เคล็ดลับเสริมดวง (May Mắn)

คาถาบูชาพญานาค เสริมโชคลาภ บันดาลทรัพย์

นาค หรือ พญานาค เป็นความเชื่อในภูมิภาคเอเชียใต้ผู้คนนับถือบูชา คาถาบูชาพญานาค มีลักษณะเป็นงูขนาดใหญ่มีหงอน เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสู่จักรวาลอีกด้วย

พญานาค

พญานาค จัดเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงของทางล้านนา ดังจะเห็นได้ตามวัดวาอารามและสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เนื่องจากถือกันว่า พญานาคคือสัตว์กึ่งเทพชั้นสูง ซึ่งมีตำนานความเป็นมาเกี่ยวพันกับพระศาสนาพุทธเป็นอย่างยิ่ง

ในตำนานความเชื่อในทางไสยเวทย์ พญานาค ยังเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินและมหานที ปกปักรักษาแผ่นดินแผ่นน้ำ และเชื่อกันว่า ในอาณาบริเวณของเมืองพญานาคนั้น เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาล

จึงมีคติการบูชาพญานาค ทั้งในแง่การนบน้อมให้เป็นเจ้าผู้ช่วยดูแลรักษาบ้านเรือนครอบครัว คุ้มครองที่อยู่อาศัย หากในที่อยู่นั้น ๆ มีเรื่องขึดเรื่องอัปมงคล หรือต้องการเรียกสิริมงคลให้กับบ้านเรือนที่บ้านที่ดิน นอกจากการสักการะบูชาท้าวทั้งสี่แล้ว ทางล้านนายังมีพิธีขอที่ดินจากพญานาคกันอีกด้วย

กับอีกประการก็คือ เชื่อกันว่า พญานาคเป็นผู้รักษาทรัพย์สมบัติมหาศาล จึงจะดลบันดาลให้ผู้ศรัทธาบูชา ได้มีทรัพย์สินเงินทอง ได้โชคได้ลาภ ไปแห่งหนใดประสบแต่ความสุขสวัสดี ไม่มีภูติปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายใดจะทำร้ายได้

 • บั้งไฟพญานาค (บั้งไฟผี) วันออกพรรษา ณ ริมน้ำโขง
 • ออกพรรษา ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม ประวัติ การปฏิบัติตน ที่ควรปฏิบัติ

คาถาบูชาพญานาค

ตระกูลของพญานาค ญานาค แบ่งออกเป็น 4 ตระกูลใหญ่ คือ

 • ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง
 • ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว
 • ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง
 • ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ

คาถาบูชาท้าววิรูปักโขนาคราช หรือ ท้าววิรูปักษ์

เจ้าแห่งทรัพย์ในบาดาลพิภพ เทพผู้พิทักษ์ในทิศตะวันตก เป็น 1 ใน จตุโลกบาลทั้ง 4 ผู้มีมหาบารมีปกป้องคุ้มครองมวลมนุษย์ ประทานเงินตรา เพชรนิลจินดา ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา ผู้ใดที่รักษาศีล ทำความดี และหมั่นสวดคาถาบูชาพญานาคบทนี้ จะมีความคล่องตัวนานาประการ มีสิ่งดี ๆ บังเกิดขึ้นในชีวิต ราวกับได้เสริมดวง จนสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเองเลยทีเดียว

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 3 จบ

ปัจฉิมัสมิง ทิวาภาเค สันตินาคา มหิทธิกา เตปิตุมเห อานุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะจะ

(สามารถอธิษฐานเพิ่มเติมเป็นภาษาไทยได้)

ขออาราธนาบารมีพญานาคราชในทุกทิศ อันมีท้าววิรูปักโขเป็นต้นเป็นประธานในทิศตะวันตก ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา จงประทานพรให้ข้าพเจ้ามีโชคมีลาภ เกิดเมตตามหานิยม บังเกิดความโชคดี….ในวันนี้ด้วยเทอญ

คาถาบูชาจ้าวปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)

คาถาบูชาจ้าวย่านางพญา นาคิณีศรีปทุมมา

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)

