Wiki

Phiên dịch viên thi khối nào? học trường nào?

Học ngành Phiên dịch viên thi khối nào? học trường nào? là câu hỏi được nhiều các bạn học sinh cấp 3 quan tâm, nhất là học sinh 12 khi mà ở nước ta có nhiều trường đào tạo ngành học này. Nếu bạn vẫn còn vân phân, chưa biết chọn trường nào, thi khối nào để có thể học ngành Phiên dịch thì có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Hiện nay, có rất nhiều trường học đào tạo ngành Phiên dịch viên và tuyển sinh theo nhiều khối nên việc lựa chọn Phiên dịch viên thi trường nào? học trường nào? không hề dễ dàng, đơn giản. Với các thông tin các tổ hợp môn xét tuyển và các trường đào tạo ngành Phiên dịch uy tín nổi tiếng dưới đây, hy vọng các bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc lựa chọn khối thi, trường học.

Ngành Phiên dịch thi khối nào? Lấy bao nhiêu điểm

I. Phiên dịch là gì?

Phiên dịch được hiểu là chuyển chữ, câu hay văn bản nào đó từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác nhưng ý nghĩa không thay đổi. Người phiên dịch viên là người đi nhiều nơi, gặp gỡ mọi người, thường tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau như văn hóa, xã hội, chính trị.

phien dich vien thi khoi nao hoc truong nao 2

Học gì để trở thành phiên dịch viên

Phiên dịch gồm có hai hình thức, đó là dịch ca-bin trong buổi hội thảo, hội nghị và dịch đuổi. Dịch ca-bin là người làm việc trong phòng cách âm, thực hiện nhiệm vụ qua micro, việc dịch này sẽ diễn ra đồng thời với diễn giả. Còn dịch đuổi là người phiên dịch sẽ thực hiện công việc phiên dịch sau khi câu nói, một đoạn của người mà bạn có nhiệm vụ phiên dịch kết thúc.

Dù làm ở hình thức nào, người phiên dịch cần thực hiện được quy trình cơ bản là hiểu ngôn ngữ gốc và phân tích theo ngôn ngữ văn hóa rồi mới diễn đạt thành ngôn ngữ mục tiêu.

II. Phiên dịch viên thi khối nào? học trường nào? Điểm xét tuyển

Trường cao đẳng và đại học trên cả tuyển sinh ngành phiên dịch với nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Nhật …. Tùy vào từng ngành ngôn ngữ mà các trường cao đẳng, đại học sẽ xét tuyển tổ hợp môn khác nhau và có điểm xét tuyển khác nhau.

phien dich vien thi khoi nao hoc truong nao 3

Nghề phiên dịch có cần bằng đại học không?

1. Tổ hợp môn xét tuyển của ngành Phiên dịch

* Ngôn ngữ Anh

– Khối A01: Toán – Lý – Anh

– Khối D01: Toán – Văn – Anh

– Khối D09: Toán – Sử – Anh

– Khối D10: Toán – Địa – Anh

– Khối D14: Văn – Sử – Anh

– Khối D15: Văn – Địa – Anh

* Ngôn ngữ Trung

– Khối A01: Toán – Lý – Anh

– Khối C00: Văn – Sử – Địa

– Khối D01: Toán – Văn – Anh

– Khối D04: Toán – Văn – Trung

– Khối D15: Văn – Địa – Anh

* Ngôn ngữ Nhật

– Khối A01: Toán – Lý – Anh

– Khối D01: Toán – Văn – Anh

– Khối D06: Toán – Văn – Nhật

– Khối D14: Văn – Sử – Anh

– Khối D15: Văn – Địa – Anh

* Ngôn ngữ Hàn

– Khối A01: Toán – Lý – Anh

– Khối C00: Văn – Sử – Địa

– Khối D01: Toán – Văn – Anh

– Khối D14: Văn – Sử – Anh

– Khối D15: Văn – Địa – Anh

– Khối D78: Văn – KHXH – Anh

– Khối D96: Toán – KHXH – Anh

* Ngôn ngữ Nga

– Khối D01: Toán – Văn – Anh

– Khối D02: Toán – Văn – Nga

* Ngôn ngữ Pháp

– Khối A01: Toán – Lý – Anh

– Khối D01: Toán – Văn – Anh

– Khối D03: Toán – Văn – Pháp

* Ngôn ngữ Đức

– Khối D01: Toán – Văn – Anh

– Khối D05: Toán – Văn – Đức

– Khối D78: Văn – KHXH – Anh

– Khối D90: Toán – KHXH – Anh

2. Trường đào tạo ngành Phiên dịch, điểm trúng tuyển

* ĐH Ngoại thương Hà Nội

– Ngôn ngữ Anh: Điểm chuẩn khối D01: Điểm chuẩn 27 điểm

– Ngôn ngữ Nhật: Điểm chuẩn khối D01: Điểm chuẩn 27 điểm/ khối D06: Điểm chuẩn 25,5 điểm

