Thứ Năm, Tháng Tư 22, 2021
Home Tags Cuộn cảm

Tag: Cuộn cảm

Cảm kháng của cuộn cảm

Cảm kháng của cuộn cảm hay cảm kháng của cuộn dây phụ thuộc vào tần số của điện áp đặt vào vì điện kháng...

Mạch điện RL

Mạch điện RL : Tất cả các cuộn dây, cuộn cảm và máy biến áp tạo ra từ trường xung quanh chúng bao gồm...

Cuộn cảm mắc song song

Cuộn cảm mắc song song được nối song song với nhau khi cả hai đầu của chúng được nối tương ứng với mỗi đầu...

Cuộn cảm ghép nối tiếp

Cuộn cảm ghép nối tiếp được mắc nối tiếp với nhau theo kiểu mắc nối tiếp khi các cuộn cảm được mắc xích với nhau...

Hiện tượng tự cảm là gì

Hiện tượng tự cảm là sự tương tác của từ trường một cuộn dây trên một cuộn dây khác khi nó tạo ra điện...

Điện cảm là gì

Điện cảm là tên được đặt cho thuộc tính của một thành phần chống lại sự thay đổi của dòng điện chạy qua nó...

Cuộn cảm

Cuộn cảm là một thành phần điện thụ động bao gồm một cuộn dây được thiết kế để tận dụng mối quan hệ giữa...

Trở kháng DC Resistance (DCR) trong cuộn cảm

Trở kháng DC Resistance (DCR) trong cuộn cảm : Cuộn cảm là linh kiện thụ động được sử dụng rộng rãi trong điện tử sau điện...

Nghiên Cứu Thêm

Điện Tử Đáng Chú Ý