Sự khác biệt giữa dòng điện điện tử và dòng điện qui ước

Sự khác biệt giữa dòng điện qui ước và dòng điện điện tử là gì?

Kỹ thuật điện & điện tử là ngành nghiên cứu xoay quanh dòng điện. Dòng điện có thể được phân loại thành dòng điện tử & dòng điện qui ước. Người ta phải hiểu những điều cơ bản về dòng điện tử, dòng điện qui ước và sự khác biệt giữa chúng.

Bài viết này giải thích cả hai loại dòng điện và sự khác biệt giữa chúng. Chúng khá giống nhau vì cả hai đều là dòng điện tích còn được gọi là Dòng điện nhưng chúng khác nhau ở một số khía cạnh.

Trước khi đi vào sự khác biệt giữa chúng, chúng ta hãy tìm hiểu những điều cơ bản của chúng trước và chúng ra đời như thế nào.

Dòng điện

Dòng điện của các hạt điện tích hay tốc độ dòng điện qua một điểm trong môi trường dẫn được gọi là dòng điện . Các hạt điện tích có thể là âm hoặc dương.

Dòng điện được chia thành hai loại dựa trên các hướng của nó.

Dòng điện tử

Dòng các hạt mang điện tích âm còn gọi là dòng điện tử. Nó chảy từ cực âm của nguồn điện sang cực dương.

Mọi vật dẫn điện thường là kim loại bao gồm các electron tự do ở lớp vỏ ngoài cùng hoặc lớp vỏ hóa trị của chúng. Điều đó có thể dễ dàng chảy ra khỏi nguyên tử nếu được cung cấp đủ năng lượng. Khi áp dụng hiệu điện thế, các nguyên tử tự do nhảy từ nguyên tử này sang nguyên tử khác theo hướng của hiệu điện thế thấp. Điều này dẫn đến dòng điện tử.

Dòng điện qui ước

Dòng điện được tạo ra do sự di chuyển của các hạt mang điện tích dương được gọi là dòng điện qui ước. Nó chảy ra từ cực dương của pin vào cực âm. Nói cách khác, tốc độ dòng chảy của lỗ qua một vật dẫn qua một điểm cố định được gọi là dòng điện qui ước.

Vì vậy, về mặt kỹ thuật, dòng điện tử là hướng chính xác của dòng điện. Nhưng chúng ta vẫn sử dụng dòng điện qui ước trong kỹ thuật điện.

Tại sao dòng điện qui ước khi dòng điện tử là đúng?

Điện được phát hiện ra trước khi phát hiện ra electron. Nó được giả định là dòng các hạt mang điện tích dương & nó di chuyển từ cực dương sang cực âm. Nhưng giả thiết của họ đã bị sai khi phát hiện ra electron. Vì vậy, trong thực tế, dòng điện là dòng các electron (hạt mang điện tích âm) & nó di chuyển từ cực âm ra mạch ngoài & sau đó vào cực dương của nguồn.

Vì dòng điện qui ước đã được sử dụng trước khi phát hiện ra dòng điện tử, nhiều quy tắc, định luật và công thức đã được thiết lập có thể gây nhầm lẫn cho các sinh viên mới nếu nó được thay đổi vào thời điểm đó. Chẳng hạn như hình dạng đầu mũi tên của một diode đại diện cho hướng dòng điện & trong các bóng bán dẫn. Ngoài ra, quy tắc bàn tay trái & quy tắc bàn tay phải dựa trên hướng qui ước của dòng điện. Tuy nhiên, hướng của dòng điện không ảnh hưởng đến các đặc tính của mạch miễn là bạn giữ nó nhất quán. Do đó, dòng điện qui ước được lấy làm chiều dòng điện tiêu chuẩn.

Ví dụ, định luật dòng điện của Kirchhoff nói rằng tổng dòng điện đi vào một nút giống như tổng dòng điện đi ra khỏi nút. Thay đổi hướng không quan trọng miễn là bạn giữ chúng nhất quán trong suốt mạch. Luật đảo ngược các hướng vẫn đúng.

Sự khác biệt giữa dòng điện điện tử và dòng điện qui ước 

Danh sách so sánh sau đây cho thấy một số khác biệt giữa dòng điện và dòng điện qui ước.

Dòng điện tử Dòng điện qui ước
Dòng điện tử là dòng các điện tích âm hoặc các điện tử chạy qua một vật dẫn. Dòng điện qui ước là dòng các điện tích dương hoặc các lỗ trống qua một môi trường dẫn điện.
Dòng điện di chuyển từ cực âm sang cực dương của pin . Dòng điện qui ước chạy từ cực dương của pin sang cực âm.
Nó chảy từ thế điện âm sang thế điện dương. Nó chảy từ thế điện dương sang thế điện âm.
Thế âm điện có mật độ êlectron lớn hơn so với thế điện dương. Thế điện dương có mật độ điện tích dương lớn hơn so với thế điện âm nên bị chảy ra ngoài.
Dòng điện electron về mặt kỹ thuật là hướng chính xác của dòng điện. Hướng của nó được coi là theo quy ước & nó sai về mặt kỹ thuật.
Nó được phát hiện ra sau khi phát hiện ra điện . Hướng này đã được chỉ định khi phát hiện ra điện.
Các quy tắc điện như tay phải & tay trái và nhiều quy tắc khác sẽ thay đổi theo hướng này. Nhiều ký hiệu linh kiện điện được thiết kế dựa trên hướng của nó như diode, bóng bán dẫn
Nó là hướng thực và thực tế của dòng điện. Đó là giả định để giải quyết và phân tích mạch điện một cách dễ dàng.
Nó được sử dụng trong các cuốn sách gần đây và kỹ thuật phân tích mạch đặc biệt là trong các cuốn sách kỹ thuật điện tử. Nó là một trường học cũ được xem xét chủ yếu được sử dụng trong sách kỹ thuật điện .

Để kết thúc bài viết này, hướng chảy của dòng điện không quan trọng. Điều quan trọng là giữ được tính nhất quán trong một mạch khi xem xét một trong hai hướng. Về mặt kỹ thuật, dòng electron là hướng chính xác nhưng dòng qui ước đã thực hiện theo nhiều công thức điện, quy tắc và biểu diễn đồ họa của các thành phần. Do đó, bây giờ nó dễ sử dụng hơn rất nhiều.

Back to top button