Feature

21 ตุลาคม จิตร ภูมิศักดิ์ ถูกจับกุมข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์

21 ตุลาคม 2501 จิตร ภูมิศักดิ์ ถูกจับกุมในข้อหามีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ และทำลายความมั่นคงของรัฐทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร อันเป็นผลมาจากการยึดอำนาจและการใช้นโยบายปราบปรามหรือ ม.17 ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

จิตร ภูมิศักดิ์

จิตร ภูมิศักดิ์ 25 กันยายน 2473 – 5 พฤษภาคม 2509 เป็นนักคิดด้านการเมือง นักประวัติศาสตร์ และนักภาษาศาสตร์ นับเป็นนักปราชญ์และนักปฏิวัติทางความคิดและวิชาการคนสำคัญของประเทศไทย จิตรเป็นนักวิชาการคนแรก ๆ ที่กล้าถกเถียงและคัดค้านปราชญ์คนสำคัญ ด้วยวิธีคิดที่มีเหตุผลและลุ่มลึก มีความโดดเด่นจากผลงานการค้นคว้าทางวิชาการที่แปลกใหม่และลึกซึ้ง ขณะเดียวกันจิตรยังมีความคิดต่อต้านระบบเผด็จการและการใช้อำนาจกดขี่ของชนชั้นสูงมาโดยตลอด

จิตรเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2509 หลังเข้าร่วมต่อต้านการปกครองของเผด็จการทหาร โดยถูกตัวแทนเผด็จการทหารคือกำนันแหลมและพวกอาสาสมัครฝั่งตรงข้ามและเหล่าทหารตำรวจล้อมยิง

จิตร ภูมิศักดิ์ คำคม

ข้าฯ ยังไม่แต่งงาน เพราะข้าฯ รู้สึกว่าความรู้สึกในตัวข้าฯเฉยเมยต่อความรู้สึกทางกามารมณ์และรู้สึกหนักใจในภาระการครองชีพกลัวว่าเมื่อได้หญิงใดมาเป็นภรรยาแล้วจะให้ความสุขกับภรรยาได้ไม่เพียงพอ — ปรัชญาความรัก

ศิลปะคือ ผลิตกรรมของมนุษย์ที่สร้างขึ้นเพื่อสะท้อนความจัดเจนอันสร้างสรรค์ — หนังสือ เรื่อง ศิลปเพื่อชีวิต ศิลปเพื่อประชาชน

การพัฒนาประเทศไม่ใช่ว่าจะต้องละทิ้งสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมเดิมของเราไป วัฒนธรรมที่ดีของเราก็เก็บไว้ วัฒนธรรมใหม่ที่เข้ามาก็เลือเอาในสิ่งที่ดี ที่ควร ที่เหมาะสม มาช่วยพัฒนาประเทศพัฒนาคนให้มันเจริญก้าวหน้าต่อไป การพัฒนามีได้แต่อย่าได้ลืมรากเหง้าอันดีงามของเราไปเสียหมด — หนังสือ เรื่อง ยุคไทยพัฒนา

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความ

21 ตุลาคม จิตร ภูมิศักดิ์ ถูกจับกุมข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์

[rule_3_plain]

21 ตุลาคม 2501 จิตร ภูมิศักดิ์ ถูกจับกุมในข้อหามีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ และทำลายความมั่นคงของรัฐทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร อันเป็นผลมาจากการยึดอำนาจและการใช้นโยบายปราบปรามหรือ ม.17 ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});จิตร ภูมิศักดิ์จิตร ภูมิศักดิ์ 25 กันยายน 2473 – 5 พฤษภาคม 2509 เป็นนักคิดด้านการเมือง นักประวัติศาสตร์ และนักภาษาศาสตร์ นับเป็นนักปราชญ์และนักปฏิวัติทางความคิดและวิชาการคนสำคัญของประเทศไทย จิตรเป็นนักวิชาการคนแรก ๆ ที่กล้าถกเถียงและคัดค้านปราชญ์คนสำคัญ ด้วยวิธีคิดที่มีเหตุผลและลุ่มลึก มีความโดดเด่นจากผลงานการค้นคว้าทางวิชาการที่แปลกใหม่และลึกซึ้ง ขณะเดียวกันจิตรยังมีความคิดต่อต้านระบบเผด็จการและการใช้อำนาจกดขี่ของชนชั้นสูงมาโดยตลอดจิตรเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2509 หลังเข้าร่วมต่อต้านการปกครองของเผด็จการทหาร โดยถูกตัวแทนเผด็จการทหารคือกำนันแหลมและพวกอาสาสมัครฝั่งตรงข้ามและเหล่าทหารตำรวจล้อมยิงจิตร ภูมิศักดิ์ คำคมข้าฯ ยังไม่แต่งงาน เพราะข้าฯ รู้สึกว่าความรู้สึกในตัวข้าฯเฉยเมยต่อความรู้สึกทางกามารมณ์และรู้สึกหนักใจในภาระการครองชีพกลัวว่าเมื่อได้หญิงใดมาเป็นภรรยาแล้วจะให้ความสุขกับภรรยาได้ไม่เพียงพอ — ปรัชญาความรักศิลปะคือ ผลิตกรรมของมนุษย์ที่สร้างขึ้นเพื่อสะท้อนความจัดเจนอันสร้างสรรค์ — หนังสือ เรื่อง ศิลปเพื่อชีวิต ศิลปเพื่อประชาชนการพัฒนาประเทศไม่ใช่ว่าจะต้องละทิ้งสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมเดิมของเราไป วัฒนธรรมที่ดีของเราก็เก็บไว้ วัฒนธรรมใหม่ที่เข้ามาก็เลือเอาในสิ่งที่ดี ที่ควร ที่เหมาะสม มาช่วยพัฒนาประเทศพัฒนาคนให้มันเจริญก้าวหน้าต่อไป การพัฒนามีได้แต่อย่าได้ลืมรากเหง้าอันดีงามของเราไปเสียหมด — หนังสือ เรื่อง ยุคไทยพัฒนา
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tagsจิตร ภูมิศักดิ์ จิตร ภูมิศักดิ์ คำคม

#ตลาคม #จตร #ภมศกด #ถกจบกมขอหาเปนคอมมวนสต


  • #ตลาคม #จตร #ภมศกด #ถกจบกมขอหาเปนคอมมวนสต
  • สังเคราะห์: Mobitool

Trần Ris

ฉันชื่อ Tran Ris ฉันบล็อกเพื่อแบ่งปันความรู้ที่ดีกับคุณ หวังว่าคุณจะพบข้อมูลที่คุณต้องการ! ขอบคุณสำหรับการอ่านและติดตามบล็อกของฉัน!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button