So sánh sự giống nhau và khác nhau của Triac và Diac

0
60

So sánh sự giống nhau và khác nhau của Triac và Diac : Việc điều tiết và kiểm soát nguồn điện cung cấp cho phụ tải là rất quan trọng nhằm giảm lãng phí năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả. Điện và điện tử đóng một vai trò quan trọng trong việc này thông qua việc sử dụng các thiết bị bán dẫn . DIAC và TRIAC là các thiết bị bán dẫn được sử dụng để điều chỉnh công suất cung cấp cho tải.

Các thiết bị bán dẫn này được sử dụng để điều khiển nguồn điện xoay chiều cung cấp cho tải, chẳng hạn như điều khiển tốc độ của động cơ được sử dụng trong bất kỳ ứng dụng nào. Các thiết bị bán dẫn như SCR, DIAC, TRIAC và các thành phần họ thyristor khác có kích thước nhỏ gọn và nhỏ được sử dụng do khả năng kiểm soát công suất tốt và hiệu quả cao.

Để hiểu rõ hơn về DIAC & TRIAC, chúng ta phải nghiên cứu SCR vì chúng là phiên bản sửa đổi của SCR.

SCR – So sánh sự giống nhau và khác nhau của Triac và Diac 

SCR hay Bộ chỉnh lưu điều khiển Silicon là một linh kiện bán dẫn thuộc họ thyristor. Nó gồm có bốn lớp được tạo bởi PNPN lớp P & N xen kẽ. Có 3 lớp tiếp giáp PN. Nó là một công tắc điều khiển một chiều được sử dụng để chỉnh lưu và điều chỉnh dòng điện xoay chiều .

 So sánh sự giống nhau và khác nhau của Triac và Diac

Nó có 3 cực: Anode (A), Cathode (C) & Gate (G). Cực dương & cực âm được sử dụng để dẫn dòng điện trong khi cực G là đóng vai trò là cực điều khiển được sử dụng để kích hoạt SCR.

Anode được nối với lớp P ngoài cùng trong khi Cathode được nối với lớp N ngoài cùng. Và cực G được kết nối với lớp P ở giữa.

SCR hoạt động ở ba chế độ: Chặn chuyển tiếp, Dẫn chuyển tiếp & Chế độ chặn ngược. Trong chế độ chặn chuyển tiếp, SCR được kết nối theo phân cực thuận mà không có bất kỳ xung kích hoạt nào tại cực G. Trong chế độ này, SCR không dẫn.

 So sánh sự giống nhau và khác nhau của Triac và Diac

Trong chế độ chặn ngược, SCR được kết nối phân cực ngược như thể hiện trong hình (c). SCR không hoạt động ở chế độ này ngay cả khi có tín hiệu cực G .

Trong chế độ dẫn chuyển tiếp, SCR được kết nối theo phân cực thuận như thể hiện trong hình (b) & nó được kích hoạt bằng cách áp dụng một xung kích hoạt tại cực G. Sự dẫn điện chuyển tiếp cũng xảy ra nếu điện áp vượt quá điện áp đánh thủng của SCR.

Hoạt động của SCR rất đơn giản. Khi nối cực dương với hiệu điện thế cao hơn cực âm, hai tiếp giáp PN ở hai đầu trở nên phân cực thuận trong khi tiếp giáp giữa phân cực ngược. Điểm phân cực ngược không cho phép dòng điện chạy qua. Xung điện áp dương tại cực G kích hoạt SCR dẫn bằng cách chuyển lớp tiếp giáp ở giữa thành phân cực thuận thuận.

Khi SCR ở chế độ dẫn chuyển tiếp, việc loại bỏ xung cực G sẽ không tắt nó. Nhưng điện áp giữa cực dương và cực âm phải được hạ xuống để dòng điện giảm xuống dưới giới hạn “dòng điện giữ”.

Thyristor là một công tắc một chiều chỉ cho phép dòng điện theo một hướng. Nó chỉ có thể cho phép một nửa sóng của dòng điện xoay chiều. nó không thể dẫn dòng điện theo hướng ngược lại. Nó được kích hoạt bằng cách chỉ áp dụng một xung dương tại cực G .

