đó tới thăm trên khắp toàn cầu. 1 số trong số những bức lạ mắt là của các bạn cùng lớp của anh đó, những người tới từ nhiều non sông không giống nhau. Trong thời kì nhàn rỗi, tôi sẽ mang ra tất cả những bộ sưu tập dễ thương của mình, đặt chúng xuống đất và chiêm ngưỡng chúng. Tôi đích thực thích làm điều này vì nó sẽ giúp tôi nhớ lại người nào đã cho chúng, ở đâu và lúc nào tôi nhận chúng. 1 số bằng hữu của tôi ganh ghẻ với bộ sưu tập của tôi vì tôi sẽ ko bàn bạc nhãn dán lạ mắt của mình với họ. Tới hiện thời, tôi vẫn san sớt bộ sưu tập của mình với người bạn thân nhất của tôi – Quân. Tôi phải đích thực cảm ơn Quân vì món quà bé đã khởi đầu thị hiếu của tôi.

5. Đoạn văn viết về bộ sưu tập giày

5.1. Đoạn văn mẫu số 1

I love shoes, so my preference is the shoe collection, I started collecting shoes 2 years ago. I have collections of shoes, buy them on the social networking site. I have 20 pairs of shoes. I categorized according phệ the company’s shoes, by color, in style …. I like best is the converse. I put them in a small room. Collecting shoes make me feel happy.

Dịch:

Tôi yêu giày, vì thế thị hiếu của tôi là sưu tập giày, tôi khởi đầu sưu tập giày cách đây 2 5. Tôi có bộ sưu tập giày, sắm chúng trên trang mạng xã hội. Tôi có 20 đôi giày. Tôi phân loại theo giày của hãng, theo màu sắc, mẫu mã …. Tôi thích nhất là đôi giày converse. Tôi đặt chúng trong 1 căn phòng bé. Sưu tập giày khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc.

5.2. Đoạn văn mẫu số 2

My hobby is collecting shoes. I began my hobby when I was in grade six. It is an expensive hobby because when you like shoes, you spend much money on buying your favorite shoes. Nowadays, shoes are became a fashionable trend, and we also have many shoes brands. I think it is useful because you can wear your favorite shoes when you go outside with your friends, and it really means phệ me. I love collecting shoes, and I will continue my hobby in the future.

Dịch:

Thị hiếu của tôi là sưu tập giày. Tôi khởi đầu thị hiếu của mình lúc tôi học lớp 6. Đấy là 1 niềm vui tốn kém vì lúc bạn thích giày, bạn sẽ bỏ ra nhiều tiền để sắm đôi giày thích thú của mình. Ngày nay, giày đã biến thành 1 xu thế thời trang, và chúng ta cũng có rất nhiều nhãn hàng giày. Tôi nghĩ điều ấy rất có ích vì bạn có thể mang đôi giày thích thú của mình lúc đi ra ngoài với bằng hữu, và nó đích thực có ý nghĩa đối với tôi. Tôi thích sưu tập giày, và tôi sẽ tiếp diễn thị hiếu của mình trong ngày mai.

5.3. Đoạn văn mẫu số 3

My hobby is collecting shoes. I started my hobby 4 years ago. It is a hobby that spends a lot of time and money. Nowadays, the trend of buying shoes is very popular all over the world, we have many famous brands such as Nike, Adidas, Bata … I think wearing shoes is very useful because you will not wear shoes. Getting a pick or kick in your leg is painful in your leg or you can take it out with your friends. I really like phệ collect shoes, maybe I will continue phệ collect shoes in the future.

Dịch:

Thị hiếu của tôi là sưu tập giày. Tôi khởi đầu thị hiếu của mình cách đây 4 5. Đấy là 1 thị hiếu tiêu tốn nhiều thời kì và tiền nong. Hiện nay, xu thế sắm giày rất bình thường trên toàn toàn cầu, chúng ta có rất nhiều nhãn hàng nổi danh như Nike, Adidas, Bata… Tôi nghĩ đi giày rất có ích vì bạn sẽ ko đi giày. Bạn bị đau hoặc bị 1 cú đá vào chân hoặc bạn có thể cùng bằng hữu ra ngoài. Tôi rất thích sưu tập giày, có nhẽ tôi sẽ tiếp diễn sưu tập giày trong ngày mai.

