Học TậpLớp 5

Toán lớp 5: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân trang 45

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 45 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 45

Bài 1 (trang 45 SGK Toán 5)

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4 tấn 562 kg = …… tấn

c) 12 tấn 6 kg = …… tấn

b) 3 tấn 14 kg = …… tấn

d) 500 kg = …… tấn

Gợi ý đáp án:

a) 4 tấn 562kg =4 dfrac {562}{1000} tấn = 4,562 tấn;

b) 3 tấn 14kg = 3 dfrac {14}{1000} tấn = 3,014 tấn;

c) 12 tấn 6kg = 12 dfrac {6}{1000} tấn =12,006 tấn;

d) 500 kg = 0,5 tấn

Bài 2 (trang 46 SGK Toán 5)

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị là ki-lô-gam:

20kg 50g;      45kg 23g;      10kg 3g;       500g

b) Có đơn vị là tạ:

2 tạ 50kg;      3 tạ 3 kg;        34kg;           450kg

Gợi ý đáp án:

a) 2kg 50g= displaystyle 2{{50} over {1000}} kg =2,05 kg;

45kg 23g=displaystyle45{{23} over {1000}}kg=45,023kg;

10kg 3g= displaystyle10{3 over {1000}}kg= 10,003kg;

500g=displaystyle{{500} over {1000}}kg= 0,5kg.

b) 2 tạ 50kg= displaystyle2{{50} over {100}} tạ =2,50 tạ =2,5 tạ;

3 tạ 3kg=displaystyle3{3 over {100}} tạ = 3,03 tạ;

34kg= displaystyle{{34} over {100}} tạ = 0,34 tạ;

450 kg = 400 kg + 50 kg = 4 tạ 50kg = displaystyle4{{50} over {100}} tạ = 4,50 tạ = 4,5 tạ.

Bài 3 (trang 46 SGK Toán 5)

Trong vườn thú có 6 con sư tử. Trung bình mỗi ngày một con ăn hết 9kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi từng đó con sử tử trong vòng 30 ngày?

Gợi ý đáp án:

Trong một ngày 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

9 × 6 = 54 kg

Trong 30 ngày, 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

54 × 30 = 1620 (kg) hay 1,62 tấn

Đáp số: 1,62 tấn thịt

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 45 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 45

Bài 1 (trang 45 SGK Toán 5)

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4 tấn 562 kg = …… tấn

c) 12 tấn 6 kg = …… tấn

b) 3 tấn 14 kg = …… tấn

d) 500 kg = …… tấn

Gợi ý đáp án:

a) 4 tấn 562kg =4 dfrac {562}{1000} tấn = 4,562 tấn;

b) 3 tấn 14kg = 3 dfrac {14}{1000} tấn = 3,014 tấn;

c) 12 tấn 6kg = 12 dfrac {6}{1000} tấn =12,006 tấn;

d) 500 kg = 0,5 tấn

Bài 2 (trang 46 SGK Toán 5)

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị là ki-lô-gam:

20kg 50g;      45kg 23g;      10kg 3g;       500g

b) Có đơn vị là tạ:

2 tạ 50kg;      3 tạ 3 kg;        34kg;           450kg

Gợi ý đáp án:

a) 2kg 50g= displaystyle 2{{50} over {1000}} kg =2,05 kg;

45kg 23g=displaystyle45{{23} over {1000}}kg=45,023kg;

10kg 3g= displaystyle10{3 over {1000}}kg= 10,003kg;

500g=displaystyle{{500} over {1000}}kg= 0,5kg.

b) 2 tạ 50kg= displaystyle2{{50} over {100}} tạ =2,50 tạ =2,5 tạ;

3 tạ 3kg=displaystyle3{3 over {100}} tạ = 3,03 tạ;

34kg= displaystyle{{34} over {100}} tạ = 0,34 tạ;

450 kg = 400 kg + 50 kg = 4 tạ 50kg = displaystyle4{{50} over {100}} tạ = 4,50 tạ = 4,5 tạ.

Bài 3 (trang 46 SGK Toán 5)

Trong vườn thú có 6 con sư tử. Trung bình mỗi ngày một con ăn hết 9kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi từng đó con sử tử trong vòng 30 ngày?

Gợi ý đáp án:

Trong một ngày 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

9 × 6 = 54 kg

Trong 30 ngày, 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

54 × 30 = 1620 (kg) hay 1,62 tấn

Đáp số: 1,62 tấn thịt

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button