Các điểm chính của SCR

 • SCR là viết tắt của Silicon Control Rectifier
 • Nó là một công tắc điều khiển một chiều
 • Nó có 4 lớp xen kẽ
 • Nó có 3 điểm tiếp giáp PN
 • Nó có 3 cực Anode, Cathode & Gate
 • Nó có 3 chế độ hoạt động: Forward Blocking, Forward Conduction và Reverse Blocking.
 • Trong chế độ chặn chuyển tiếp, nó không dẫn điện ngay cả khi nó ở chế độ phân cực thuận (điện áp cực dương cao hơn điện áp cực âm)
 • Chỉ áp dụng một xung điện áp dương vào cực G để kích hoạt SCR ở chế độ dẫn chuyển tiếp.
 • Ở chế độ chặn ngược, điện áp cực âm cao hơn cực dương & SCR không dẫn điện.
 • Nó sẽ vẫn dẫn khi ngắt xung ở cực G.
 • Để ngừng dẫn, dòng điện phải được hạ xuống dưới giới hạn dòng điện giữ.
 • Nó là một thiết bị chốt, coi dòng điện chạy qua không giảm dưới giới hạn dòng chốt.

DIAC – So sánh sự giống nhau và khác nhau của Triac và Diac 

DIAC là một từ viết tắt của “Diode cho dòng điện xoay chiều”. Như tên cho thấy, nó là một diode để dẫn dòng điện xoay chiều. Nó là một công tắc không điều khiển bán dẫn hai chiều có khả năng dẫn dòng điện theo cả hai hướng. Nó bắt đầu dẫn khi điện áp đặt vào tăng trên điện áp ngắt V BO . Chức năng chính của DIAC là giúp kích hoạt TRIAC để thực hiện chuyển mạch đối xứng.

 So sánh sự giống nhau và khác nhau của Triac và Diac

Nó là một thiết bị có hai đầu được tạo ra từ sự kết hợp của hai SCR đối song song mà không có cực G. Hai cực của DIAC được đặt tên là (MT1) &(MT2). DIAC được thiết kế theo cách đối xứng từ cả hai phía có các vùng bằng nhau.

DIAC giống như một diode  BẬT khi điện áp đặt vào vượt quá một giới hạn nhất định ngoại trừ nó có thể BẬT theo cả hai hướng. Nó không dẫn khi ở đó theo một trong hai hướng khi điện áp thấp hơn điện áp đánh thủng V BO là 30v trong hầu hết các trường hợp. Khi điện áp vượt quá V BO , DIAC sẽ BẬT và điện áp trên DIAC giảm xuống 5 volt.

Những điểm chính của DIAC

 • DIAC là viết tắt của Diode cho Dòng điện xoay chiều.
 • Nó là một công tắc không điều khiển hai chiều.
 • Nó có 2 đầu .
 • Không có đầu vào điều khiển.
 • Nó BẬT cho cả hai hướng của dòng điện.
 • Nó BẬT khi điện áp đặt vào vượt quá điện áp đánh thủng.
 • Nó không thể chặn điện áp cao hơn theo cả hai hướng.
 • Nó chỉ ngừng dẫn khi điện áp trở nên rất thấp dưới điện áp đánh thủng hoặc dòng điện giảm xuống dưới giới hạn dòng điện giữ.
 • Nó có cấu trúc đối xứng.
 • Nó có tác dụng bắn đối xứng cho cả hai nửa của sóng AC hoặc dòng điện chạy theo cả hai hướng. do đó không có sóng hài được tạo ra.
 • Nó có xếp hạng năng lượng rất thấp.
 • Nó chủ yếu được sử dụng để kích hoạt TRIAC do phản ứng đối xứng của nó.

TRIAC

TRIAC là viết tắt của “Triode for Alternating Current”. Nó là một công tắc điều khiển bán dẫn có thể dẫn theo cả hai hướng. Nó được tạo ra từ sự kết hợp của hai SCR trong một cấu hình đối song song. TRIAC được sử dụng để điều chỉnh công suất trong mạch xoay chiều và nó có thể điều chỉnh cả hai nửa chu kỳ xoay chiều.

 So sánh sự giống nhau và khác nhau của Triac và Diac

Vì nó được tạo ra bởi sự kết hợp của hai SCR đối song song, nó có 4 lớp & ba đầu : (MT1), (MT2) & cực G. Không có cực dương & cực âm vì nó có thể dẫn điện theo cả hai hướng. G được kết nối với cả vùng P & N của mỗi SCR.

