“biết tổng chu vi của ba hình vuông là 48 cm tính chu vi của hình chữ nhật abcd

Back to top button