เคล็ดลับเสริมดวง (May Mắn)

สีมงคล 2564 / 2021 ประจําราศีเกิด 12 นักษัตร เสริมดวง เรียกโชคลาภ!

สีมงคล 2564 หรือ 2021 ประจําปีเกิด 12 นักษัตร มีสีมงคลอะไรบ้าง แต่ละปีนักษัตรควรแต่งตัวด้วยสีอะไรบ้าง มาดูสีที่เสริมดวง เรียกโชคลาภ อำนาจ วาสนา บารมี เงินทอง ความรัก ฯลฯ

สีมงคลประจำปีเกิดปีชวด (ปีหนู)

 • ผู้ที่เกิดในปี : พ.ศ. 2455, 2467, 2479, 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551, 2563
 • สีที่ช่วยเสริมโชคลาภ : สีน้ำเงิน, สีเทา, สีฟ้า, สีขาว สีทอง และสีเงิน

สีมงคลประจำปีเกิดปีฉลู (ปีวัว)

 • ผู้ที่เกิดในปี : พ.ศ. 2456, 2468, 2480, 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552
 • สีที่ช่วยเสริมโชคลาภ : สีแดง,สีชมพู,สีส้ม,สีครีม สีแสด และสีเหลือง

สีมงคลประจำปีเกิดปีขาล (ปีเสือ)

 • ผู้ที่เกิดในปี : พ.ศ. 2457, 2469, 2481, 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553
 • สีที่ช่วยเสริมโชคลาภ : สีเขียว,สีฟ้า,สีเทา,สีดำ และสีน้ำเงิน

สีมงคลประจำปีเกิดปีเถาะ (ปีกระต่าย)

 • ผู้ที่เกิดในปี : พ.ศ. 2458, 2470, 2482, 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554
 • สีที่ช่วยเสริมโชคลาภ : สีเขียว,สีฟ้า,สีดำ,สีเทา และสีน้ำเงิน

สีมงคลประจำปีเกิดปีมะโรง (ปีมังกร)

 • ผู้ที่เกิดในปี : พ.ศ. 2459, 2471, 2483, 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555
 • สีที่ช่วยเสริมโชคลาภ : สีแดง,สีชมพู,สีส้ม,สีขาว และสีเหลือง

สีมงคลประจำปีเกิดปีมะเส็ง (ปีงู)

 • ผู้ที่เกิดในปี : พ.ศ. 2460, 2472, 2484, 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556
 • สีที่ช่วยเสริมโชคลาภ : สีแดง,สีชมพู,สีส้ม,สีแสด และสีเขียว

สีมงคลประจำปีเกิดปีมะเมีย (ปีม้า)

 • ผู้ที่เกิดในปี : พ.ศ. 2461, 2473, 2485, 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557
 • สีที่ช่วยเสริมโชคลาภ : สีแดง,สีชมพู,สีส้ม,สีบานเย็น และสีเขียว

สีมงคลประจำปีเกิดปีมะแม (ปีแพะ)

 • ผู้ที่เกิดในปี : พ.ศ. 2462, 2474, 2486, 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558
 • สีที่ช่วยเสริมโชคลาภ : สีครีม,สีทอง,สีเหลือง,สีน้ำตาล และสีโกโก้

สีมงคลประจำปีเกิดปีวอก (ปีลิง)

 • ผู้ที่เกิดในปี : พ.ศ. 2463, 2475, 2487, 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559
 • สีที่ช่วยเสริมโชคลาภ : สีขาว,สีเหลือง,สีทอง,สีน้ำตาล และสีเงิน

สีมงคลประจำปีเกิดปีระกา (ปีไก่)

 • ผู้ที่เกิดในปี : พ.ศ. 2464, 2476, 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548, 2560
 • สีที่ช่วยเสริมโชคลาภ : สีทอง,สีโลหะ,สีเหลือง,สีขาว และสีเงิน

สีมงคลประจำปีเกิดปีจอ (ปีสุนัข)

 • ผู้ที่เกิดในปี : พ.ศ. 2465, 2477, 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549, 2561
 • สีที่ช่วยเสริมโชคลาภ : สีแดง,สีชมพู,สีส้ม,สีขาว และสีเงิน

สีมงคลประจำปีเกิดปีกุน (ปีหมู)

 • ผู้ที่เกิดในปี : พ.ศ. 2466, 2478, 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550, 2562
 • สีที่ช่วยเสริมโชคลาภ : สีดำ,สีฟ้า,สีน้ำเงิน และสีเทา

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความ

สีมงคล 2564 / 2021 ประจําราศีเกิด 12 นักษัตร เสริมดวง เรียกโชคลาภ!

