Mẫu biên bản đối chiếu công nợ 2022

Biên bản đối chiếu công nợ là mẫu biên bản được lập ra để đánh dấu việc đối chiếu công nợ của doanh nghiệp. Biên bản đối chiếu công nợ này trình bày rõ ràng thông tin của các đối tác, thông tin về thành phầm và số liệu nảy sinh trong kỳ.

Biên bản đối chiếu công nợ là biểu mẫu được lập làm căn cứ công nhận hiện trạng trả tiền phận sự nguồn vốn của 1 bên trong công đoạn bán hàng, phân phối hàng hóa, dịch vụ. Biên bản đối chiếu công nợ là gì? Mục tiêu của biên bản đối chiếu công nợ là gì? Mẫu Biên bản Đối chiếu Nợ và Công nhận Nợ là gì? Khi biên chép đối chiếu công nợ cần chú tâm điều gì? Đây là những câu hỏi khiến nhiều người tò mò, cùng tham khảo nội dung bài viết Dữ liệu phệ bạn sẽ tìm được câu giải đáp.

1. Đối chiếu Công nợ là gì?

Trong công đoạn sắm bán bàn bạc hàng hóa lấy hàng hóa thường có những account chính yếu được coi là công nợ. 1 account chính nhưng người dùng chưa trả tiền cho 1 công ty hoặc bên liên can. Khi công ty tiến hành 1 giao dịch, công ty sẽ thực thụ so sánh các khoản nợ phải trả trong sổ sách của mình với các số liệu trong hiệp đồng. Cùng lúc, lúc so sánh, các doanh nghiệp phải tích lũy chứng cớ được các đối tác liên can chứng nhận rằng số liệu trên sổ sách của họ là đúng sự thực. 1 người theo dõi công nợ trong 1 doanh nghiệp được gọi là kế toán công nợ.

2. Biên bản đối chiếu công nợ là gì?

Biên bản đối chiếu công nợ là căn cứ để xác minh tình hình trả tiền giữa người dùng và người bán, chi tiết là việc trả tiền hóa đơn trị giá ngày càng tăng từ 20 triệu đồng trở lên có đúng quy định hay ko.

3. Mẫu Biên bản Điều chỉnh Nợ

Mẫu Biên bản Đối chiếu và Xác minh Nợ Vừa qua

Nội dung căn bản của mẫu biên bản đối chiếu công nợ là:

doanh nghiệp ấy… … … … .

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

….., tháng ngày 5 …..

Nói thời kì về các bản lĩnh

– Căn cứ vào phiếu nhận thành phầm.

– theo thỏa thuận giữa các đối tác.

Bữa nay, 1 ngày … tháng … . Tại văn phòng doanh nghiệp ……, chúng tôi gồm có:

1. Bên A (Bên sắm): …………………………………… … ……………………………………………………………………………………

– Địa chỉ: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

– Fax Dế yêu: ……………………………………… ……………

– Tiêu biểu: ……………………………………….. ………………………………. Chức vụ: …. ………………… ……………………………………………………………

2. BÊN B (BÊN BÁN): …………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………………… … …………

– Địa chỉ: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

– Fax Dế yêu: ……………………………………… ……………

– Người đại diện: …………… Chức danh: …………………………. …………..

So sánh khối lượng và 1 trị giá chi tiết với nhau, như sau:

1. Nợ phải trả đầu kỳ:… Việt Nam Đồng

2. Các số hiện ra trong kỳ:

Lâu đài

Tên của thành phầm

đơn vị
Tính toán

con số
Định lượng

đơn giá

với tiền

súng

3. Số tiền Bên A trả tiền: 0 đồng

4. Kết luận: ………………………………………. …. Bên A phải trả tiền cho Bên B các khoản sau:

– Biên bản cuộc họp này được lập thành 02 tập có trị giá giống hệt. Mỗi bên giữ lại liên 01 để làm căn cứ trả tiền giữa 2 bên sau này. Nếu bên B ko thu được phản hồi từ Quý khách trong khoảng 3 ngày làm việc từ khi lúc thu được biên bản đối chiếu công nợ này thì khoản nợ trên được coi là đã bằng lòng.

