Mẫu số 01a-LĐTL: Bảng chấm công 2022

Bạn cần 1 mẫu bảng chấm công dễ ợt mà bảo đảm tính sáng tỏ và công bình cho viên chức của mình, dù nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ ko lương đều được trình bày đầy đủ theo quy định. Dữ liệu béo là biểu mẫu số 200 ban hành kèm theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC và Thông tư 133/2016 / TT-BTC của Bộ Nguồn vốn dành cho công ty bé và vừa. Giới thiệu 01a-LDTL. Bạn có thể xem và tải Mẫu bảng chấm người lao động viên tại đây.

Chấm công là công tác thường xuyên và rất quan trọng trong bất cứ công ty, cơ quan, tổ chức nào. Bảng chấm công thường được tạo trong bảng tính Excel hoặc Word. Khi lập thời khắc biểu cho công tác cần bảo đảm các mục tiêu nhất mực để ko xảy ra sơ sót lúc tính lương viên chức ko chuẩn xác. Đây là mẫu biên bản số 01a-LĐTL. Bảng tính theo thông tư 133 và 200 dành cho công ty vừa và bé. Bạn có thể dễ ợt tải xuống để sử dụng cho công tác.

  • Bảng chấm công trong Excel
  • thời khắc biểu bằng tiếng anh
  • Bảng chấm công mẫu cho thời kì làm thêm
  • bảng trả thưởng
  • Bảng trả tiền thuê ngoài

1. Bảng chấm công là gì?

Lộ trình làm việc là cơ hữu quan trọng để bình chọn tính chuyên cần, chuyên cần, hăng hái phê duyệt việc theo dõi số ngày làm việc thực tiễn, nghỉ phép, nghỉ phép được đóng BHXH tại từng cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp. Căn cứ để trả tiền trợ cấp.

Đối với 1 số mẫu hình kinh doanh, thời kì đóng dấu ko quá quan trọng, mà nó rất quan trọng để tạo lập 1 công ty bất biến và dài lâu.

2. Cách ghi thời kì

Tùy theo mẫu hình hoạt động và thuộc tính công tác nhưng mỗi công ty, đơn vị, tổ chức sử dụng cách thức ghi thời kì không giống nhau.

  • Điểm danh theo ngày: Nhân viên đo thời kì trước và sau lúc mở màn ca làm việc trong ngày. Mỗi ngày làm việc được tính bằng 1 ký hiệu đã được ấn định trước ấy trên bảng chấm công. Trong ngày, nếu 1 viên chức tiến hành 2 nhiệm vụ vào các thời khắc không giống nhau, hãy hiển thị thời kì theo thị hiếu của nhiệm vụ chiếm nhiều thời kì nhất. Thông thường, các doanh nghiệp vận dụng bề ngoài chấm công này cho viên chức của họ làm việc 1 giờ làm việc, thường là 8 giờ 1 ngày. Dựa vào thời khắc biểu hàng ngày, người gánh vác đối chiếu và tính toán thời khắc biểu hàng tháng.
  • Phép đo thời kì hàng giờ (hoặc ca): Khối lượng công tác nhưng 1 viên chức làm được tính thời kì theo thị hiếu được ủy quyền ca và số giờ làm việc tiếp theo được đánh dấu theo thị hiếu ấy. Đây là bề ngoài ghi thời kì khá linh động vận dụng cho các công ty có viên chức bán thời kì, khối lượng công tác được tính theo giờ và ngày công được phân thành nhiều ca không giống nhau.

3. Mẫu bảng tính mới theo Thông tư 107/2017 / TT-BTC

đơn vị:… … … … … … … … … … … … … … … ..

Số mẫu hình C01-HD

phần:… … … … … … … … … … … … … … …

Mã QHNS: ……………………………………………

thời khắc biểu

Vào tháng 5… … …

con số:… … … … … … .

ko

tên và họ

hàng tháng

mở màn công khai

Ngày thứ nhất

2

số 3

31

số lương theo giờ

số ngày nghỉ ko lương

Số lần trợ cấp bảo hiểm xã hội

tất cả các

Tẩy

Ngày thứ nhất

2

số 3

…..

