Biểu mẫuTài Liệu

Phiếu đăng ký dành cho người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Phiếu đăng ký dành cho người nước ngoài học tập tại Việt Nam ban hành theo Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

PHIẾU ĐĂNG KÝ
DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP TẠI VIỆT NAM

APPLICATION FORM
FOR INTERNATIONAL APPLICANTS TO STUDY IN VIETNAM

Hãy điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống hoặc đánh dấu () vào các ô tương ứng. Viết họ tên bằng chữ in hoa.

Please fill in the blanks or tick () appropriate boxes. Write your full name in BLOCK letters.

1

Họ/
Family name

Tên đệm
/Middle name

Tên
/First name

…………………

………………….

……………..

2

Ngày sinh/Date of birth:

Ngày/Day ….. tháng/month
…. năm/year ….

3

Giới tính/Gender:

□ Nam/
Male

□ Nữ/
Female

4

Nơi sinh/Place of birth:

Thành phố/City ………………………….

Nước/Country …………………………..

5

Quốc tịch/Nationality:

………………………………………….

6

Nghề nghiệp/Occupation:

………………………………………….

7

Tôn giáo/Religion:

………………………………………….

8

Hộ chiếu/Passport:

Số/Number: ………………..

Nơi cấp/
Place of issue: ………..

Ngày cấp/Date of issue:

……………………………..

Ngày hết hạn/
Expiry date:

…………………

9

Tình trạng hôn nhân/

Marital status:

□ Độc thân/Single

□ Đã kết hôn/Married

□ Ly dị/Divorced

10

Tiếng mẹ đẻ/Native language:

……………………………………………

11

Địa chỉ liên hệ trong nước/

Home country contact address:

…………………………………………….

……………………………………………

12

Điện thoại nhà riêng trong nước
/Home phone number in your home country:

……………………….

13

Người liên hệ khi cần báo tin ở trong nước/Contact person in
your home country in case of emergency:

Họ tên/Full name

…………………………………………………………..

Quan hệ/
Relationship

…………………………………………

Địa chỉ nơi ở/Residential address

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Nơi làm việc/
Place of work

………………………………………….

……………………………………………

Điện thoại/Phone number

…………………………………………………………..

Email

……………………………………………

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Phiếu đăng ký dành cho người nước ngoài học tập tại Việt Nam ban hành theo Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

PHIẾU ĐĂNG KÝ
DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP TẠI VIỆT NAM

APPLICATION FORM
FOR INTERNATIONAL APPLICANTS TO STUDY IN VIETNAM

Hãy điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống hoặc đánh dấu () vào các ô tương ứng. Viết họ tên bằng chữ in hoa.

Please fill in the blanks or tick () appropriate boxes. Write your full name in BLOCK letters.

1

Họ/
Family name

Tên đệm
/Middle name

Tên
/First name

…………………

………………….

……………..

2

Ngày sinh/Date of birth:

Ngày/Day ….. tháng/month
…. năm/year ….

3

Giới tính/Gender:

□ Nam/
Male

□ Nữ/
Female

4

Nơi sinh/Place of birth:

Thành phố/City ………………………….

Nước/Country …………………………..

5

Quốc tịch/Nationality:

………………………………………….

6

Nghề nghiệp/Occupation:

………………………………………….

7

Tôn giáo/Religion:

………………………………………….

8

Hộ chiếu/Passport:

Số/Number: ………………..

Nơi cấp/
Place of issue: ………..

Ngày cấp/Date of issue:

……………………………..

Ngày hết hạn/
Expiry date:

…………………

9

Tình trạng hôn nhân/

Marital status:

□ Độc thân/Single

□ Đã kết hôn/Married

□ Ly dị/Divorced

10

Tiếng mẹ đẻ/Native language:

……………………………………………

11

Địa chỉ liên hệ trong nước/

Home country contact address:

…………………………………………….

……………………………………………

12

Điện thoại nhà riêng trong nước
/Home phone number in your home country:

……………………….

13

Người liên hệ khi cần báo tin ở trong nước/Contact person in
your home country in case of emergency:

Họ tên/Full name

…………………………………………………………..

Quan hệ/
Relationship

…………………………………………

Địa chỉ nơi ở/Residential address

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Nơi làm việc/
Place of work

………………………………………….

……………………………………………

Điện thoại/Phone number

…………………………………………………………..

Email

……………………………………………

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button