đại diện bởi đại diện đảng

4. Mẫu công nhận nợ

dữ liệu phệ Chúng tôi san sớt các mẫu biên bản đối chiếu, xác minh công nợ. Đặc thù:

doanh nghiệp ấy … … … … … .

Số: 01 / 20XX / XN-CN

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——— *** ————

……….., tháng ngày… tháng… 2 5…

Thời gian Kiểm tra Nợ

– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa

– theo thỏa thuận giữa 2 bên;

– Căn cứ ………………………………………… ……………

Bữa nay .. Thứ Hai … 2 … Tại Trụ sở chính ………………………………………………………………………………………………………………Chúng tôi gồm:

Người sắm (Bên A): doanh nghiệp ấy… … … … ..

Địa chỉ:… … … … … … … … … … … .

MST: ………………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện: Mr. ………………………………………………………………………………………………………………

Dế yêu: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … số fax: ………………………

Người bán (Bên B): doanh nghiệp ấy… … … … … … … … … … …

Địa chỉ:… … … … … … … … … … … … … .

MST: ………………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện: Ms. …………… Tiêu đề: …………..

Dế yêu: ……………………………………………………………………………………………………………… số fax: ………………………

Xác minh chung – So sánh các khoản nợ từ 01/01/20xx tới 05/03/20xx như sau:

I – Đối chiếu – Xác minh Nợ:

Lâu đài Gicửa ải thích Giá
Ngày thứ nhất số dư đầu kỳ
2 tăng tỉ lệ mắc bệnh theo thời kì
số 3 giảm tỉ lệ mắc bệnh theo thời kì
4 số dư cuối kỳ

II – CâytôiTrình bày Báo cáo Nợ:

hiệp đồng con số biên lai con số ngày trả tiền quạt Xảy ra Nâng cao trả ngày trả tiền số tiền còn lại phải trả

III. chấm dứt: Doanh nghiệp hiện nay …………..vẫn phải trả Đối với các Bên của Doanh nghiệp ……… số tiền như sau:(bản văn:…………….).

Biên bản này được lập thành 02 bản trong thời hạn hiệu lực. Mỗi bên giữ lại liên 01 để làm căn cứ trả tiền giữa 2 bên sau này. Nếu trong thời hạn 03 ngày làm việc từ khi ngày thu được biên bản đối chiếu công nợ nhưng doanh nghiệp ko thu được phản hồi từ quý doanh nghiệp thì khoản nợ phải trả nêu trên được coi là

đại diện bởi đại diện đảng

5. Mẫu biên bản chuyển nợ

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

….., tháng ngày 5 …..

Thời gian xử lý vận tải

bữa nay, …

A. Đại diện của các bộ phận liên can đã tiếp thu xử lý

1. Ông / Bà:… … … … .Chức vụ:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Ông / Bà:… … … … .Chức vụ:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

3. Ông / Bà:… … … … .Chức vụ:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

B. Người xử lý

Ông bà: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Cộng với những điều sau đây, khoản nợ đã được chuyển giao:

Lâu đài nội dung người nhận bàn giao 3̉n ghi nhớ

Biên bản tiếp quản chấm dứt vào…. Thời gian… .. cùng ngày. Các đối tác liên can đồng ý với việc chuyển nhượng trên.

Các biên bản bàn giao này có trị giá pháp lý giống hệt… Là 1 bản sao, 01 bản cho người tiếp quản, 01 bản cho người tiếp quản, doanh nghiệp… … … Viết tiếp phần 01.

6. Biên bản họp mẫu Khấu trừ Nợ (1 bên)

doanh nghiệp ấy… … … … … … … ..

Số: 01 / 20XX / DT-KT

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——— *** ————

… .., buổi chiều … tháng … . 20 5…..