31

32

33

34

cộng

tháng ngày … . 5…

người điều hành

(Ký, họ tên)

có ý thức nghĩa vụ

(Ký, họ tên)

lãnh đạo

(Ký, họ tên)

Dấu câu:

– lương giờ

+

– Họp, nghiên cứu

thời kì

– ốm đau, điều dưỡng

ô

– Nghỉ bù

NB

– Tôi bị ốm

– nghỉ phép ko lương

ko

– chuyển vận

Ts

– dừng đi lại

giống cái

– Tai nạn

10 tỷ

– lao động buộc phải

chì

– đang đi nghỉ

máu

4. Mẫu bảng tính mới theo Thông tư 133/2016 / TT-BTC

Mẫu bảng chấm công ban hành kèm theo Thông tư 133/2016 / TT-BTC.

đơn vị:… … … … … … … … … … … …

Địa chỉ:… … … … … … … … … … … …

Mẫu số 01a-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016 / TT-BTC ngày 26 tháng 8 5 2016 của Bộ Nguồn vốn)

thời khắc biểu

Vào tháng 5… … … … .

Lâu đài tên và họ Thứ bậc lương hoặc thứ bậc chức phận hàng tháng mở màn công khai
Ngày thứ nhất 2 số 3 31 số lượng phúc lợi trả lương theo thành phầm số lương theo giờ Doanh thu, nghỉ phép, 100% lương Số người nghỉ phép, đóng cửa … % lương Số lần trợ cấp bảo hiểm xã hội
tất cả các Tẩy Ngày thứ nhất 2 số 3 31 32 33 34 35 36
cộng:
tháng ngày 5…..
người điều hành
(Ký, họ tên)
có ý thức nghĩa vụ
(Ký, họ tên)

Người coi xét
(Ký, họ tên)

Dấu câu:

Lương thành phầm: SP – Đang đi nghỉ: máu
– Lương theo giờ: + – Họp, nghiên cứu: thời kì
– Ốm đau, điều dưỡng: ô – Nghỉ bù: cẩn trọng
– Tôi bị ốm: – Nghỉ phép ko lương: KL
– chuyển vận ts – dừng đi lại giống cái
– Tai nạn 10 tỷ – Nghĩa vụ lao động: nhân lực

5. Mẫu bảng chấm công theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC

đơn vị:… … … … … … … … … … … …

Địa chỉ:… … … … … … … … … … … …

Số mẫu hình: 01a – LDTL
(ban hành theo Thông báo số 200/2014 / TT-BTC
Ngày 22 tháng 12 5 2014 Bộ Nguồn vốn)

thời khắc biểu

Vào tháng 5… … … … .

Lâu đài tên và họ dục tình
lương hoặc
Các lớp học
vị trí
hàng tháng mở màn công khai
Ngày thứ nhất 2 số 3 ….. 31 ko
sự chi trả
thành phầm
ko
sự chi trả
Thời gian
ko
bỏ công tác của bạn,
dừng hưởng thụ
100% lương
số kỳ nghỉ
làm việc, thôi việc
… hưởng lương của bạn

ko
hưởng thụ nó
bảo hiểm xã hội

tất cả các Tẩy Ngày thứ nhất 2 số 3 ….. 31 32 33 34 35 36
cộng
người điều hành
(Ký, họ tên)
có ý thức nghĩa vụ
(Ký, họ tên)
tháng ngày 5…..
Người coi xét
(Ký, họ tên)

Dấu câu:

– Lương SP:
– Lương theo giờ:
– Ốm đau, điều dưỡng:
– Tôi bị ốm:
– chuyển vận:
– Tai nạn:
SP
+
ô

ts
10 tỷ
– đang đi nghỉ
– Họp, nghiên cứu:
– Nghỉ bù
– nghỉ phép ko lương
– dừng đi lại
– lao động buộc phải

máu
thời kì
cẩn trọng
KL
giống cái
nhân lực

6 Mẫu bảng chấm công theo Quyết định 48/2006 / QĐ-BTC:

đơn vị:… … … … … … … … ..

phần:… … … … … … … …

Số mẫu hình: 01a-LDTL
(ban hành theo QĐ số 48/2006 / QĐ-BTC
Ngày 14 tháng 9 5 2006 Bộ trưởng BTC)

thời khắc biểu

Vào tháng 5… .

