Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu đơn xin miễn giảm tiền thuê nhà

Hiện nay, với tình hình dịch bệnh covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, chính vì vậy mà hầu hết các trường Đại học trên cả nước đều cho sinh viên nghỉ học. Tuy nhiên, vì nghỉ học trong thời gian dài nên tất cả các sinh viên đã trở về quê, nhưng một vấn đề đã xảy ra là sinh viên vẫn phải đóng tiền thuê nhà trọ, mặc dù không có ở đó.

Để giúp cho bạn sinh viên có thể được miễn giảm một phần tiền nhà trọ vào thời điểm này, thì hôm nay, Mobitool xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo một số mẫu đơn xin miễn giảm tiền thuê nhà.

Đơn xin miễn giảm tiền thuê nhà – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN MIỄN GIẢM TIỀN THUÊ NHÀ

Kính gửi: ………………………………….

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh năm: ………………………………

Số điện thoại: ………………………………………..

Tôi xin trình bày: Ngày ………………… Tôi có ký hợp đồng thuê nhà trọ để ở tại căn nhà có địa chỉ là: …………………………………………………………………………………………. Với chủ nhà là: ……………………….. Trong hợp đồng tính thời điểm hiện tại có điều khoản, tiền thuê nhà trọ và cách thức trả là: ……………../1 tháng, và thanh toàn tháng/1 lần.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua kể từ Tết Nguyên Đán 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và ……………….. là một địa điểm chịu ảnh hưởng nặng nề. Cũng bởi vậy, mà hiện tại tôi không ở nhà trọ, trong thời gian này.

Vì vậy, hôm nay tôi làm đơn này xin đề nghị đến quý chủ nhà có thể xem xét, kiểm tra tình hình để có thể miễn giảm tiền thuê nhà cho tôi trong khoảng thời gian dịch bệnh cao điểm này (tháng 3 + 4/2020, tùy theo tình hình dịch bệnh).

Tôi biết điều này có thể ảnh hưởng đến thu nhập của quý chủ nhà, nhưng kính mong quý chủ nhà xem xét và đồng ý vì sự hợp tác lâu dài và tinh thần tương trọ lẫn nhau trong thời gian khó khăn này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…………………. ngày ……………. tháng …………….. năm

Tên chủ nhà

Người viết đơn

(Ghi đầy đủ họ và tên)

Đơn xin miễn giảm tiền thuê nhà – Mẫu 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________

ĐƠN XIN HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

Kính gửi: …………………………………………………………………

Tôi tên là:……………………………………………..; Sinh năm:…………

CMTND số:……………….do Công an……….cấp ngày………………

Chức vụ:……………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………

Lí do xin hỗ trợ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin được hỗ trợ chi phí thuê nhà mà tôi đã đăng ký, vậy đề nghị ……………….. xem xét và giải quyết cho tôi, tôi thành thật cám ơn.

…………, ngày ….. tháng …..năm ……

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Hiện nay, với tình hình dịch bệnh covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, chính vì vậy mà hầu hết các trường Đại học trên cả nước đều cho sinh viên nghỉ học. Tuy nhiên, vì nghỉ học trong thời gian dài nên tất cả các sinh viên đã trở về quê, nhưng một vấn đề đã xảy ra là sinh viên vẫn phải đóng tiền thuê nhà trọ, mặc dù không có ở đó.

Để giúp cho bạn sinh viên có thể được miễn giảm một phần tiền nhà trọ vào thời điểm này, thì hôm nay, Mobitool xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo một số mẫu đơn xin miễn giảm tiền thuê nhà.

Đơn xin miễn giảm tiền thuê nhà – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN MIỄN GIẢM TIỀN THUÊ NHÀ

Kính gửi: ………………………………….

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh năm: ………………………………

Số điện thoại: ………………………………………..

Tôi xin trình bày: Ngày ………………… Tôi có ký hợp đồng thuê nhà trọ để ở tại căn nhà có địa chỉ là: …………………………………………………………………………………………. Với chủ nhà là: ……………………….. Trong hợp đồng tính thời điểm hiện tại có điều khoản, tiền thuê nhà trọ và cách thức trả là: ……………../1 tháng, và thanh toàn tháng/1 lần.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua kể từ Tết Nguyên Đán 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và ……………….. là một địa điểm chịu ảnh hưởng nặng nề. Cũng bởi vậy, mà hiện tại tôi không ở nhà trọ, trong thời gian này.

Vì vậy, hôm nay tôi làm đơn này xin đề nghị đến quý chủ nhà có thể xem xét, kiểm tra tình hình để có thể miễn giảm tiền thuê nhà cho tôi trong khoảng thời gian dịch bệnh cao điểm này (tháng 3 + 4/2020, tùy theo tình hình dịch bệnh).

Tôi biết điều này có thể ảnh hưởng đến thu nhập của quý chủ nhà, nhưng kính mong quý chủ nhà xem xét và đồng ý vì sự hợp tác lâu dài và tinh thần tương trọ lẫn nhau trong thời gian khó khăn này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…………………. ngày ……………. tháng …………….. năm

Tên chủ nhà

Người viết đơn

(Ghi đầy đủ họ và tên)

Đơn xin miễn giảm tiền thuê nhà – Mẫu 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________

ĐƠN XIN HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

Kính gửi: …………………………………………………………………

Tôi tên là:……………………………………………..; Sinh năm:…………

CMTND số:……………….do Công an……….cấp ngày………………

Chức vụ:……………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………

Lí do xin hỗ trợ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin được hỗ trợ chi phí thuê nhà mà tôi đã đăng ký, vậy đề nghị ……………….. xem xét và giải quyết cho tôi, tôi thành thật cám ơn.

…………, ngày ….. tháng …..năm ……

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button