“các dịch vụ analog sử dụng thiết bị nào để chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự?

Back to top button