Lâu đài tên và họ Thứ bậc lương hoặc thứ bậc chức phận hàng tháng mở màn công khai
Ngày thứ nhất 2 số 3 31 số lượng phúc lợi trả lương theo thành phầm số lương theo giờ Doanh thu, nghỉ phép, 100% lương Số người nghỉ phép, đóng cửa … % lương Số lần trợ cấp bảo hiểm xã hội
tất cả các Tẩy Ngày thứ nhất 2 số 3 31 32 33 34 35 36
cộng
tháng ngày 5…..
người điều hành
(Ký, họ tên)
có ý thức nghĩa vụ
(Ký, họ tên)
Người coi xét
(Ký, họ tên)

Dấu câu:

Lương thành phầm: SP – Đang đi nghỉ: máu
– Lương theo giờ: + – Họp, nghiên cứu: thời kì
– Ốm đau, điều dưỡng: ô – Nghỉ bù: cẩn trọng
– Tôi bị ốm: – Nghỉ phép ko lương: KL
– chuyển vận ts – dừng đi lại giống cái
– Tai nạn 10 tỷ – Nghĩa vụ lao động: nhân lực

Mời độc giả tham khảo phần Kế toán thuế trong phần Biểu mẫu.

Xem thêm về bài viết

Mẫu số 01a-LĐTL: Bảng chấm công 2022

Bạn cần 1 mẫu bảng chấm công dễ ợt mà vẫn bảo đảm sự sáng tỏ, công bình cho viên chức dù là nghỉ phép, nghỉ lễ hay nghỉ ko lương đều được chấm đầy đủ theo quy định. Mobitool xin giới thiệu Bảng biểu chấm công Mẫu số: 01a-LĐTL ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Nguồn vốn chỉ dẫn về cơ chế kế toán công ty vừa và bé. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu bảng chấm công dành cho viên chức tại đây.
Chấm công là 1 công tác diễn ra thường xuyên và rất quan trọng đối với mỗi công ty, cơ quan, tổ chức. Bảng chấm công thường được lập dưới dạng bảng tính Excel hoặc trong Word. Khi xây dựng 1 bảng chấm công cho công ty cần phải bảo đảm theo tiêu chuẩn nhất mực để ko có sơ sót dẫn tới tính sai lương cho viên chức. Dưới đây là các mẫu Mẫu số 01a-LĐTL: Bảng chấm công theo Thông tư 133 và 200 cho các công ty siêu bé, vừa và bé. Các bạn có thể tải về dễ ợt để tiện sử dụng cho công ty của mình.
Bảng chấm công trên Excel
Bảng chấm công bình tiếng Anh
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ
Bảng trả tiền tiền thưởng
Bảng trả tiền tiền thuê ngoài
1. Bảng chấm công là gì?
Bảng chấm công là căn cứ quan trọng trong mỗi cơ quan, tổ chức, công ty để theo dõi ngày công thực tiễn làm việc, thôi việc, nghỉ hưởng cơ chế BHXH,… để bình chọn sự chịu khó, chuyên cần, hăng hái, hiệu quả công tác của từng viên chức, qua ấy làm cơ sở để trả lương.
Đối với 1 số mẫu hình công ty, chấm công ko quá quan trọng mà để xây dựng công ty hoạt động bất biến, dài lâu thì chấm công là rất nhu yếu.
2. Các cách thức chấm công
Tùy theo mẫu hình hoạt động, thuộc tính công tác nhưng mỗi công ty, đơn vị, tổ chức lại có những cách thức chấm công không giống nhau
Chấm công theo ngày: Nhân viên sẽ tiến hành chấm công trước lúc mở màn và sau lúc xong xuôi ca làm việc trong ngày. Mỗi ngày công được tính bởi 1 ký hiệu đã quy định trước ấy ở trong bảng chấm công. Nếu trong ngày, công nhân làm 2 việc có thời kì không giống nhau thì chấm công theo ký hiệu của công tác chiếm nhiều thời kì nhất còn nếu công nhân làm 2 công tác có thời kì bằng nhau thì chấm công theo công tác diễn ra trước. Thường những công ty vận dụng bề ngoài chấm công này sẽ có viên chức làm việc theo giờ hành chính, thường là 8 tiếng 1 ngày. Dựa vào bảng chấm công theo ngày thì người gánh vác sẽ tập trung lại và tính ra bảng chấm công theo tháng
Chấm công theo giờ (hoặc theo ca): Người lao động làm bao lăm công thì sẽ được chấm công theo các ký hiệu quy định về ca làm và ghi số giờ làm kế bên theo ký hiệu tương ứng. Đây là bề ngoài chấm công khá linh động, vận dụng đối với các công ty có viên chức làm parttime, khối lượng công tác được tính theo giờ, có phân chia ngày làm việc thành các ca làm không giống nhau..
3. Mẫu Bảng chấm công mới theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Đơn vị:………………………………………..

Mẫu số C01- HD

Bộ phận:………………………………………

Mã QHNS: ……………………..

BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng ………5………
Số:……………….

