Tài Liệu

Thông tư 02/2020/TT-BKHĐT

Ngày 23/03/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chính thức ban hành Quy định về phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam tại Thông tư 02/2020/TT-BKHĐT. Hiệu lực của văn bản pháp luật này sẽ được bắt đầu từ ngày 10/05/2020. Dưới đây, sẽ là nội dung chi tiết của thông tư này, xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo.

Nội dung của Thông tư 02/2020/TT-BKHĐT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page