[rule_3_plain]

สีมงคล 2564 หรือ 2021 ประจําปีเกิด 12 นักษัตร มีสีมงคลอะไรบ้าง แต่ละปีนักษัตรควรแต่งตัวด้วยสีอะไรบ้าง มาดูสีที่เสริมดวง เรียกโชคลาภ อำนาจ วาสนา บารมี เงินทอง ความรัก ฯลฯ
สารบัญ
แสดงหัวข้อทั้งหมด

สีมงคลประจำปีเกิดปีชวด (ปีหนู)

สีมงคลประจำปีเกิดปีฉลู (ปีวัว)

สีมงคลประจำปีเกิดปีขาล (ปีเสือ)

สีมงคลประจำปีเกิดปีเถาะ (ปีกระต่าย)

สีมงคลประจำปีเกิดปีมะโรง (ปีมังกร)

สีมงคลประจำปีเกิดปีมะเส็ง (ปีงู)

สีมงคลประจำปีเกิดปีมะเมีย (ปีม้า)

สีมงคลประจำปีเกิดปีมะแม (ปีแพะ)

สีมงคลประจำปีเกิดปีวอก (ปีลิง)

สีมงคลประจำปีเกิดปีระกา (ปีไก่)

สีมงคลประจำปีเกิดปีจอ (ปีสุนัข)

สีมงคลประจำปีเกิดปีกุน (ปีหมู)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});สีมงคลประจำปีเกิดปีชวด (ปีหนู)ผู้ที่เกิดในปี : พ.ศ. 2455, 2467, 2479, 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551, 2563สีที่ช่วยเสริมโชคลาภ : สีน้ำเงิน, สีเทา, สีฟ้า, สีขาว สีทอง และสีเงินสีมงคลประจำปีเกิดปีฉลู (ปีวัว)ผู้ที่เกิดในปี : พ.ศ. 2456, 2468, 2480, 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552สีที่ช่วยเสริมโชคลาภ : สีแดง,สีชมพู,สีส้ม,สีครีม สีแสด และสีเหลืองสีมงคลประจำปีเกิดปีขาล (ปีเสือ)ผู้ที่เกิดในปี : พ.ศ. 2457, 2469, 2481, 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553สีที่ช่วยเสริมโชคลาภ : สีเขียว,สีฟ้า,สีเทา,สีดำ และสีน้ำเงินสีมงคลประจำปีเกิดปีเถาะ (ปีกระต่าย)ผู้ที่เกิดในปี : พ.ศ. 2458, 2470, 2482, 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554สีที่ช่วยเสริมโชคลาภ : สีเขียว,สีฟ้า,สีดำ,สีเทา และสีน้ำเงินสีมงคลประจำปีเกิดปีมะโรง (ปีมังกร)ผู้ที่เกิดในปี : พ.ศ. 2459, 2471, 2483, 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555สีที่ช่วยเสริมโชคลาภ : สีแดง,สีชมพู,สีส้ม,สีขาว และสีเหลืองสีมงคลประจำปีเกิดปีมะเส็ง (ปีงู)ผู้ที่เกิดในปี : พ.ศ. 2460, 2472, 2484, 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556สีที่ช่วยเสริมโชคลาภ : สีแดง,สีชมพู,สีส้ม,สีแสด และสีเขียวสีมงคลประจำปีเกิดปีมะเมีย (ปีม้า)ผู้ที่เกิดในปี : พ.ศ. 2461, 2473, 2485, 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557สีที่ช่วยเสริมโชคลาภ : สีแดง,สีชมพู,สีส้ม,สีบานเย็น และสีเขียวสีมงคลประจำปีเกิดปีมะแม (ปีแพะ)ผู้ที่เกิดในปี : พ.ศ. 2462, 2474, 2486, 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558สีที่ช่วยเสริมโชคลาภ : สีครีม,สีทอง,สีเหลือง,สีน้ำตาล และสีโกโก้สีมงคลประจำปีเกิดปีวอก (ปีลิง)ผู้ที่เกิดในปี : พ.ศ. 2463, 2475, 2487, 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559สีที่ช่วยเสริมโชคลาภ : สีขาว,สีเหลือง,สีทอง,สีน้ำตาล และสีเงินสีมงคลประจำปีเกิดปีระกา (ปีไก่)ผู้ที่เกิดในปี : พ.ศ. 2464, 2476, 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548, 2560สีที่ช่วยเสริมโชคลาภ : สีทอง,สีโลหะ,สีเหลือง,สีขาว และสีเงินสีมงคลประจำปีเกิดปีจอ (ปีสุนัข)ผู้ที่เกิดในปี : พ.ศ. 2465, 2477, 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549, 2561สีที่ช่วยเสริมโชคลาภ : สีแดง,สีชมพู,สีส้ม,สีขาว และสีเงินสีมงคลประจำปีเกิดปีกุน (ปีหมู)ผู้ที่เกิดในปี : พ.ศ. 2466, 2478, 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550, 2562สีที่ช่วยเสริมโชคลาภ : สีดำ,สีฟ้า,สีน้ำเงิน และสีเทา
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tagsสีมงคล

#สมงคล #ประจาราศเกด #นกษตร #เสรมดวง #เรยกโชคลาภ


 • #สมงคล #ประจาราศเกด #นกษตร #เสรมดวง #เรยกโชคลาภ
 • สังเคราะห์: Mobitool

Trần Ris

ฉันชื่อ Tran Ris ฉันบล็อกเพื่อแบ่งปันความรู้ที่ดีกับคุณ หวังว่าคุณจะพบข้อมูลที่คุณต้องการ! ขอบคุณสำหรับการอ่านและติดตามบล็อกของฉัน!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button