เคล็ดลับเสริมดวง (May Mắn)

คาถาเงินล้าน คาถาเรียกเงิน เกจิอาจารย์ชื่อดัง

คาถาเงินล้าน คาถาเรียกเงิน จากเกจิอาจารย์ชื่อดัง อย่างพระราชพรหมยาน หรือ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง หลวงพ่อปาน และ หลวงพ่อรวย เพื่อนำมาสวดมนต์ภาวนา เสริมสร้างสมาธิ สติปัญญา เสริมบุญบารมีให้แก่ชีวิต

  • บทสวดมนต์ บทสวดมนต์ก่อนนอน สวดเสริมสิริมงคล
  • สีเสื้อประจําวัน ใส่เสริมดวง เรียกโชคลาภ!

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดํา

เป็นคาถาของ พระราชพรหมยาน หรือ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ซึ่งหลวงพ่อได้คาถาบทเหล่านี้ โดยตรงจากองค์สมเด็จฯ (องค์ปฐม) ตั้งแต่ปี 2517 เป็นเวลา 4 ปี จึงจะได้ครบถ้วน ท่านบอกว่าคาถาที่ได้จากกรรมฐาน เขาจะไม่บอกใคร

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2527 เวลา 23.59 น. องค์สมเด็จฯ ได้อนุญาตให้ลูกหลาน และพุทธบริษัทใช้ได้เป็นสาธารณะ เพื่อช่วยบรรเทาสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ อีกทั้งการก่อสร้างของวัดท่าซุง จะต้องเร่งรัดให้เสร็จทันฉลองวัดในปี 2532 จึงจำเป็นที่จะต้องใช้คาถาเหล่านี้ช่วย เพื่อพุทธบริษัท และลูกหลานของหลวงพ่อ มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันพระคาถาเงินล้านของท่านได้แพร่หลายและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมาก มีความเชื่อกันว่ายิ่งสวดมากยิ่งได้ลาภมาก ตามความศรัทธาของแต่ละคน สวดอย่างน้อยวันล่ะ 9 จบ แต่จะให้ดี อย่างน้อย 30 จบ และทำทานทุกวันสม่ำเสมอด้วยความเต็มใจอย่างแท้จริง ถ้าทำได้ว่างเมื่อไหร่ก็ให้สวดเมื่อนั้น ก่อนสวดพระคาถาให้ตั้งจิตให้นิ่ง

วิธีสวดพระคาถาเงินล้าน

(ตั้ง นะโม 3 จบ )

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโมพรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติพรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เมมหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เมมิเตภาหุหะติ พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะวิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะมานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหมสัมปะติจฉามิ เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

ถ้าติดขัดการเงินแบบหนักหนาสาหัสสากรรจ์เจียนจะตายเสียให้ได้ให้ตั้งใจท่อง พระคาถาวันละ 108 จบ

คาถาเรียกเงิน หลวงพ่อปาน

คาถาเรียกเงิน เสริมทรัพย์ (หลวงพ่อปาน)

วิธีสวดคาถาเรียกเงิน

(ตั้งนะโม 3 จบ)

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (ว่า 1 จบ)วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสาวิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหมฯ

ใช้สวดภาวนาเวลาตื่นนอน 3 จบ หรือเวลาใส่บาตร 1 จบ ก่อนนอน 3 จบหรือเวลาค้าขายจะทําให้มีโภคทรัพย์มากมาย เรียกเงิน เรียกทอง โชคลาภ ค้าขายร่ำรวย

คาถามหาลาภ หลวงพ่อรวย

คาถามหาลาภ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก)

วิธีสวดคาถามหาลาภ

(ตั้งนะโม 3 จบ)

สัมพุทธชิตา จะสัจจานิเกรัตน์สะ พระพุทธชิตาสัพพะโส คุณะวิภาสัมปัจโต นะรุตตะโมมหาลาภัง สัพพะสิทธิภะวันตุเม

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความ

คาถาเงินล้าน คาถาเรียกเงิน เกจิอาจารย์ชื่อดัง

[rule_3_plain]

คาถาเงินล้าน คาถาเรียกเงิน จากเกจิอาจารย์ชื่อดัง อย่างพระราชพรหมยาน หรือ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง หลวงพ่อปาน และ หลวงพ่อรวย เพื่อนำมาสวดมนต์ภาวนา เสริมสร้างสมาธิ สติปัญญา เสริมบุญบารมีให้แก่ชีวิต
สารบัญ
แสดงหัวข้อทั้งหมด

