Toán Học

Toán lớp 5: Tỉ số phần trăm trang 73

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 73, 74 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Tỉ số phần trăm của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo. Hãy tham khảo với Mobitool nhé.

Video toán lớp 5 trang 73 tỉ số phần trăm

Giải bài tập Toán 5 trang 74

Bài 1 (trang 74 SGK Toán 5)

Viết (theo mẫu):

dfrac {75}{300};; ;quad dfrac {60}{400};;; quad dfrac {60}{500};; ;quad dfrac {96}{300}.

Mẫu dfrac {75}{300} = dfrac {25}{100} = 25%

Gợi ý đáp án:

dfrac {60}{400} = dfrac {15}{100} = 15%;

dfrac {60}{500} = dfrac {12}{100} = 12% ;

dfrac {96}{300} = dfrac {32}{100} = 32% .

Bài 2 (trang 74 SGK Toán 5)

Kiểm tra sản phẩm một nhà máy, người ta thấy cứ trung bình 100 sản phẩm thì có 95 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy?

Gợi ý đáp án:

Số sản phẩm đạt chuẩn chiếm số phần trăm trong tổng số sản phẩm của nhà máy là:

displaystyle {{95} over {100}} = 95%

Vậy số sản phẩm đạt chuẩn chiếm 95% tổng số sản phẩm của nhà máy

Đáp số: 95%.

Số sản phẩm đạt chuẩn chiếm 95% tổng số sản phẩm của nhà máy

Bài 3 (trang 74 SGK Toán 5)

Một vườn cây có 1000 cây, trong đó có 540 cây lấy gỗ và còn lại là cây ăn quả.

a) Số cây lấy gỗ chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số cây trong vườn?

b) Tỷ số phần trăm của số cây ăn quả và số cây trong vườn là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

a) Cây lấy gỗ chiếm số phần trăm tổng số cây trong vườn:

540 : 1000 x 100 = 54%

b) Trong vườn có số cây ăn quả là:

1000 − 540 = 460 (cây)

Tỷ số phần trăm của số cây ăn quả và số cây trong vườn là:

460 : 1000 x 100 = 46 %

Đáp số: 54 % và 46 %

Trần Ris

Tôi là Trần Ris, tôi viết blog để chia sẻ các kiến thức hay đến các bạn. Chúc các bạn tìm được thông tin mình cần! Xin cảm ơn đã đọc và theo dõi blog của tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button