Tài Liệu

Quyết định 355/QĐ-BGTVT

Thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được sửa đổi bãi bỏ, đã được Bộ Giao thông Vận tải ban hành hành vào ngày 10/03/2020 bằng Quyết định 355/QĐ-BGTVT.

Hiệu lực của văn bản pháp luật này sẽ được bắt đầu từ ngày 01/04/2020. Sau đây chúng tôi xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo nội dung của quyết định này.

Nội dung của Quyết định 355/QĐ-BGTVT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page