Mạch Điện

Sơ đồ mạch chỉnh lưu cầu 1 pha

Nguyên lý làm việc của mạch chỉnh lưu cầu 1 pha:

Sơ đồ mạch chỉnh lưu cầu 1 pha : Trong mạch sử dụng 4 điốt được mắc nối tiếp với nhau tạo thành cấu trúc cầu. Sử dụng tác dụng dẫn dòng của điốt, trong nửa chu kỳ dương của điện áp đầu vào xoay chiều U2, điốt D1 và D3 được bật, và D2 ​​và D4 được tắt, và tải RL nhận được điện áp đầu ra âm và dương; ở nửa chu kỳ âm thì ngược lại Đ1 và Đ3 tắt, Đ2 và Đ4 bật, chiều dòng điện chạy qua tải RL bằng nửa chu kỳ dương. 

Tải về File tài liệu điện tử Full

Vì vậy, một cuộn thứ cấp và bốn điốt của máy biến áp được sử dụng để làm cho tải của mạch chỉnh lưu có điện áp một chiều xung và dòng điện cùng chiều trong nửa chu kỳ dương và âm của nguồn điện xoay chiều. Tên gọi chỉnh lưu cầu chỉ phương thức đấu nối mạch là nối cầu Điốt chỉnh lưu cầu: linh kiện thường được sử dụng thường là bốn điốt đơn được đóng gói lại với nhau, có tên là diode chỉnh lưu cầu, chỉnh lưu cầu hay diode cầu toàn phần.
Sơ đồ mạch chỉnh lưu cầu 1 pha

Giải thích sơ đồ mạch chỉnh lưu cầu 1 pha Diode

Mạch chỉnh lưu cầu một pha diode được nghiên cứu trong phần này là một mạch chỉnh lưu toàn sóng thông dụng hơn, nó bao gồm bốn điốt có dạng cầu nên được gọi là mạch cầu. Như trong hình dưới đây, người ta đưa ra ba cách vẽ mạch chỉnh lưu cầu một pha.

Phân tích mạch lọc chỉnh lưu cầu một pha điốt
Nguyên lý của mạch chỉnh lưu cầu như hình (1)(trái qua phải) Khi điện áp thứ cấp u2 của máy biến áp B là nửa chu kỳ dương, tức là điện áp ở cực a là dương và điện áp ở cực b là âm, và điốt V1 V3 được bật dưới điện áp thuận, điốt V2 và V4 bị cắt dưới điện áp ngược và chiều dòng điện là: a → V1 → R2 → V3 → b để hoàn thành mạch nên trên tải thu được một nửa điện áp Rz. Khi điện áp U2 ở nửa chu kỳ âm thì điện thế đầu a của cuộn thứ cấp máy biến áp là âm và điện thế ở đầu b là dương. Điốt V2 và V4 được bật dưới điện áp dương, còn V1 và V3 thì cắt bởi điện áp ngược, và chiều dòng điện là b → V2 → Rz → V4 → a hoàn thành mạch, và trên tải thu được một nửa điện áp cùng chiều với nửa chu kỳ đầu. Bằng cách này, trong một chu kỳ, hai nửa sóng thu được trên tải Rz. Hình sau đây cho thấy các dạng sóng điện áp và dòng điện của chỉnh lưu cầu một pha.
Giá trị trung bình của điện áp tải Uz là: Uz = 0,9U2

 Sơ đồ chỉnh lưu cầu một pha và biểu đồ dạng sóng dòng điện

Sự khác nhau giữa chỉnh lưu cầu và chỉnh lưu toàn sóng

Mạch chỉnh lưu cầu được so sánh với mạch chỉnh lưu toàn sóng trước đó. Dưới cùng tải hoặc cùng điện áp và dòng điện ra, máy biến áp của mạch cầu không cần chỉnh tâm, hiệu suất sử dụng cao và điện áp phía thứ cấp có thể hạ xuống một nửa; dòng điện chạy trong bộ chỉnh lưu là như nhau, nhưng điện áp ngược mà mỗi điốt chịu thấp hơn hai lần.Tuy nhiên,phải có hai điốt được sử dụng tương đối trong mạch chỉnh lưu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page