” “trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích 48 cm vuông hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất bằng

Back to top button