Tài LiệuVăn bản pháp luật

Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT

Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT là văn bản pháp luật mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào ngày 18/03/2020, về Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh. Hiệu lực của thông tư này sẽ được bắt đầu 01/07/2020. Sau đây là nội dung của văn bản pháp luật này, xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT

Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT là văn bản pháp luật mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào ngày 18/03/2020, về Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh. Hiệu lực của thông tư này sẽ được bắt đầu 01/07/2020. Sau đây là nội dung của văn bản pháp luật này, xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button