Feature

19 ตุลาคม เวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์ 1 เริ่มเปิดใช้งานเป็นวันแรก

19 ตุลาคม 2513 อาคาร “เวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์ 1” (One World Trade Center) เริ่มเปิดใช้งานเป็นวันแรก ก่อนที่อาคารจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ในอีกสองปีต่อมา

เวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์ 1

เริ่มก่อสร้าง ค.ศ. 1966 (อาคาร 1 สร้างเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1970 และอาคาร 2 เมื่อ ค.ศ. 1972 เริ่มทำพิธีเปิดอาคารวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1973 แต่ละวันจะมีพนักงานทำงานในอาคารนี้มากกว่า 50,000 คน และนักท่องเที่ยวมากกว่า 200,000 คน เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์มีรหัสไปรษณีย์ของตัวเอง คือ 10048

เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครนิวยอร์ก และปรากฏตัวในภาพยนตร์จำนวนมาก เช่น เรื่อง The Godfather III, World Trade Center, MIB, United 93, Oliver and Company , The Walk (ไต่ขอบฟ้าท้านรก)

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความ

19 ตุลาคม เวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์ 1 เริ่มเปิดใช้งานเป็นวันแรก

[rule_3_plain]

19 ตุลาคม 2513 อาคาร “เวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์ 1” (One World Trade Center) เริ่มเปิดใช้งานเป็นวันแรก ก่อนที่อาคารจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ในอีกสองปีต่อมา
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});เวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์ 1เริ่มก่อสร้าง ค.ศ. 1966 (อาคาร 1 สร้างเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1970 และอาคาร 2 เมื่อ ค.ศ. 1972 เริ่มทำพิธีเปิดอาคารวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1973 แต่ละวันจะมีพนักงานทำงานในอาคารนี้มากกว่า 50,000 คน และนักท่องเที่ยวมากกว่า 200,000 คน เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์มีรหัสไปรษณีย์ของตัวเอง คือ 10048เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครนิวยอร์ก และปรากฏตัวในภาพยนตร์จำนวนมาก เช่น เรื่อง The Godfather III, World Trade Center, MIB, United 93, Oliver and Company , The Walk (ไต่ขอบฟ้าท้านรก)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tagsเวิร์ลเทรดเซนเตอร์ เวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์ 1

#ตลาคม #เวรลเทรดเซนเตอร #เรมเปดใชงานเปนวนแรก


  • #ตลาคม #เวรลเทรดเซนเตอร #เรมเปดใชงานเปนวนแรก
  • สังเคราะห์: Mobitool

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button