Giáo Dục

Toán lớp 4: Mét vuông trang 64

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 64, 65 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Mét vuông của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 65

Bài 1 (trang 65 SGK Toán 4)

Viết theo mẫu:

Đọc Viết
Chín trăm chín mươi mét vuông 990 m2
Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông
1980 m2
8600 dm2
Hai mươi tám nghìn chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông

Gợi ý đáp án:

Đọc Viết
Chín trăm chín mươi mét vuông 990 m2
Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông 2005 m2
Một nghìn chín trăm tám mươi mét vuông 1980 m2
Tám nghìn sáu trăm đề-xi-mét vuông 8600 dm2
Hai mươi tám nghìn chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông 28911 cm2

Bài 2 (trang 65 SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 (m2) = …(dm2)

100 (dm2) = … (m2)

1 (m2) = … (cm2)

10000 (cm2) = … (m2)

400 (dm2) = … (m2)

2110 (m2) = … (dm2)

15 (m2) = … (cm2)

10 (dm2) 2 (cm2) = … (cm2)

Gợi ý đáp án:

1 (m2) = 100 (dm2)

100 (dm2) = 1 (m2)

1 (m2) = 10000 (cm2)

10000 (cm2) = 1 (m2)

400 (dm2) = 4 (m2)

2110 (m2) = 211000 (dm2)

15 (m2) = 150000 (cm2)

10 (dm2) 2 (cm2) = 1002 (cm2)

Bài 3 (trang 65 SGK Toán 4)

Để lát nền một căn phòng người ta đã sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh là 30 cm. Hỏi căn phòng có diện tích bao nhiêu mét vuông. Biết rằng diện tích phần mạch vữa không đáng kể?

Gợi ý đáp án:

Diện tích của một viên gạch lát nền là:

30 × 30 = 900 (cm2)

Diện tích căn phòng là:

900 × 200 = 180000 (cm2)

180000 cm2 = 18 m2

Đáp số: 18 m2

Bài 4 (trang 65 SGK Toán 4)

Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây:

Gợi ý đáp án:

Có thể cắt hoặc chia hình đã cho thành hình chữ nhật như sau:

Bài 4

Diện tích hình chữ nhật H1 là:

4 × 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật H2 là:

6 × 3 = 18 (cm2)

Chiều rộng hình chữ nhật H3 là:

5 – 3 = 2 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật H3 là:

15 × 2 = 30 (cm2)

Diện tích của miếng bìa là:

12 + 18 + 30 = 60 (cm2)

Đáp số: 60 (cm2)

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 64, 65 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Mét vuông của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 65

Bài 1 (trang 65 SGK Toán 4)

Viết theo mẫu:

Đọc Viết
Chín trăm chín mươi mét vuông 990 m2
Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông
1980 m2
8600 dm2
Hai mươi tám nghìn chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông

Gợi ý đáp án:

Đọc Viết
Chín trăm chín mươi mét vuông 990 m2
Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông 2005 m2
Một nghìn chín trăm tám mươi mét vuông 1980 m2
Tám nghìn sáu trăm đề-xi-mét vuông 8600 dm2
Hai mươi tám nghìn chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông 28911 cm2

Bài 2 (trang 65 SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 (m2) = …(dm2)

100 (dm2) = … (m2)

1 (m2) = … (cm2)

10000 (cm2) = … (m2)

400 (dm2) = … (m2)

2110 (m2) = … (dm2)

15 (m2) = … (cm2)

10 (dm2) 2 (cm2) = … (cm2)

Gợi ý đáp án:

1 (m2) = 100 (dm2)

100 (dm2) = 1 (m2)

1 (m2) = 10000 (cm2)

10000 (cm2) = 1 (m2)

400 (dm2) = 4 (m2)

2110 (m2) = 211000 (dm2)

15 (m2) = 150000 (cm2)

10 (dm2) 2 (cm2) = 1002 (cm2)

Bài 3 (trang 65 SGK Toán 4)

Để lát nền một căn phòng người ta đã sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh là 30 cm. Hỏi căn phòng có diện tích bao nhiêu mét vuông. Biết rằng diện tích phần mạch vữa không đáng kể?

Gợi ý đáp án:

Diện tích của một viên gạch lát nền là:

30 × 30 = 900 (cm2)

Diện tích căn phòng là:

900 × 200 = 180000 (cm2)

180000 cm2 = 18 m2

Đáp số: 18 m2

Bài 4 (trang 65 SGK Toán 4)

Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây:

Gợi ý đáp án:

Có thể cắt hoặc chia hình đã cho thành hình chữ nhật như sau:

Bài 4

Diện tích hình chữ nhật H1 là:

4 × 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật H2 là:

6 × 3 = 18 (cm2)

Chiều rộng hình chữ nhật H3 là:

5 – 3 = 2 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật H3 là:

15 × 2 = 30 (cm2)

Diện tích của miếng bìa là:

12 + 18 + 30 = 60 (cm2)

Đáp số: 60 (cm2)

Trần Ris

Tôi là Trần Ris, tôi viết blog để chia sẻ các kiến thức hay đến các bạn. Chúc các bạn tìm được thông tin mình cần! Xin cảm ơn đã đọc và theo dõi blog của tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button