Toán lớp 4: Nhân với số có ba chữ số trang 72

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 72, 73 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Nhân với số có ba chữ số của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo. Hãy tham khảo với Mobiool nhé.

Video nhân với số có ba chữ số trang 72

Giải bài tập Toán 4 trang 73

Toán Lớp 4 Trang 72 73 - Nhân Với Số Có Ba Chữ Số - YouTube

Bài 1 (trang 73 SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a) 248 × 321

b) 1163 × 125

c) 3124 × 213

Gợi ý đáp án:

Toán lớp 4: Nhân với số có ba chữ số trang 72

Bài 2 (trang 73 SGK Toán 4)

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

a 262 262 263
b 130 131 131
a × b

Gợi ý đáp án:

Nếu a = 262 và b = 130 thì a × b = 262 × 130 = 34060 ;

Nếu a = 262 và b = 131 thì a × b = 262 × 131 = 34322 ;

Nếu a = 263 và b = 131 thì a × b = 263 × 131 = 34453.

Ta có kết quả như sau:

a 262 262 263
b 130 131 131
a × b 34060 34322 34453

Bài 3 (trang 73 SGK Toán 4)

Tính diện tích của mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 125m.

Gợi ý đáp án:

Diện tích của mảnh vườn là:

125 × 125 = 15625 (m2)

Đáp số: 15625 (m2)

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 72, 73 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Nhân với số có ba chữ số của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 73

Bài 1 (trang 73 SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a) 248 × 321

b) 1163 × 125

c) 3124 × 213

Gợi ý đáp án:

Toán lớp 4: Nhân với số có ba chữ số trang 72

Bài 2 (trang 73 SGK Toán 4)

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

a 262 262 263
b 130 131 131
a × b

Gợi ý đáp án:

Nếu a = 262 và b = 130 thì a × b = 262 × 130 = 34060 ;

Nếu a = 262 và b = 131 thì a × b = 262 × 131 = 34322 ;

Nếu a = 263 và b = 131 thì a × b = 263 × 131 = 34453.

Ta có kết quả như sau:

a 262 262 263
b 130 131 131
a × b 34060 34322 34453

Bài 3 (trang 73 SGK Toán 4)

Tính diện tích của mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 125m.

Gợi ý đáp án:

Diện tích của mảnh vườn là:

125 × 125 = 15625 (m2)

Đáp số: 15625 (m2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button