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดํา

วิธีสวดพระคาถาเงินล้าน

คาถาเรียกเงิน หลวงพ่อปาน

วิธีสวดคาถาเรียกเงิน

คาถามหาลาภ หลวงพ่อรวย

วิธีสวดคาถามหาลาภ

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});บทสวดมนต์ บทสวดมนต์ก่อนนอน สวดเสริมสิริมงคลสีเสื้อประจําวัน ใส่เสริมดวง เรียกโชคลาภ!คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดําเป็นคาถาของ พระราชพรหมยาน หรือ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ซึ่งหลวงพ่อได้คาถาบทเหล่านี้ โดยตรงจากองค์สมเด็จฯ (องค์ปฐม) ตั้งแต่ปี 2517 เป็นเวลา 4 ปี จึงจะได้ครบถ้วน ท่านบอกว่าคาถาที่ได้จากกรรมฐาน เขาจะไม่บอกใครเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2527 เวลา 23.59 น. องค์สมเด็จฯ ได้อนุญาตให้ลูกหลาน และพุทธบริษัทใช้ได้เป็นสาธารณะ เพื่อช่วยบรรเทาสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ อีกทั้งการก่อสร้างของวัดท่าซุง จะต้องเร่งรัดให้เสร็จทันฉลองวัดในปี 2532 จึงจำเป็นที่จะต้องใช้คาถาเหล่านี้ช่วย เพื่อพุทธบริษัท และลูกหลานของหลวงพ่อ มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นในปัจจุบันพระคาถาเงินล้านของท่านได้แพร่หลายและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมาก มีความเชื่อกันว่ายิ่งสวดมากยิ่งได้ลาภมาก ตามความศรัทธาของแต่ละคน สวดอย่างน้อยวันล่ะ 9 จบ แต่จะให้ดี อย่างน้อย 30 จบ และทำทานทุกวันสม่ำเสมอด้วยความเต็มใจอย่างแท้จริง ถ้าทำได้ว่างเมื่อไหร่ก็ให้สวดเมื่อนั้น ก่อนสวดพระคาถาให้ตั้งจิตให้นิ่งวิธีสวดพระคาถาเงินล้าน(ตั้ง นะโม 3 จบ )สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโมพรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติพรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เมมหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เมมิเตภาหุหะติ พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะวิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะมานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหมสัมปะติจฉามิ เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆถ้าติดขัดการเงินแบบหนักหนาสาหัสสากรรจ์เจียนจะตายเสียให้ได้ให้ตั้งใจท่อง พระคาถาวันละ 108 จบคาถาเรียกเงิน หลวงพ่อปานคาถาเรียกเงิน เสริมทรัพย์ (หลวงพ่อปาน)วิธีสวดคาถาเรียกเงิน(ตั้งนะโม 3 จบ)พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (ว่า 1 จบ)วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสาวิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหมฯใช้สวดภาวนาเวลาตื่นนอน 3 จบ หรือเวลาใส่บาตร 1 จบ ก่อนนอน 3 จบหรือเวลาค้าขายจะทําให้มีโภคทรัพย์มากมาย เรียกเงิน เรียกทอง โชคลาภ ค้าขายร่ำรวยคาถามหาลาภ หลวงพ่อรวยคาถามหาลาภ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก)วิธีสวดคาถามหาลาภ(ตั้งนะโม 3 จบ)สัมพุทธชิตา จะสัจจานิเกรัตน์สะ พระพุทธชิตาสัพพะโส คุณะวิภาสัมปัจโต นะรุตตะโมมหาลาภัง สัพพะสิทธิภะวันตุเม
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tagsคาถา เงิน ล้าน พลิก ชีวิต คาถามหาลาภ คาถาเงินล้าน คาถาเงินล้าน 108 คาถาเงินล้าน ศักดิ์สิทธิ์ คาถาเรียกเงิน สวดคาถาเงินล้าน ตอนไหนก็ได้ อานิสงส์การสวดคาถาเงินล้าน 108 จบ อานุภาพพระคาถาเงินล้าน

#คาถาเงนลาน #คาถาเรยกเงน #เกจอาจารยชอดง


  • #คาถาเงนลาน #คาถาเรยกเงน #เกจอาจารยชอดง
  • สังเคราะห์: Mobitool

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button