Tại sao dòng điện lại tăng khi điện dung tụ điện tăng hoặc dung kháng giảm?

Điện dung tụ điện  : Trong mạch điện dung, Tại sao dòng điện trong mạch (I) tăng, khi điện dung tụ điện (C) tăng hoặc dung kháng (X C ) giảm?

Câu hỏi tiếp theo từ những câu hỏi và câu trả lời về kỹ thuật điện và điện tử .

Câu hỏi đưa ra rằng ” Trong mạch điện dung, khi điện dung (C) tăng hoặc dung khánh (X C ) giảm, dòng điện trong mạch (I) giảm “.

điện dung tụ điện

Giải trình:

Chúng ta biết rằng trong mạch DC:

I = V / R,

Nhưng trong trường hợp mạch AC:

I = V / Z

Trong đó “tổng trở của mạch xoay chiều = Tổng trở = Z = √ (R 2 + (X L – XC 2 )”

Trong trường hợp mạch điện dung:

  • Z = √ (R 2 + X 2 )
  • I = V / X C hoặc I = V / Z

Nó cho thấy rằng trong mạch điện dung, Dòng điện tỷ lệ nghịch với điện dung cũng tỷ lệ thuận với điện dung “C” vì điện dung và dung kháng “X C ” tỷ lệ nghịch với nhau.

Hãy kiểm tra với một ví dụ để xem làm thế nào hiện tại giảm bởi điện trở điện dung và tăng lên khi tăng giá trị của tụ điện.

Khi điện dung = 10 µF

Giả sử một mạch điện dung trong đó:

  • Điện dung = C = 10µ Farads
  • Điện áp = V = 220 V
  • Tần số f = 50 Hz

Dung kháng của tụ điện;

XC = 1 / 2πfC

XC = 1 / (2 x 3.1415 x 50 x 10×10-6)

XC = 318.3 Ω

Cuối cùng, dòng điện trong mạch điện dung:

I = V / XC

I = 230V / 318,3 Ω

 I = 0,72 A 

Khi điện dung = 60 µ F

Bây giờ chúng tôi tăng giá trị của điện dung (C) của một dạng tụ điện 10 µF lên 60 µF.

V = 220V, C = 60 µF, f = 50 Hz.

C = 1/2 π f C = 2 x 3,1415 x 50 x 60 µF = 53 Ω

I = V / X C = 230 V / 53 Ω

I = 4,34 A 

Phần kết luận:

Ta có thể thấy rằng, khi điện dung (C) là 10µF thì cường độ dòng điện trong mạch là 0,72 A ,

Nhưng khi mạch điện dung tăng từ 10 μF đến 60 μF , thì hiện nay đã tăng từ 0,72 A đến 4,34 Một .

Do đó đã chứng minh,

Trong mạch điện dung, khi điện dung tụ điện tăng thì dung kháng X C  giảm dẫn đến cường độ dòng điện trong mạch tăng và ngược lại.

Giải thích bằng lời :

  • Dung kháng là một loại điện trở. Khi điện trở tăng thì cường độ dòng điện trong mạch giảm và ngược lại.
  • Điện dung tỷ lệ nghịch với dung khánh.

            C  1 / XC

  • Dòng điện tỷ lệ thuận với điện dung và tỷ lệ nghịch với dung kháng.

           I ∝ C và I ∝ 1 / X C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button