6. Đoạn văn viết về bộ sưu tập áo quần

If someone asks me, “Do you have any collections, what are your favorites?”. I will answer immediately, my biggest hobby is clothes. I think this is one of the popular hobbies and there are a lot of friends just like me. Each person will have many different ways phệ express their own personality through items such as shoes, accessories, clothes, bags, jewelry, … For me, it is clothes. I collect clothes from many famous brands such as: Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Kenzo, … Each type of clothes will be worn by me depending on different times. I know that this is a luxury hobby. Therefore, I will try phệ make a lot of money phệ continue my collection of clothes in the future.

Dịch:

Nếu người nào ấy hỏi tôi rằng: “Bạn có bộ sưu tập nào ko, thị hiếu của bạn là gì?”. Tôi sẽ giải đáp ngay, thị hiếu to nhất của tôi là áo quần. Tôi nghĩ rằng đây là 1 trong những thị hiếu bình thường và có rất nhiều bạn cũng giống như tôi. Mỗi người sẽ có nhiều cách không giống nhau để trình bày phong cách riêng của bản thân qua những đồ vật như: giày, phụ kiện, áo quần, túi xách, trang sức,… Đối với tôi thì ấy là áo quần. Tôi sưu tập áo quần tới từ nhiều thương hiệu nổi danh không giống nhau như: Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Kenzo,… Mỗi loại áo quần sẽ được tôi mặc tùy thuộc vào các thời khắc không giống nhau. Tôi biết rằng đây là 1 thị hiếu xa xỉ. Bởi thế, tôi sẽ quyết tâm để kiếm nhiều tiền tiếp diễn bộ sưu tập áo quần của bản thân trong ngày mai.

7. Đoạn văn viết về bộ sưu tập son

For women, lipstick is an indispensable vật phẩm for them. Me too. I have a strong passion for lipstick. I always find and bring back phệ display on my wardrobe the colorful lipsticks. Think of yourself meeting two different girls. One has a bare face, the other has lipstick. I’m sure the men will feel impressed and be attracted phệ the girl who wears lipstick. It makes women more beautiful in the eyes of everyone around. My lipstick collection is also quite rich and varied. From the lipstick Black Rouge, Bbia, Mac, … phệ Chanel, Dior. Each one will have its own unique beauty when you apply it phệ your lips. They create a beautiful spectrum of colors. For each color, I buy lipsticks from different brands. Of course, they should be popular colors and easy phệ use. Lipsticks will forever be my biggest hobby. In the future, I hope phệ collect more beautiful lipsticks.

Dịch:

Đối với phái nữ, son là 1 đồ vật chẳng thể thiếu của các nàng. Tôi cũng vậy. Tôi có niềm say mê mãnh liệt dành cho son. Tôi luôn kiếm tìm và mang về trưng bày trên tủ của mình những thỏi son nhiều màu sắc. Hãy thử nghĩ rằng bạn gặp 2 cô gái không giống nhau. 1 người để mặt mộc, người còn lại có tô son. Tôi vững chắc rằng phái mạnh sẽ cảm thấy ấn tượng và bị lôi cuốn bởi cô gái tô son. Nó khiến cho phái nữ trở thành dễ nhìn hơn trong mắt mọi người bao quanh. Bộ sưu tập son của tôi cũng khá phong phú và nhiều chủng loại. Từ những thỏi son Black Rouge, Bbia, Mac,… cho đến thỏi Chanel, Dior. Mỗi 1 loại đều sẽ có những nét đẹp biệt lập lúc bạn tô lên môi. Chúng hình thành nột dải sắc màu tuyệt đẹp. Đối với mỗi loại màu, tôi đều sắm những thỏi son tới từ các nhãn hàng không giống nhau. Dĩ nhiên, chúng phải là những màu thông dụng và dễ ợt sử dụng. Những cây son sẽ mãi là thị hiếu to nhất của tôi. Trong ngày mai, tôi hi vọng sẽ sưu tập được thêm nhiều thỏi son xinh xắn.

