Tài Liệu

Quyết định 100/QĐ-BHXH

Vào ngày 17/01/2020, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 100/QĐ-BHXH về Quy trình thanh toán điện tử giữa Bảo hiểm xã hội và Ngân hàng.

Văn bản pháp luật này, sẽ có hiệu lực chính thức bắt đầu từ ngày được ban hành. Sau đây, chúng tôi xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo nội dung của quyết định này.

Nội dung của Quyết định 100/QĐ-BHXH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page