Giáo Dục

Toán lớp 4: Vẽ hai đường thẳng song song trang 53

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 53, 54 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Vẽ hai đường thẳng song song của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 53, 54

Bài 1 (trang 53 SGK Toán 4)

Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD.

Gợi ý đáp án:

Các em có thể vẽ theo các bước sau:

  • Dùng ê ke vẽ đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với CD.
  • Dùng ê ke vẽ đường thẳng AB đi qua M và vuông góc với đường thẳng vừa vẽ ở bước 1. Ta có đường thẳng AB song song với đường thẳng CD.

Bài 1

Bài 2 (trang 53 SGK Toán 4)

Cho tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông. Qua đỉnh A, hãy vẽ đường thẳng AX song song với cạnh BC; qua đỉnh C. hãy vẽ đường thẳng CY song song với cạnh AB. Hai đường thẳng AX và CY cắt nhau tại điểm D, nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB.

Bài 2

Gợi ý đáp án:

Dùng ê ke để vẽ, ta được tứ giác ADBC như sau:

Trong tứ giác ADBC có:

  • Cặp cạnh AD và BC song song với nhau
  • Cặp cạnh AB và DC song song với nhau.

Bài 2

Bài 3 (trang 54 SGK Toán 4)

Cho tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông

a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD, cắt cạnh DC tại E.

b) Dùng ê kê kiểm tra xem góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA có là góc vuông hay không?

Bài 3

Gợi ý đáp án:

a) Vẽ đường thẳng đi qua B, vuông góc với AB, đường thẳng này song song với AD, cắt DC tại E. Vì theo hình vẽ ta đã có BA vuông góc với AD.

b) Góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA là góc vuông.

Bài 3

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 53, 54 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Vẽ hai đường thẳng song song của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 53, 54

Bài 1 (trang 53 SGK Toán 4)

Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD.

Gợi ý đáp án:

Các em có thể vẽ theo các bước sau:

  • Dùng ê ke vẽ đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với CD.
  • Dùng ê ke vẽ đường thẳng AB đi qua M và vuông góc với đường thẳng vừa vẽ ở bước 1. Ta có đường thẳng AB song song với đường thẳng CD.

Bài 1

Bài 2 (trang 53 SGK Toán 4)

Cho tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông. Qua đỉnh A, hãy vẽ đường thẳng AX song song với cạnh BC; qua đỉnh C. hãy vẽ đường thẳng CY song song với cạnh AB. Hai đường thẳng AX và CY cắt nhau tại điểm D, nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB.

Bài 2

Gợi ý đáp án:

Dùng ê ke để vẽ, ta được tứ giác ADBC như sau:

Trong tứ giác ADBC có:

  • Cặp cạnh AD và BC song song với nhau
  • Cặp cạnh AB và DC song song với nhau.

Bài 2

Bài 3 (trang 54 SGK Toán 4)

Cho tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông

a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD, cắt cạnh DC tại E.

b) Dùng ê kê kiểm tra xem góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA có là góc vuông hay không?

Bài 3

Gợi ý đáp án:

a) Vẽ đường thẳng đi qua B, vuông góc với AB, đường thẳng này song song với AD, cắt DC tại E. Vì theo hình vẽ ta đã có BA vuông góc với AD.

b) Góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA là góc vuông.

Bài 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page