เคล็ดลับ (Tips)

อาชีพที่จะหายไป ในศตวรรษที่ 21 มีอาชีพอะไรบ้างมาดูกัน

อาชีพที่จะหายไป ข้อมูลจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีอาชีพหลายอาชีพที่เราคุ้นเคยหายไป ด้วยความก้าวล้ำของเทคโนโลยีทุกวันนี้ ที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับเรา มีบางอย่างเพิ่มเข้ามา ก็ต้องมีบางอย่างที่ค่อย ๆ หายไป จะมีอาชีพอะไรบ้างมาดูกัน

อาชีพที่จะหายไป

พนักงานขาย / แคชเชียร์

ผู้บริโภคจะสามารถซื้อสินค้า และชำระเงินผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันมากขึ้นกว่าเดิม และในอนาคตเราแค่เดินเข้าไปหยิบของออกจากร้านได้เลย เช่น Amazon Go ร้านค้าอัจฉริยะ โดยตัวร้านจะไม่มีพนักงานแคชเชียร์ หยิบของแล้วเดินออกจากร้านได้เลยโดยเงินจะตัดจากบัตรเราอัตโนมัติหลังจากเราเดินออกจากร้าน

พนักงานสื่อสิ่งพิมพ์

E-BOOK อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ธุรกิจสิ่งพิมพ์จะหายไป ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทุกอย่างจะมาในรูปแบบดิจิทัล อย่างเช่น โพสต์ทูเดย์ ที่ปิดตัวลงหยุดพิมพ์หนังสือพิมพ์ โดยมามุ่งเน้นสื่อดิจิทัลอย่างเต็มตัว

จากการคาดการณ์ในปี ค.ศ. 2022 จะลดลงประมาณ 5%

นายหน้าทัวร์

นักท่องเที่ยวจะสามารถทำการเช็คข้อมูล เปรียบเทียบราคา ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก และวางแผนการเดินทาง ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นด้วยตนเองทั้งหมด แต่คนที่ต้องการเที่ยวแบบหรูหราก็ยังต้องมีนายหน้าทัวร์ เพื่อความสะดวกสบายในการจัดการสิ่งต่าง ๆ ให้ทั้งหมด

จากการคาดการณ์ในปี ค.ศ. 2022 จะลดลงประมาณ 12%

คนขับรถแท็กซี่

เทคโนโลยี 5G และ IoT (Internet of Things) จะทำให้เกิดบริการรถยนต์ไร้คนขับที่สมบูรณ์ มีความแม่นยำในเส้นทาง สามารถควบคุมความเร็ว และความปลอดภัยตามกฏจราจร ทำให้สามารถเข้ามาทดแทนพนักงานขับรถได้

  • 5G คืออะไร ประโยชน์ของ 5G การสื่อสารในอนาคต มาทำความรู้จักกัน
  • AIS เปิดทดสอบ 5G EP.2 ทำความเร็ว 5G มากกว่า 18 Gbps

ผู้ประกาศข่าว

ผู้ประกาศข่าวปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมงต่อวันทั้งบนเว็บไซต์และช่องทางบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการผลิตได้มาก และสามารถเขียนบทความข่าวจากข้อมูลมหาศาล หรือ Big Data ได้อย่างง่ายดาย ตอนนี้ก็มีนักข่าว AI มีชื่อว่า Xin Xiaomeng ถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือจากบริษัทด้านเสิร์ชเอนจินยักษ์ใหญ่ของจีนอย่าง Sogou

จากการคาดการณ์ในปี ค.ศ. 2022 จะลดลงประมาณ 13%

คนในสายการผลิต

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และสมองกล AI จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ทั้งหมดในโรงงาน

จากการคาดการณ์ในปี ค.ศ. 2022 จะลดลงประมาณ 21%

พนักงานธนาคาร

การทำธุรกรรมการเงินแบบออนไลน์ และแอพพลิเคชั่นโมบายล์แบงกิ้ง จะถูกใช้งานทดแทนสาขาธนาคารอย่างเต็มรูปแบบ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเข้าสาขาอีกต่อไป ธนาคารในประเทศไทยก็ทยอยปิดสาขาเพิ่มมากขึ้นทุกปี

จากการคาดการณ์ในปี ค.ศ. 2022 จะลดลงประมาณ 6%

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความ

อาชีพที่จะหายไป ในศตวรรษที่ 21 มีอาชีพอะไรบ้างมาดูกัน

[rule_3_plain]

อาชีพที่จะหายไป ข้อมูลจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีอาชีพหลายอาชีพที่เราคุ้นเคยหายไป ด้วยความก้าวล้ำของเทคโนโลยีทุกวันนี้ ที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับเรา มีบางอย่างเพิ่มเข้ามา ก็ต้องมีบางอย่างที่ค่อย ๆ หายไป จะมีอาชีพอะไรบ้างมาดูกัน
สารบัญ
แสดงหัวข้อทั้งหมด