TRIAC có thể được kích hoạt bởi một xung cwucj G âm hoặc dương. Nhưng nói chung, xung dương được sử dụng cho hoạt động ở góc phần tư thứ nhất và xung âm được sử dụng cho hoạt động ở góc phần tư thứ ba . Ở góc phần tư thứ tư , cả dòng điện và điện áp trên TRIAC đều dương trong khi ở góc phần tư thứ 3, cả hai đều âm. Hai góc phần tư này ngụ ý hai nửa của sóng AC nửa dương và nửa âm.

Những điểm chính của TRIAC

 • TRIAC là viết tắt của Triode cho Dòng điện xoay chiều.
 • Nó là một công tắc điều khiển hai chiều.
 • Nó có 3 cực (MT1), (MT2) & cực G .
 • Nó được tạo ra từ sự kết hợp của hai SCR trong phản song song.
 • Cực G được hình thành bởi vùng P của một & vùng N của SCR khác.
 • Cực G được sử dụng để kích hoạt TRAIC theo cả hai hướng.
 • Nó có thể được kích hoạt bởi một xung cực G dương hoặc âm.
 • Nó dẫn ngay cả khi không có xung ở cực G.
 • Chỉ được tắt bằng cách giảm dòng điện dưới giới hạn dòng điện đang giữ.
 • Nó không dẫn khi không có xung cực G ở cả hai hướng.
 • Nó có một cấu trúc không đối xứng do các khu vực cực G của nó.
 • TRIAC không đối xứng tạo ra sóng hài trong hệ thống.
 • Để loại bỏ sự không đối xứng này, DIAC được sử dụng để kích hoạt TRIAC.
 • Nó có thể chặn điện áp rất cao ở cả hai hướng

Sự khác biệt chính giữa DIAC và TRIAC

DIAC TRIAC
DIAC là từ viết tắt của “Diode cho dòng điện xoay chiều”. TRIAC là từ viết tắt của “Triode cho dòng điện xoay chiều”.
Nó là một diode cho AC cho phép dòng điện theo cả hai hướng khi điện áp áp dụng tăng lên trên quá áp phá vỡ. Nó là một SCR hai chiều dẫn theo cả hai hướng khi nó được kích hoạt bằng cách sử dụng xungở cực G.
DIAC có 4 lớp xen kẽ với các vùng bằng nhau. Nó được cấu tạo bởi 4 lớp xếp xen kẽ nhau.
Nó có 2 cực : (MT1) &  (MT2). Nó có 3 cực: (MT1) &  (MT2) & cực G.
Nó là một công tắc hai chiều không điều khiển được. Nó là một công tắc hai chiều có điều khiển.
Không có góc bắn. TRIAC có góc bắn từ 0 ° đến 180 ° cho nửa dương & từ 180 ° đến 360 ° cho nửa âm.
Nó được tạo ra bởi sự kết hợp của hai SCR trong đối song song mà không cần cực G. Nó được tạo ra từ sự kết hợp của hai SCR với một cực G chung.
Nó có cấu trúc đối xứng tức là cấu trúc giống nhau theo cả hai hướng của dòng điện. TRIAC có cấu trúc không đối xứng nhẹ do các vùng cực G khác nhau ở cả hai nửa.
Nó không có bất kỳ đầu vào điều khiển Nó có một đầu vào điều khiển riêng biệt được sử dụng để kích hoạt TRAIC.
Nó không thể chặn điện áp trên 30 volt. Nó có thể chặn điện áp rất cao trong khoảng 600 đến 1000 V.
Nó có xếp hạng năng lượng rất thấp. Nó có mức công suất rất cao trong khoảng 15KW.
Nó được kích hoạt bằng cách tăng điện áp vượt quá điện áp thường là 30V. Nó được kích hoạt bằng cách đătg một xung điện áp dương hoặc âm.
DIAC cung cấp một phản ứng rất cân xứng trong việc kích hoạt. Kích hoạt TRIAC không đối xứng và yêu cầu DIAC giúp nó kích hoạt đối xứng.
DIAC có xếp hạng công suất rất thấp do đó nó chủ yếu được sử dụng để kích hoạt TRIAC. TRIAC được sử dụng để cung cấp nguồn điện có điều khiển cho tải AC, Điều khiển tốc độ của quạt và động cơ, bộ điều chỉnh độ sáng trong đèn và đèn chiếu sáng, v.v.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here