Thứ Ba, Tháng Tư 20, 2021
Home Tags Mạch tạo dao động

Tag: mạch tạo dao động

Mạch tạo xung thạch anh

Mạch tạo xung thạch anh : một trong những tính năng quan trọng nhất của bất kỳ bộ tạo dao động nào là tính...

Mạch dao động Colpitts

Thiết kế Mạch dao động Colpitts sử dụng hai tụ điện nối tiếp với một cuộn cảm song song để tạo thành mạch bình...

Mạch 3 điểm điện cảm Hartley

Thiết kế Mạch 3 điểm điện cảm Hartley sử dụng hai cuộn dây cảm ứng mắc nối tiếp với một tụ điện song song...

Mạch tạo dao động là gì

Mạch tạo dao động là các mạch điện tử tạo ra dạng sóng tuần hoàn liên tục ở một tần số chính xác. Mạch tạo...

Nghiên Cứu Thêm

Điện Tử Đáng Chú Ý