Tài Liệu

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP

Mới đây vào ngày 05/03/2020 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP về Quy định của pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ.

Nghị quyết này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 10/04/2020. Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung của văn bản pháp luật này và tải tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page