Số TT

Họ và tên

Ngày trong tháng

Quy ra sức

1

2

3

31

Số công hưởng lương thời kì

Số công nghỉ ko lương

Số công hưởng BHXH

A

B

1

2

3

…..

31

32

33

34

Cộng

Ngày……tháng …. 5…

NGƯỜI CHẤM CÔNG
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)

Ký hiệu chấm công:

– Lương thời kì

+

– Hội nghị, học tập

H

– Ốm, điều dưỡng

Ô

– Nghỉ bù

Nb

– Con ốm

– Nghỉ ko lương

No

– Thai sản

Ts

– Ngừng việc

N

– Tai nạn

T

– Lao động phận sự

– Nghỉ phép

P

4. Mẫu Bảng chấm công mới theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
Mẫu bảng chấm công được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị:………………………………
Địa chỉ:………………………………

Mẫu số 01a-LĐTL(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Nguồn vốn)
BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng………….5………….
STT
Họ và tên
Ngạch bậc lương hoặc thứ bậc chức phận
Ngày trong tháng
Quy ra sức
1
2
3

31
Số công hưởng lương thành phầm
Số công hưởng lương thời kì
Số công thôi việc, dừng việc hương 100% lương
Số công thôi việc, dừng việc hương …% lương
Số công hưởng BHXH
A
B
C
1
2
3

31
32
33
34
35
36

Cộng:

Ngày……tháng……5…..
Người chấm công(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận(Ký, họ tên)

Người duyệt(Ký, họ tên)

Ký hiệu chấm công:
– Lương thành phầm:
SP
– Nghỉ phép:
P
– Lương thời kì:
+
– Hội nghị, học tập:
H
– Ốm, điều dưỡng:
Ô
– Nghỉ bù:
NB
– Con ốm:

– Nghỉ ko lương:
KL
– Thai sản
TS
– Ngừng việc
N
– Tai nạn
T
– Lao động phận sự:

5. Mẫu bảng chấm công theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:………………………………
Địa chỉ:………………………………

Mẫu số: 01a – LĐTL(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTCNgày 22/12/2014 của Bộ Nguồn vốn)
BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng………….5………….
STT
Họ và tên
Ngạch bậc lương hoặc cấp bậcchức vụ
Ngày trong tháng
Quy ra sức
1
2
3
…..
31
Số công hưởng lươngsản phẩm
Số công hưởng lươngthời gian
Số công thôi việc, dừng việc hưởng 100% lương
Số công thôi việc, dừng việc hưởng ….% lương

Số công hưởng BHXH

A
B
C
1
2
3
…..
31
32
33
34
35
36

Cộng

Người chấm công(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận(Ký, họ tên)
Ngày ….. tháng ….. 5…..Người duyệt(Ký, họ tên)
Ký hiệu chấm công:
– Lương SP:– Lương thời kì:– Ốm, điều dưỡng:– Con ốm:– Thai sản:– Tai nạn:
SP+ÔCôTST
– Nghỉ phép– Hội nghị, học tập:– Nghỉ bù– Nghỉ ko lương– Ngừng việc– Lao động phận sự

PHNBKLNLĐ

6 Mẫu bảng chấm công theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC:

Đơn vị:……………………..
Bộ phận:……………………

Mẫu số: 01a- LĐTL(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTCNgày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng….5….
STT
Họ và tên
Ngạch bậc lương hoặc thứ bậc chức phận
Ngày trong tháng
Quy ra sức
1
2
3

31
Số công hưởng lương thành phầm
Số công hưởng lương thời kì
Số công thôi việc, dừng việc hương 100% lương
Số công thôi việc, dừng việc hương …% lương
Số công hưởng BHXH
A
B
C
1
2
3

31
32
33
34
35
36

Cộng

Ngày……tháng……5…..
Người chấm công(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận(Ký, họ tên)
Người duyệt(Ký, họ tên)
Ký hiệu chấm công:
– Lương thành phầm:
SP
– Nghỉ phép:
P
– Lương thời kì:
+
– Hội nghị, học tập:
H
– Ốm, điều dưỡng:
Ô
– Nghỉ bù:
NB
– Con ốm:

– Nghỉ ko lương:
KL
– Thai sản
TS
– Ngừng việc
N
– Tai nạn
T
– Lao động phận sự:

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #số #01aLĐTL #Bảng #chấm #công


  • #Mẫu #số #01aLĐTL #Bảng #chấm #công
  • Tổng hợp: Mobitool

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button