คาถาบูชาพญานาคทุกพระองค์

นะโม 3 จบ

ข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ บนเกล้ากระหม่อม
ข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ในดวงตา
ข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ในหู
ข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ที่ปาก
ข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ที่แขน ที่ขา
ข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ปลายลิ้น
ข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใด ขอให้ได้รับผลเหนือความคาดหมาย
พุทธะคุณัง ธัมมะคุณัง สังฆะคุณัง เมตตาคุณัง อรหังเมตตา
พุทธจิตตัง จิตตังมะมะ พุทธานุภาเวนะ
ธัมมะจิตตัง จิตตังมะมะ ธัมมานุภาเวนะ
สังฆะจิตตัง จิตตังมะมะ สังฆานุภาเวนะ
นะโมมามา คนมามีมา นะมามีมา เงินมามีมา คนมากับเงิน เงินมากับคน

บูชาพญานาคด้วยอะไร

 • ดอกไม้ : แนะนำให้ใช้ดอกไม้สีขาว หากเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมด้วยก็จะดีมาก หรือจะใช้เทียนหอม น้ำมันหอม ร่วมสักการะด้วยก็ได้ ตัวอย่างดอกไม้บูชา ดอกบัว, ดอกมะลิ, ดอกกุหลาบขาว, ดอกพุด ฯลฯ หรือดอกไม้อื่น ๆ ที่มีสีขาว ดอกไม้จะนำร้อยเป็นพวงมาลัย หรือจัดเป็นช่อใส่พาน หรือทำเป็นสวยดอก (กรวยดอกไม้) ได้เช่นกัน
 • เทียน : ใช้ 2 เล่ม
 • ธูป : ใช้ 5 หรือ 7 หรือ 9 ดอก ไม่ควรใช้ธูป 1 ดอก หรือจำนวนเลขคู่
 • น้ำสะอาด : 1 แก้ว
 • ผลไม้ : นิยมใช้จำนวน 3, 5, 9 ชนิด แต่จริง ๆ แล้ว ชนิดเดียวก็ได้ โดยถวายได้ตามกำลัง (หรือหากไม่พร้อม จะไม่ใช้ก็ได้)

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความ

คาถาบูชาพญานาค เสริมโชคลาภ บันดาลทรัพย์

[rule_3_plain]

นาค หรือ พญานาค เป็นความเชื่อในภูมิภาคเอเชียใต้ผู้คนนับถือบูชา คาถาบูชาพญานาค มีลักษณะเป็นงูขนาดใหญ่มีหงอน เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสู่จักรวาลอีกด้วย
สารบัญ
แสดงหัวข้อทั้งหมด

