“tính diện tích hình chữ nhật biết chu vi hình chữ nhật là 40 cm và chiều dài là 13 cm

Back to top button