Giáo Dục

Toán lớp 5: Số thập phân bằng nhau trang 40

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 40 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Số thập phân bằng nhau của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 40

Bài 1 (trang 40 SGK Toán 5)

Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn:

a) 7,800;

b) 2001,300;

64,9000;

35,020;

3,0400

100,0100

Gợi ý đáp án:

a) 7,800 = 7,80 = 7,8

64,9000= 64,900 = 64,90 = 64,9

3,0400= 3,040 = 3,04

b) 2001,300 = 2001,30 = 2001,3

35,020 = 35,02

100,0100 = 100,010 = 100,01

Bài 2 (trang 40 SGK Toán 5)

Hãy viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của chúng có số chữ số bằng nhau (đều có ba chữ số):

a) 5,612;

b) 24,5;

17,2;

80,01;

480,59

14,678

Gợi ý đáp án:

a) 5,612

17,2= 17,200

480,59 = 480,590

b) 24,5 = 24,500

80,01= 80,010

14,678

Bài 3 (trang 40 SGK Toán 5)

Khi viết số thập phân 0,100 dưới dạng số thập phân bạn Lan viết 0,100 = dfrac{100}{1000} ; bạn Mỹ viết 0,100 = dfrac{10}{100} ; bạn Hùng viết 0,100 = frac{1}{100} . Ai viết đúng, ai viết sai? Tại sao?

Gợi ý đáp án:

Vì 0,100 = dfrac{100}{1000} nên Lan viết đúng.

0,100 = 0,10 = dfrac{10}{100} nên Mỹ viết đúng.

0,100 = 0,1 =dfrac{1}{10} nên Hùng viết sai.

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 40 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Số thập phân bằng nhau của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 40

Bài 1 (trang 40 SGK Toán 5)

Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn:

a) 7,800;

b) 2001,300;

64,9000;

35,020;

3,0400

100,0100

Gợi ý đáp án:

a) 7,800 = 7,80 = 7,8

64,9000= 64,900 = 64,90 = 64,9

3,0400= 3,040 = 3,04

b) 2001,300 = 2001,30 = 2001,3

35,020 = 35,02

100,0100 = 100,010 = 100,01

Bài 2 (trang 40 SGK Toán 5)

Hãy viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của chúng có số chữ số bằng nhau (đều có ba chữ số):

a) 5,612;

b) 24,5;

17,2;

80,01;

480,59

14,678

Gợi ý đáp án:

a) 5,612

17,2= 17,200

480,59 = 480,590

b) 24,5 = 24,500

80,01= 80,010

14,678

Bài 3 (trang 40 SGK Toán 5)

Khi viết số thập phân 0,100 dưới dạng số thập phân bạn Lan viết 0,100 = dfrac{100}{1000} ; bạn Mỹ viết 0,100 = dfrac{10}{100} ; bạn Hùng viết 0,100 = frac{1}{100} . Ai viết đúng, ai viết sai? Tại sao?

Gợi ý đáp án:

Vì 0,100 = dfrac{100}{1000} nên Lan viết đúng.

0,100 = 0,10 = dfrac{10}{100} nên Mỹ viết đúng.

0,100 = 0,1 =dfrac{1}{10} nên Hùng viết sai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page