Feature

วันหยุดธนาคาร 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยหยุดวันไหนบ้างมาดูกัน

วันหยุดธนาคาร 2563 มีวันไหนบ้าง ใครกำลังวางแผนทางการเงิน ลองเช็กปฏิทินดูว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินต่าง ๆ หยุดทำการวันไหนในปี 2563

 • วันหยุด 2563 (2019) ตารางวันหยุดยาว เตรียมตัวให้พร้อม

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

วันหยุดธนาคาร 2563

วันหยุดธนาคารเดือนมกราคม

 • วันพุธที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่

วันหยุดธนาคารเดือนกุมภาพันธ์

 • วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ : ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563)

วันหยุดธนาคารเดือนเมษายน

 • วันจันทร์ที่ 6 เมษายน : วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 • วันจันทร์ที่ 13 เมษายน : วันสงกรานต์ (ยกเลิกวันหยุดสงกรานต์)
 • วันอังคารที่ 14 เมษายน : วันสงกรานต์ (ยกเลิกวันหยุดสงกรานต์)
 • วันพุธที่ 15 เมษายน : วันสงกรานต์ (ยกเลิกวันหยุดสงกรานต์)

วันหยุดธนาคารเดือนพฤษภาคม

 • วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม : วันฉัตรมงคล
 • วันพุธที่ 6 พฤษภาคม : วันวิสาขบูชา

วันหยุดธนาคารเดือนมิถุนายน

 • วันพุธที่ 3 มิถุนายน : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันหยุดธนาคารเดือนกรกฎาคม

 • วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม : ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563)
 • วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันหยุดธนาคารเดือนสิงหาคม

 • วันพุธที่ 12 สิงหาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันหยุดธนาคารเดือนตุลาคม

 • วันอังคารที่ 13 ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม : วันปิยมหาราช

วันหยุดธนาคารเดือนธันวาคม

 • วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม : ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563)
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม : วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม : วันสิ้นปี

สำหรับสาขาของสถาบันการเงินทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี ​และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

ที่มา – www.bot.or.th

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความ

วันหยุดธนาคาร 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยหยุดวันไหนบ้างมาดูกัน

[rule_3_plain]

วันหยุดธนาคาร 2563 มีวันไหนบ้าง ใครกำลังวางแผนทางการเงิน ลองเช็กปฏิทินดูว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินต่าง ๆ หยุดทำการวันไหนในปี 2563
สารบัญ
แสดงหัวข้อทั้งหมด

วันหยุดธนาคาร 2563

วันหยุดธนาคารเดือนมกราคม

วันหยุดธนาคารเดือนกุมภาพันธ์

วันหยุดธนาคารเดือนเมษายน

วันหยุดธนาคารเดือนพฤษภาคม

วันหยุดธนาคารเดือนมิถุนายน

วันหยุดธนาคารเดือนกรกฎาคม

วันหยุดธนาคารเดือนสิงหาคม

วันหยุดธนาคารเดือนตุลาคม

วันหยุดธนาคารเดือนธันวาคม

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});วันหยุด 2563 (2019) ตารางวันหยุดยาว เตรียมตัวให้พร้อมคลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่วันหยุดธนาคาร 2563วันหยุดธนาคารเดือนมกราคมวันพุธที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่วันหยุดธนาคารเดือนกุมภาพันธ์วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ : ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563)วันหยุดธนาคารเดือนเมษายนวันจันทร์ที่ 6 เมษายน : วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์วันจันทร์ที่ 13 เมษายน : วันสงกรานต์ (ยกเลิกวันหยุดสงกรานต์)วันอังคารที่ 14 เมษายน : วันสงกรานต์ (ยกเลิกวันหยุดสงกรานต์)วันพุธที่ 15 เมษายน : วันสงกรานต์ (ยกเลิกวันหยุดสงกรานต์)วันหยุดธนาคารเดือนพฤษภาคมวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงานแห่งชาติวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม : วันฉัตรมงคลวันพุธที่ 6 พฤษภาคม : วันวิสาขบูชาวันหยุดธนาคารเดือนมิถุนายนวันพุธที่ 3 มิถุนายน : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีวันหยุดธนาคารเดือนกรกฎาคมวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม : ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563)วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันหยุดธนาคารเดือนสิงหาคมวันพุธที่ 12 สิงหาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติวันหยุดธนาคารเดือนตุลาคมวันอังคารที่ 13 ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม : วันปิยมหาราชวันหยุดธนาคารเดือนธันวาคมวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม : ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563)วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม : วันพระราชทานรัฐธรรมนูญวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม : วันสิ้นปีสำหรับสาขาของสถาบันการเงินทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี ​และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์ที่มา – www.bot.or.th
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tagsวันหยุดธนาคาร

#วนหยดธนาคาร #ธนาคารแหงประเทศไทยหยดวนไหนบางมาดกน


 • #วนหยดธนาคาร #ธนาคารแหงประเทศไทยหยดวนไหนบางมาดกน
 • สังเคราะห์: Mobitool

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button