อาชีพที่จะหายไป

พนักงานขาย / แคชเชียร์

พนักงานสื่อสิ่งพิมพ์

นายหน้าทัวร์

คนขับรถแท็กซี่

ผู้ประกาศข่าว

คนในสายการผลิต

พนักงานธนาคาร

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});อาชีพที่จะหายไปhttps://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxcพนักงานขาย / แคชเชียร์ผู้บริโภคจะสามารถซื้อสินค้า และชำระเงินผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันมากขึ้นกว่าเดิม และในอนาคตเราแค่เดินเข้าไปหยิบของออกจากร้านได้เลย เช่น Amazon Go ร้านค้าอัจฉริยะ โดยตัวร้านจะไม่มีพนักงานแคชเชียร์ หยิบของแล้วเดินออกจากร้านได้เลยโดยเงินจะตัดจากบัตรเราอัตโนมัติหลังจากเราเดินออกจากร้านพนักงานสื่อสิ่งพิมพ์E-BOOK อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ธุรกิจสิ่งพิมพ์จะหายไป ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทุกอย่างจะมาในรูปแบบดิจิทัล อย่างเช่น โพสต์ทูเดย์ ที่ปิดตัวลงหยุดพิมพ์หนังสือพิมพ์ โดยมามุ่งเน้นสื่อดิจิทัลอย่างเต็มตัวจากการคาดการณ์ในปี ค.ศ. 2022 จะลดลงประมาณ 5%นายหน้าทัวร์นักท่องเที่ยวจะสามารถทำการเช็คข้อมูล เปรียบเทียบราคา ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก และวางแผนการเดินทาง ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นด้วยตนเองทั้งหมด แต่คนที่ต้องการเที่ยวแบบหรูหราก็ยังต้องมีนายหน้าทัวร์ เพื่อความสะดวกสบายในการจัดการสิ่งต่าง ๆ ให้ทั้งหมดจากการคาดการณ์ในปี ค.ศ. 2022 จะลดลงประมาณ 12%https://www.youtube.com/watch?v=0NtdZNWUBikคนขับรถแท็กซี่เทคโนโลยี 5G และ IoT (Internet of Things) จะทำให้เกิดบริการรถยนต์ไร้คนขับที่สมบูรณ์ มีความแม่นยำในเส้นทาง สามารถควบคุมความเร็ว และความปลอดภัยตามกฏจราจร ทำให้สามารถเข้ามาทดแทนพนักงานขับรถได้5G คืออะไร ประโยชน์ของ 5G การสื่อสารในอนาคต มาทำความรู้จักกันAIS เปิดทดสอบ 5G EP.2 ทำความเร็ว 5G มากกว่า 18 Gbps
https://www.youtube.com/watch?v=5iZuffHPDAwผู้ประกาศข่าวผู้ประกาศข่าวปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมงต่อวันทั้งบนเว็บไซต์และช่องทางบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการผลิตได้มาก และสามารถเขียนบทความข่าวจากข้อมูลมหาศาล หรือ Big Data ได้อย่างง่ายดาย ตอนนี้ก็มีนักข่าว AI มีชื่อว่า Xin Xiaomeng ถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือจากบริษัทด้านเสิร์ชเอนจินยักษ์ใหญ่ของจีนอย่าง Sogouจากการคาดการณ์ในปี ค.ศ. 2022 จะลดลงประมาณ 13%https://www.youtube.com/watch?v=s-yne8xTNM0คนในสายการผลิตเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และสมองกล AI จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ทั้งหมดในโรงงานจากการคาดการณ์ในปี ค.ศ. 2022 จะลดลงประมาณ 21%พนักงานธนาคารการทำธุรกรรมการเงินแบบออนไลน์ และแอพพลิเคชั่นโมบายล์แบงกิ้ง จะถูกใช้งานทดแทนสาขาธนาคารอย่างเต็มรูปแบบ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเข้าสาขาอีกต่อไป ธนาคารในประเทศไทยก็ทยอยปิดสาขาเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากการคาดการณ์ในปี ค.ศ. 2022 จะลดลงประมาณ 6%
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tagsอาชีพที่จะหายไปในศตวรรษที่ 21 อาชีพที่ถูกลืม อาชีพที่สูญหายในประเทศไทย

#อาชพทจะหายไป #ในศตวรรษท #มอาชพอะไรบางมาดกน


  • #อาชพทจะหายไป #ในศตวรรษท #มอาชพอะไรบางมาดกน
  • สังเคราะห์: Mobitool

Trần Ris

ฉันชื่อ Tran Ris ฉันบล็อกเพื่อแบ่งปันความรู้ที่ดีกับคุณ หวังว่าคุณจะพบข้อมูลที่คุณต้องการ! ขอบคุณสำหรับการอ่านและติดตามบล็อกของฉัน!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button