Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 5 trang 95

Toán lớp 4 trang 95 dấu hiệu chia hết cho 5 : sẽ giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập về Dấu hiệu chia hết chương 3 SGK Toán 4 5. Từng bài giải môn Toán lớp 4 được giải chi tiết trong bài. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn ôn tập tổng hợp các dạng bài tập và rèn luyện kỹ năng giải toán thành thạo. hãy tham khảo với Mobitool nhé.

Video dấu hiệu chia hết cho 5 trang 95

Giải bài tập Toán 4 trang 96

Bài 1 (trang 96 SGK Toán 4)

Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553.

a) Số nào chia hết cho 5?

b) Số nào không chia hết cho 5?

Gợi ý đáp án:

a) Số chia hết cho 5 là: 35; 660; 3000; 945.

b) Số không chia hết cho 5 là: 8; 57; 4674; 5553.

Bài 2 (trang 96 SGK Toán 4)

Viết số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ chấm:

a) 150 < … < 160;

b) 3575 < … < 3585;

c) 335; 340; 345; … ; … ; 360.

Gợi ý đáp án:

a) 150 < 155 < 160;

b) 3575 < 3580 < 3585;

c) 335; 340; 345; 350; 355; 360.

Bài 3 (trang 96 SGK Toán 4)

Với ba chữ số 0; 5; 7 hãy viết các số có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó và đều chia hết cho 5.

Gợi ý đáp án:

Ta có thể viết được các số sau: 570; 705; 750.

Bài 4 (trang 96 SGK Toán 4)

Trong các số 35; 8; 57; 660; 3000; 945; 5553:

a) Số nào vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2?

b) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2?

Gợi ý đáp án:

a) Số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2 là: 660; 3000.

b) Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: 35; 945.

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 95, 96 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Dấu hiệu chia hết cho 5 của Chương 3 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 96

Bài 1 (trang 96 SGK Toán 4)

Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553.

a) Số nào chia hết cho 5?

b) Số nào không chia hết cho 5?

Gợi ý đáp án:

a) Số chia hết cho 5 là: 35; 660; 3000; 945.

b) Số không chia hết cho 5 là: 8; 57; 4674; 5553.

Bài 2 (trang 96 SGK Toán 4)

Viết số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ chấm:

a) 150 < … < 160;

b) 3575 < … < 3585;

c) 335; 340; 345; … ; … ; 360.

Gợi ý đáp án:

a) 150 < 155 < 160;

b) 3575 < 3580 < 3585;

c) 335; 340; 345; 350; 355; 360.

Bài 3 (trang 96 SGK Toán 4)

Với ba chữ số 0; 5; 7 hãy viết các số có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó và đều chia hết cho 5.

Gợi ý đáp án:

Ta có thể viết được các số sau: 570; 705; 750.

Bài 4 (trang 96 SGK Toán 4)

Trong các số 35; 8; 57; 660; 3000; 945; 5553:

a) Số nào vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2?

b) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2?

Gợi ý đáp án:

a) Số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2 là: 660; 3000.

b) Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: 35; 945.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button