Biểu mẫu

Mẫu BK04-ĐK-TCT: Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài

Mẫu BK04-ĐK-TCT: Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

1. Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là gì?

Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là mẫu ban hành theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC. Mẫu gồm các thông tin: Tên Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài, Quốc tịch, Mã số thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài tại Việt Nam……..

2. Mẫu BK04-ĐK-TCT: Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài

Mẫu số: BK04-ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ

Các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài

(Kèm theo tờ khai mẫu số <01-ĐK-TCT hoặc 02-ĐK-TCT>)

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………..

Mã số thuế (nếu có):

STT

Tên Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài

Quốc tịch

Mã số thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài tại Việt Nam (nếu có)

Số hợp đồng

Ngày hợp đồng

Giá trị hợp đồng

Địa điểm thực hiện hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quận/huyện

Tỉnh/ thành phố

1

2

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số

………., ngày …. / …. / …..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page