“một hình chữ nhật có chu vi là 64 m chiều rộng bằng 1/3 chiều dài tính diện tích hình chữ nhật đó

Back to top button