“trong tất cả hình chữ nhật có cùng diện tích 48 cm vuông hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất bằng

Back to top button