Thứ Năm, Tháng Một 21, 2021
Home Tags Mạch logic

Tag: mạch logic

Bus transceiver

Bus transceiver : Bộ thu phát sử dụng bộ đệm ba trạng thái back-to-back(Kề lưng) để kết nối các thiết bị khác nhau với...

Bộ trừ nhị phân

Bộ trừ nhị phân là một loại mạch số học tổ hợp khác tạo ra đầu ra là phép trừ hai số nhị phân. Như...

Bộ so sánh kỹ thuật số

Bộ so sánh kỹ thuật số là một mạch logic tổ hợp rất hữu ích khác được sử dụng để so sánh giá trị...

Bộ cộng nhị phân

Bộ cộng nhị phân là các mạch số học ở dạng bộ cộng bán phần và bộ cộng toàn phần được sử dụng để...

Bộ giải mã led 7 đoạn

Bộ giải mã led 7 đoạn là một mạch tổ hợp giải mã và giá trị đầu vào n-bit thành một số dòng đầu...

Mạch giải mã decode

Mạch giải mã decode là một mạch logic tổ hợp khác được xây dựng từ các cổng logic riêng lẻ và hoàn toàn ngược...

Mạch mã hóa ưu tiên

Mạch mã hóa ưu tiên là mạch lấy tất cả các đầu vào dữ liệu của chúng tại một thời điểm và chuyển chúng...

Mạch tách kênh Demux

Mạch tách kênh Demux là một mạch logic tổ hợp được thiết kế để chuyển một đường đầu vào chung thành một trong một...

Bộ ghép kênh MUX

Bộ ghép kênh MUX là một mạch logic tổ hợp được thiết kế để chuyển một trong nhiều đường đầu vào thành một đường...

Mạch logic tổ hợp là gì

Mạch logic tổ hợp Mạch logic tổ hợp là mạch logic kỹ thuật số không có bộ nhớ có đầu ra tại bất kỳ thời...

Nghiên Cứu Thêm

Điện Tử Đáng Chú Ý