Giáo Dục

Toán lớp 5: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân trang 69

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 69, 70 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Chia một số tự nhiên cho một số thập phân của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 70

Bài 1 (trang 70 SGK Toán 5)

Đặt tính rồi tính:

a) 7 : 3,5

c) 9 : 4,5

b) 702 : 7,2

d) 2 : 12,5

Gợi ý đáp án:

a) left. begin{matrix} 7 \ ,,0 \ end{matrix} right|dfrac{3 {,} 5}{2}

b)left. begin{matrix} 702,,,,,, \ begin{align} & ,540, \ & ,,,,360 \ & , \ end{align} \ end{matrix} right|begin{matrix} dfrac{7{,} 2}{9,75} \ {} \ {} \ end{matrix}

c) left. begin{matrix} 9 \ ,,0 \ end{matrix} right|dfrac{4{,}5}{2}

d) left. begin{matrix} 2,,, \ begin{align} & ,,750 \ & ,,,,,,,0 \ & \ end{align} \ end{matrix} right|begin{matrix} dfrac{12{,}5}{0,16} \ {} \ {} \ end{matrix}

Bài 2 (trang 70 SGK Toán 5)

Tính nhẩm:

a) 32 : 0,1

32 : 10

b) 168 : 0,1

168 : 10

c) 934 : 0,01

934 : 100

Gợi ý đáp án:

a) 32 : 0,1 = 320

32 : 10 = 3,2

b) 168 : 0,1 = 1680

168 : 10 = 16,8

c) 934 : 0,01 = 93400

934 : 100 = 9,34

Bài 3 (trang 70 SGK Toán 5)

Một thanh sắt dài 0,8m cân nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0,18m cân nặng bao nhiêu kg?

Gợi ý đáp án:

Một mét thanh sắt đó nặng: 16 : 0,8 = 20 (kg)

0,18m thanh sắt đó nặng: 20 × 0,18 = 3,6 (kg)

Đáp số: 3,6 kg

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 69, 70 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Chia một số tự nhiên cho một số thập phân của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 70

Bài 1 (trang 70 SGK Toán 5)

Đặt tính rồi tính:

a) 7 : 3,5

c) 9 : 4,5

b) 702 : 7,2

d) 2 : 12,5

Gợi ý đáp án:

a) left. begin{matrix} 7 \ ,,0 \ end{matrix} right|dfrac{3 {,} 5}{2}

b)left. begin{matrix} 702,,,,,, \ begin{align} & ,540, \ & ,,,,360 \ & , \ end{align} \ end{matrix} right|begin{matrix} dfrac{7{,} 2}{9,75} \ {} \ {} \ end{matrix}

c) left. begin{matrix} 9 \ ,,0 \ end{matrix} right|dfrac{4{,}5}{2}

d) left. begin{matrix} 2,,, \ begin{align} & ,,750 \ & ,,,,,,,0 \ & \ end{align} \ end{matrix} right|begin{matrix} dfrac{12{,}5}{0,16} \ {} \ {} \ end{matrix}

Bài 2 (trang 70 SGK Toán 5)

Tính nhẩm:

a) 32 : 0,1

32 : 10

b) 168 : 0,1

168 : 10

c) 934 : 0,01

934 : 100

Gợi ý đáp án:

a) 32 : 0,1 = 320

32 : 10 = 3,2

b) 168 : 0,1 = 1680

168 : 10 = 16,8

c) 934 : 0,01 = 93400

934 : 100 = 9,34

Bài 3 (trang 70 SGK Toán 5)

Một thanh sắt dài 0,8m cân nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0,18m cân nặng bao nhiêu kg?

Gợi ý đáp án:

Một mét thanh sắt đó nặng: 16 : 0,8 = 20 (kg)

0,18m thanh sắt đó nặng: 20 × 0,18 = 3,6 (kg)

Đáp số: 3,6 kg

Trần Ris

Tôi là Trần Ris, tôi viết blog để chia sẻ các kiến thức hay đến các bạn. Chúc các bạn tìm được thông tin mình cần! Xin cảm ơn đã đọc và theo dõi blog của tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button