– Ngôn ngữ Trung: Điểm chuẩn khối D01: Điểm chuẩn 26,75 điểm/ khối D04: Điểm chuẩn 25,25 điểm

– Ngôn ngữ Pháp: Điểm chuẩn khối D03: Điểm chuẩn 24,25 điểm

* ĐH Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội

Trường đại học Ngoại ngữ thi khối nào? Thi các khối:

– Ngôn ngữ Anh: Điểm chuẩn khối D01, D78, D90: Điểm chuẩn 35,25 (Ngoại ngữ x 2)

– Ngôn ngữ Nga: Điểm chuẩn khối D01, khối D02, D78, D90: Điểm chuẩn 30,5 điểm (Ngoại ngữ x 2)

– Ngôn ngữ Pháp: Điểm chuẩn khối D01, Dkhối D03, D78, D90: Điểm chuẩn 32,25 điểm (Ngoại ngữ x 2)

– Ngôn ngữ Trung: Điểm chuẩn khối D01, khối D04, D78, D90: Điểm chuẩn 34,5 điểm (Ngoại ngữ x 2)

– Ngôn ngữ Đức: Điểm chuẩn khối D01, khối D05, D78, D90: Điểm chuẩn 32,5 điểm (Ngoại ngữ x 2)

– Ngôn ngữ Nhật: Điểm chuẩn khối D01, khối D06, D78, D90: Điểm chuẩn 35,5 điểm (Ngoại ngữ x 2)

– Ngôn ngữ Hàn: Điểm chuẩn khối D01, D78, D90: Điểm chuẩn 35,5 điểm (Ngoại ngữ x 2)

* Khoa Ngoại ngữ – ĐH Thái Nguyên

– Ngôn ngữ Anh: Điểm chuẩn 19 điểm

– Ngôn ngữ Pháp: Điểm chuẩn 15,5 điểm

– Ngôn ngữ Trung: Điểm chuẩn 19 điểm

* ĐH Sư phạm TP.HCM

– Ngôn ngữ Anh: Điểm chuẩn khối D01: Điểm chuẩn 27,75 điểm

– Ngôn ngữ Nhật: Điểm chuẩn khối D01, khối D06, D14: Điểm chuẩn 27 điểm (Anh/ Nhật x2)

– Ngôn ngữ Trung: Điểm chuẩn khối D01, khối D04: Điểm chuẩn 26,85 điểm

– Ngôn ngữ Hàn: Điểm chuẩn khối D01, D78, D96: Điểm chuẩn 27,55 điểm

– Ngôn ngữ Nga-Anh: Điểm chuẩn khối D01, khối D02, D78, D80: Điểm chuẩn 20,35 điểm

Ngôn ngữ Pháp: Điểm chuẩn khối D01, khối D03: Điểm chuẩn 25,10 điểm

* ĐH Ngoại ngữ – ĐH Huế

– Ngôn ngữ Anh: Điểm chuẩn 19,5 điểm

– Ngôn ngữ Nga: Điểm chuẩn 15,5 điểm

– Ngôn ngữ Pháp: Điểm chuẩn 14,25 điểm

– Ngôn ngữ Trung: Điểm chuẩn 19 điểm

– Ngôn ngữ Nhật: Điểm chuẩn 20,5 điểm

– Ngôn ngữ Hàn: Điểm chuẩn 21 điểm

* ĐH KHXH & NV – ĐHQG TP.HCM

– Ngôn ngữ Anh: Điểm chuẩn khối D01: Điểm chuẩn 26,25 điểm

– Ngôn ngữ Nhật: Điểm chuẩn khối D01, khối D06, D14:

– Ngôn ngữ Trung: Điểm chuẩn khối D01, khối D04: Điểm chuẩn 24,25 điểm

– Ngôn ngữ Hàn: Điểm chuẩn khối D01, D14: Điểm chuẩn 25 điểm

– Ngôn ngữ Pháp: Điểm chuẩn khối D01, khối D03: Điểm chuẩn 23,25 điểm

– Ngôn ngữ Đức: Điểm chuẩn khối D01: Điểm chuẩn 23 điểm/ khối D05: Điểm chuẩn 21 điểm

– Ngôn ngữ TBN: Điểm chuẩn khối D01, khối D03, khối D05: Điểm chuẩn 23,25 điểm

– Ngôn ngữ Nga: Điểm chuẩn khối D01, khối D02: Điểm chuẩn 19,5 điểm

* ĐH Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng

– Ngôn ngữ Anh: Điểm chuẩn 22,5 điểm

– Ngôn ngữ Nhật: Điểm chuẩn khối D01, khối D06: Điểm chuẩn 25 điểm (Anh/ Nhật x2)

– Ngôn ngữ Pháp: Điểm chuẩn 20,5 điểm

– Ngôn ngữ Nga: Điểm chuẩn 18,75 điểm

– Ngôn ngữ Trung: Điểm chuẩn 23,5 điểm

– Ngôn ngữ Hàn: Điểm chuẩn 24,25 điểm

– Ngôn ngữ Thái: Điểm chuẩn 20,75 điểm

* ĐH Công nghệ TP.HCM – Hutech

– Ngôn ngữ Anh: Điểm chuẩn khối A01, khối D01, D14, D15: Điểm chuẩn 18 điểm

– Ngôn ngữ Nhật: Điểm chuẩn khối A01, khối D01, D15: Điểm chuẩn 18 điểm/ D14: Điểm chuẩn 18,5 điểm

III. Các lưu ý quan trọng về phiên dịch viên

1. Các yêu cầu cần thiết với người phiên dịch

Để trở thành phiên dịch viên giỏi, bạn cần có các điều kiện cần và đủ dưới đây:

– Thông thạo ít nhất là hai ngôn ngữ.

– Hiểu rõ vấn đề liên quan tới ngôn ngữ: Các ngôn ngữ đều có sự tương đồng và khác biệt với nhau nên bên cạnh trao dồi lượng phong phú đa dạng, bạn cần hiểu được sự tương đồng, khác biệt giữa ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ mục tiêu.

– Hiểu rõ văn hóa: Không chỉ có ngôn ngữ mà trình độ, cách sống, nền văn hóa … của mỗi quốc gia là khác nhau nên để phiên dịch sát nghĩa, đưa ra ngôn ngữ phù hợp, bạn cần hiểu rõ văn hóa của ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ mục tiêu.

– Không đặt cảm xúc vào công việc: Bạn chỉ là người truyền đạt ngôn ngữ của người khác nên bạn chỉ cần đưa ra từ ngữ, câu văn phù hợp với ý nghĩa của người đưa ra câu nói đó, thay vì bạn cho thêm cảm xúc vào.

– Đạo đức nghề nghiệp: Đạo đức trong nghề nghiệp luôn được đánh giá cao và phiên dịch viên cũng thế. Đối với phiên dịch viên, bạn cần có sự công bằng, không thiên vị.

2. Cơ hội việc làm khi theo ngành Phiên dịch

phien dich vien thi khoi nao hoc truong nao 4

Cơ hội ngành Phiên dịch hiện nay và tương lai

Nền kinh tế mở cửa như hiện nay, các doanh nghiệp, công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam nhiều, đồng thời, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng vươn ra toàn cầu nên cơ hội làm việc trở nên đa dạng hơn, từ đó ngành phiên dịch được mở rộng.

Theo tìm hiểu trên trang tuyển dụng Joboko và nhiều trang tuyển dụng khác, ngành phiên dịch viên đang là ngành hot, được nhiều công ty tuyển dụng như công ty về du lịch, nhà xuất bản, làm trong đài truyền hình, tổ chức quốc tế, nhà nước …. Hơn nữa, nếu như bạn phiên dịch giỏi, có đầy đủ các yêu cầu cần có khi làm phiên dịch, bạn có thể ứng tuyển vào Bộ ngoại giao, Bộ giáo dục và đào tạo ….

=> Tham khảo thêm: 15 – 17 điểm khối D nên chọn trường gì, ngành nào?


Hy vọng với chia sẻ ở trên đây, các bạn đã giải đáp được câu hỏi Phiên dịch viên thi khối gì, học trường gì, để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân mình, giúp tương lai có cơ hội việc làm mở rộng hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page