“xét mạch báo hiệu và bảo vệ quá điện áp. trong mạch có cầu vr=10k

Back to top button