“khi bjt bão hòa thì phương trình dòng điện trong transistor nào sau đây đúng:

Back to top button