8. Đoạn văn viết về bộ sưu tập gấu bông

My hobby is collecting teddy bears. The teddy bear became a close friend phệ me when I was a kid. In my collection I have lots of teddy bears of different sizes. Each size format is used by me for its own purposes. There are teddy bears that I hug phệ sleep, a teddy bear I just phệ decorate in my room: be it on the closet, or on the desk and the bookshelf, … Each teddy bear will have a color, look different beautiful. But, I both love them. Currently my collection has about 100 teddy bears. I often show it off phệ my friends when they come over phệ my house. Everyone was surprised and excited when seeing this collection. I am very happy. Definitely, I will explore and add more teddy bears in the future.

Dịch:

Thị hiếu của tôi là sưu tập gấu bông. Gấu bông dã biến thành người bạn thân thiện đối với tôi lúc tôi còn nhỏ. Trong bộ sưu tập của mình, tôi có rất nhiều chú gấu bông với các kích tấc không giống nhau. Mỗi dạng kích cỡ đều được tôi sử dụng với mục tiêu riêng. Có gấu bông tôi ôm đi ngủ, có gấu bông tôi chỉ để làm trang hoàng trong phòng của mình: có thể là trên tủ, hoặc trên bàn học và giá sách,.. Từng chú gấu bông sẽ đều mang 1 màu sắc, vẻ đẹp không giống nhau. Nhưng, tôi đều yêu chúng. Hiện tại bộ sưu tập của tôi có khoảng 100 chú gấu bông. Tôi thường đem khoe với bằng hữu mỗi lúc họ tới chơi nhà. Ai cũng bất thần và cảm thấy ham thích lúc được ngắm bộ sưu tập này. Tôi phấn kích lắm. Nhất định, tôi sẽ mày mò và bổ sung thêm nhiều gấu bông hơn trong ngày mai.

Trên đây là toàn thể nội dung tài liệu Tổng hợp các đoạn văn Tiếng Anh viết về bộ sưu tập hay nhất. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo có ích khác các em chọn tính năng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Các em ân cần có thể tham khảo tư liệu cùng phân mục:

1 số đoạn văn viết về bữa tiệc sinh nhật bằng Tiếng Anh tuyển lựa
Tuyển tập các đoạn văn Tiếng Anh viết về nơi mình đang sống hay

Chúc các em học tập tốt!

1 số đoạn văn viết về bữa tiệc sinh nhật bằng Tiếng Anh tuyển lựa

12906

Tuyển tập các đoạn văn Tiếng Anh viết về nơi mình đang sống hay

120

Tổng hợp các đoạn văn Tiếng Anh viết về lễ hội ở Việt Nam hay nhất

190

Tổng hợp các đoặn văn Tiếng Anh viết về nghề nghiệp ngày mai hay nhất

687

Top 10 đoạn văn mô tả bố bằng Tiếng Anh tuyển lựa

139

Các đoạn văn mẫu Tiếng Anh mô tả món ăn thích thú cực lôi cuốn

885

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #các #đoạn #văn #Tiếng #Anh #viết #về #bộ #sưu #tập #hay #nhất


 • #Tổng #hợp #các #đoạn #văn #Tiếng #Anh #viết #về #bộ #sưu #tập #hay #nhất
 • Tổng hợp: Mobitool

Đánh Giá bài viết về bộ sưu tập bằng tiếng anh

Đánh Giá - 9.3

9.3

100

Hướng dẫn viết về bộ sưu tập bằng tiếng anh đầy đủ chi tiết !

User Rating: 5 ( 1 votes)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button