พญานาค

คาถาบูชาพญานาค

คาถาบูชาท้าววิรูปักโขนาคราช หรือ ท้าววิรูปักษ์

คาถาบูชาจ้าวปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ

คาถาบูชาจ้าวย่านางพญา นาคิณีศรีปทุมมา

คาถาบูชาพญานาคทุกพระองค์

บูชาพญานาคด้วยอะไร

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});พญานาคพญานาค จัดเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงของทางล้านนา ดังจะเห็นได้ตามวัดวาอารามและสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เนื่องจากถือกันว่า พญานาคคือสัตว์กึ่งเทพชั้นสูง ซึ่งมีตำนานความเป็นมาเกี่ยวพันกับพระศาสนาพุทธเป็นอย่างยิ่งในตำนานความเชื่อในทางไสยเวทย์ พญานาค ยังเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินและมหานที ปกปักรักษาแผ่นดินแผ่นน้ำ และเชื่อกันว่า ในอาณาบริเวณของเมืองพญานาคนั้น เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลจึงมีคติการบูชาพญานาค ทั้งในแง่การนบน้อมให้เป็นเจ้าผู้ช่วยดูแลรักษาบ้านเรือนครอบครัว คุ้มครองที่อยู่อาศัย หากในที่อยู่นั้น ๆ มีเรื่องขึดเรื่องอัปมงคล หรือต้องการเรียกสิริมงคลให้กับบ้านเรือนที่บ้านที่ดิน นอกจากการสักการะบูชาท้าวทั้งสี่แล้ว ทางล้านนายังมีพิธีขอที่ดินจากพญานาคกันอีกด้วยกับอีกประการก็คือ เชื่อกันว่า พญานาคเป็นผู้รักษาทรัพย์สมบัติมหาศาล จึงจะดลบันดาลให้ผู้ศรัทธาบูชา ได้มีทรัพย์สินเงินทอง ได้โชคได้ลาภ ไปแห่งหนใดประสบแต่ความสุขสวัสดี ไม่มีภูติปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายใดจะทำร้ายได้บั้งไฟพญานาค (บั้งไฟผี) วันออกพรรษา ณ ริมน้ำโขงออกพรรษา ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม ประวัติ การปฏิบัติตน ที่ควรปฏิบัติคาถาบูชาพญานาคตระกูลของพญานาค ญานาค แบ่งออกเป็น 4 ตระกูลใหญ่ คือตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทองตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียวตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้งตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำคาถาบูชาท้าววิรูปักโขนาคราช หรือ ท้าววิรูปักษ์เจ้าแห่งทรัพย์ในบาดาลพิภพ เทพผู้พิทักษ์ในทิศตะวันตก เป็น 1 ใน จตุโลกบาลทั้ง 4 ผู้มีมหาบารมีปกป้องคุ้มครองมวลมนุษย์ ประทานเงินตรา เพชรนิลจินดา ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา ผู้ใดที่รักษาศีล ทำความดี และหมั่นสวดคาถาบูชาพญานาคบทนี้ จะมีความคล่องตัวนานาประการ มีสิ่งดี ๆ บังเกิดขึ้นในชีวิต ราวกับได้เสริมดวง จนสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเองเลยทีเดียวนะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 3 จบปัจฉิมัสมิง ทิวาภาเค สันตินาคา มหิทธิกา เตปิตุมเห อานุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะจะ(สามารถอธิษฐานเพิ่มเติมเป็นภาษาไทยได้)ขออาราธนาบารมีพญานาคราชในทุกทิศ อันมีท้าววิรูปักโขเป็นต้นเป็นประธานในทิศตะวันตก ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา จงประทานพรให้ข้าพเจ้ามีโชคมีลาภ เกิดเมตตามหานิยม บังเกิดความโชคดี….ในวันนี้ด้วยเทอญคาถาบูชาจ้าวปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบกายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)คาถาบูชาจ้าวย่านางพญา นาคิณีศรีปทุมมานะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบกายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)คาถาบูชาพญานาคทุกพระองค์นะโม 3 จบข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ บนเกล้ากระหม่อม
ข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ในดวงตา
ข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ในหู
ข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ที่ปาก
ข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ที่แขน ที่ขา
ข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ปลายลิ้น
ข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใด ขอให้ได้รับผลเหนือความคาดหมาย
พุทธะคุณัง ธัมมะคุณัง สังฆะคุณัง เมตตาคุณัง อรหังเมตตา
พุทธจิตตัง จิตตังมะมะ พุทธานุภาเวนะ
ธัมมะจิตตัง จิตตังมะมะ ธัมมานุภาเวนะ
สังฆะจิตตัง จิตตังมะมะ สังฆานุภาเวนะ
นะโมมามา คนมามีมา นะมามีมา เงินมามีมา คนมากับเงิน เงินมากับคนบูชาพญานาคด้วยอะไรดอกไม้ : แนะนำให้ใช้ดอกไม้สีขาว หากเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมด้วยก็จะดีมาก หรือจะใช้เทียนหอม น้ำมันหอม ร่วมสักการะด้วยก็ได้ ตัวอย่างดอกไม้บูชา ดอกบัว, ดอกมะลิ, ดอกกุหลาบขาว, ดอกพุด ฯลฯ หรือดอกไม้อื่น ๆ ที่มีสีขาว ดอกไม้จะนำร้อยเป็นพวงมาลัย หรือจัดเป็นช่อใส่พาน หรือทำเป็นสวยดอก (กรวยดอกไม้) ได้เช่นกันเทียน : ใช้ 2 เล่มธูป : ใช้ 5 หรือ 7 หรือ 9 ดอก ไม่ควรใช้ธูป 1 ดอก หรือจำนวนเลขคู่น้ำสะอาด : 1 แก้วผลไม้ : นิยมใช้จำนวน 3, 5, 9 ชนิด แต่จริง ๆ แล้ว ชนิดเดียวก็ได้ โดยถวายได้ตามกำลัง (หรือหากไม่พร้อม จะไม่ใช้ก็ได้)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tagsการบูชาพญานาคที่บ้าน คาถาบูชาพญานาคก่อนนอน คาถาบูชาพญานาคทั่วสากลพิภพ คาถาบูชาพญานาคทุกพระองค์ คาถาบูชาพญานาคแบบโบราณ คาถาบูชาพญานาคโบราณ คาถาหัวใจพญานาค นาค บูชาพญานาคจุดธูปกี่ดอก พญานาค

#คาถาบชาพญานาค #เสรมโชคลาภ #บนดาลทรพย


 • #คาถาบชาพญานาค #เสรมโชคลาภ #บนดาลทรพย
 • สังเคราะห์: Mobitool

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button