“cho ống dây ab có dòng diện chạy qua. một kim nam châm được đặt ở đầu b của ống dây và bị hút về phía ống dây như hình sau. hãy cho biết tên các từ cực ở 2 đầu a

Back to top button