Quạt cây sử dụng trong nhà có cánh quạt được gắn với trục quay và trục này được gắn với:

Quạt cây sử dụng trong nhà có cánh quạt được gắn với trục quay và trục này được gắn với:


A. phần cảm và là phần tạo ra từ trường quay.
B. phần ứng và là phần tạo ra từ trường quay.
C. phần ứng và là phần tạo ra dòng điện cảm ứng.
D. phần cảm và là phần tạo ra dòng điện cảm ứng.

Quạt cây sử dụng trong nhà có cánh quạt được gắn với trục quay và trục này được gắn với phần ứng và là phần tạo ra dòng điện cảm ứng.

Đáp án C.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button