Thứ Hai, Tháng Sáu 21, 2021
Home Tags Antenna

Tag: antenna

Sóng điện từ là gì

Sóng điện từ là gì Sóng điện từ là gì : Sóng điện từ hay sóng EM là sóng được tạo ra do dao động giữa...

Công thức tính độ lợi của anten 

Công thức tính độ lợi của anten Đọc thêm về antenna Công thức tính độ lợi của anten  : G dBi  = 10 LOG 10  (η4πA / λ 2 ) Trong đó, η...

Độ lợi của anten là gì

Độ lợi của anten là gì : Suy nghĩ về ăng-ten? Bạn cần phải suy nghĩ về Độ lợ của anten là gì ! Tìm...

Nguyên lý tạo sóng điện từ bằng anten

Nguyên lý tạo sóng điện từ bằng anten : Chúng ta có thể hiểu rõ về sóng điện từ (EM) bằng cách xem xét cách...

Mạch tăng cường UHF / VHF / FM

Mạch tăng cường UHF / VHF / FM : Cùng với một ăng-ten định hướng tốt, bộ khuếch đại ăng-ten hai tầng hiệu suất...

Các loại ăng ten

Các loại ăng ten : Anten phải được phân loại để hiểu rõ hơn về cấu trúc vật lý và chức năng của chúng....

Vector Poynting

Vector Poynting : Anten phát ra năng lượng điện từ để truyền hoặc nhận thông tin. Do đó, Năng lượng và Công suất được liên kết với...

Độ rộng chùm tia của anten

Độ rộng chùm tia của anten : Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về một yếu tố quan trọng khác trong dạng...

Chùm tia và Phân cực của anten

Chùm tia và Phân cực của anten : phần này đề cập đến các tham số của chùm bức xạ của anten. Các thông...

Đồ thị bức xạ của anten

Đồ thị bức xạ của anten là thuật ngữ được sử dụng để biểu thị sự phát hoặc nhận của mặt đầu sóng tại...

Nghiên Cứu Thêm

Điện Tử Đáng Chú Ý