Học TậpLớp 5

Toán lớp 5: Luyện tập chung 2 trang 48

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 48, 49 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập chung trang 48 của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 48, 49

Bài 1 (trang 48 SGK Toán 5)

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân rồi đọc các số thập phân đó

a)dfrac{127}{10};       b)dfrac{65}{100};     c)dfrac{2005}{1000};     d) dfrac{8}{1000}.

Gợi ý đáp án:

a) dfrac{{127}}{{10}} = 12dfrac{7}{{10}} = 12,7;

12,7 đọc là mười hai phẩy bảy.

b) dfrac{{65}}{{100}} = 0,65

0,65 đọc là không phẩy sáu mươi lăm.

c) dfrac{{2005}}{{1000}} = 2dfrac{5}{{1000}}= 2,005

2,005 đọc là hai phẩy không không năm.

d) dfrac{8}{1000}=0,008.

0,008 đọc là không phẩy không không tám

Bài 2 (trang 49 SGK Toán 5)

Trong các số đo độ dài dưới đây những số nào bằng 11,02 km?

a) 11,20 km      b) 11,020km        c) 11km 20m        d) 11 020 m

Gợi ý đáp án:

a) 11,20 km > 11,02 km

b) 11,02km = 11,020km

c) 11km 20m =11{{20} over {1000}}km = 11,020km = 11,02km

d) 11020m=11000m + 20m = 11km 20m = 11{{20} over {1000}}km = 11,020km = 11,02km.

⇒ Chọn b, c, d.

Bài 3 (trang 49 SGK Toán 5)

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4m 85cm = ……. m

b) 72 ha = ….. km2

Gợi ý đáp án:

a) 4m 85cm = 4,85m

b) 72 ha = 0,72 km2

Bài 4 (trang 49 SGK Toán 5)

Mua 12 hộp đồ dùng học toán hết 180 000 đồng. Hỏi mua 36 hộp đồ dùng học toán như thế hết bao nhiêu tiền?

Gợi ý đáp án:

Mua 1 hộp đồ dùng học toán hết số tiền là:

180 000 : 12 = 15 000 (đồng)

Mua 36 hộp đồ dùng học toán hết số tiền là:

15 000 x 36 = 540 000 (đồng)

Đáp số : 540000 đồng.

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 48, 49 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập chung trang 48 của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 48, 49

Bài 1 (trang 48 SGK Toán 5)

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân rồi đọc các số thập phân đó

a)dfrac{127}{10};       b)dfrac{65}{100};     c)dfrac{2005}{1000};     d) dfrac{8}{1000}.

Gợi ý đáp án:

a) dfrac{{127}}{{10}} = 12dfrac{7}{{10}} = 12,7;

12,7 đọc là mười hai phẩy bảy.

b) dfrac{{65}}{{100}} = 0,65

0,65 đọc là không phẩy sáu mươi lăm.

c) dfrac{{2005}}{{1000}} = 2dfrac{5}{{1000}}= 2,005

2,005 đọc là hai phẩy không không năm.

d) dfrac{8}{1000}=0,008.

0,008 đọc là không phẩy không không tám

Bài 2 (trang 49 SGK Toán 5)

Trong các số đo độ dài dưới đây những số nào bằng 11,02 km?

a) 11,20 km      b) 11,020km        c) 11km 20m        d) 11 020 m

Gợi ý đáp án:

a) 11,20 km > 11,02 km

b) 11,02km = 11,020km

c) 11km 20m =11{{20} over {1000}}km = 11,020km = 11,02km

d) 11020m=11000m + 20m = 11km 20m = 11{{20} over {1000}}km = 11,020km = 11,02km.

⇒ Chọn b, c, d.

Bài 3 (trang 49 SGK Toán 5)

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4m 85cm = ……. m

b) 72 ha = ….. km2

Gợi ý đáp án:

a) 4m 85cm = 4,85m

b) 72 ha = 0,72 km2

Bài 4 (trang 49 SGK Toán 5)

Mua 12 hộp đồ dùng học toán hết 180 000 đồng. Hỏi mua 36 hộp đồ dùng học toán như thế hết bao nhiêu tiền?

Gợi ý đáp án:

Mua 1 hộp đồ dùng học toán hết số tiền là:

180 000 : 12 = 15 000 (đồng)

Mua 36 hộp đồ dùng học toán hết số tiền là:

15 000 x 36 = 540 000 (đồng)

Đáp số : 540000 đồng.

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button