Biên bản xác minh nợ

– Theo hiệp đồng sắm bán số:… ../20… ../ Chữ ký HDMB Ngày…

– Căn cứ vào đề nghị thực tiễn của 2 bên.

Bữa nay, ngày … tháng … 5 20 …, tại Văn phòng Doanh nghiệp … …… Đại diện của 2 bên doanh nghiệp chúng tôi là:

Người sắm (Bên A): doanh nghiệp ấy… … … … ..

Địa chỉ:… … … … … … … … … … … .

MST: ………………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện: Mr. ………………………………………………………………………………………………………………

Dế yêu: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … số fax: ………………………

Người bán (Bên B): doanh nghiệp ấy… … … … … … … … … … …

Địa chỉ:… … … … … … … … … … … … … .

MST: ………………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện: Ms. …………… Tiêu đề: …………..

Dế yêu: ……………………………………………………………………………………………………………… số fax: ………………………

Công nhận chung – Như… /… / 20… tại … /… / 20… So sánh các khoản nợ của bạn.

Lâu đài Gicửa ải thích Giá
Ngày thứ nhất số dư đầu kỳ
2 tăng tỉ lệ mắc bệnh theo thời kì
số 3 giảm tỉ lệ mắc bệnh theo thời kì
4 số dư cuối kỳ

Chi tiết:

I – Tăng Nợ:

số hiệp đồng số hóa đơn ngày trả tiền mục Định lượng

(chú chó)

số tiền phải trả trả
súng

II – Giảm Nợ:

Theo hiệp đồng sắm bán số:… / 20… ./ Chữ ký HDMB Ngày… tháng … 20 5… Sau ấy: “Doanh nghiệp… … … … … … / 20… Nếu trước đây bạn đã thanh toán cho tủ đựng giấy tờ… …… (5 triệu đồng) tương đương

III. Không bao gồm nợ:

Các đối tác đồng ý xác định khoản nợ như sau:

Số tiền chiết khấu phải trả …………… Người sắm trả tiền cho người bán, số tiền này được bù trừ với số tiền còn nợ.

IV. Số tiền phải trả:………………………………………………………………………………………………………………

(bản văn:……………………/.).

V. Kết luận: Người sắm – Doanh nghiệp …………… Bạn vẫn phải trả tiền cho doanh nghiệp.

Biên bản này được lập thành 02 bản trong thời hạn hiệu lực. Mỗi bên giữ lại liên 01 để làm căn cứ trả tiền giữa 2 bên sau này. Trong thời hạn 03 ngày làm việc từ khi ngày thu được biên bản đối chiếu công nợ này, doanh nghiệp… … Nếu ko thu được phản hồi từ quý doanh nghiệp thì khoản nợ trên coi như đã bằng lòng.

Đại diện người dùng đại diện người bán

7. Mẫu Biên bản Khấu trừ Công nợ (2 bên)

doanh nghiệp ấy… … … … … … … … .

Số: 01 / 20XX / XN-CN

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——— *** ————

… .., buổi chiều … tháng… 20 5…

Biên bản rà soát bản lĩnh

– Tùy thuộc vào hiệp đồng đã giao ước giữa các đối tác.

– Căn cứ vào phiếu nhận thành phầm.

– Căn cứ vào chứng từ trả tiền đã được các đối tác hoàn thiện.

Bữa nay ngày 31 tháng 01 5 20xx tại văn phòng doanh nghiệp ……… Đại diện 2 bên doanh nghiệp chúng tôi như sau.

Người sắm (Bên A): doanh nghiệp ấy… … … … ..

Địa chỉ:… … … … … … … … … … … .

MST: ………………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện: Mr. ………………………………………………………………………………………………………………

Dế yêu: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … số fax: ………………………

Người bán (Bên B): doanh nghiệp ấy… … … … … … … … … … …

Địa chỉ:… … … … … … … … … … … … … .

MST: ………………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện: Ms. …………… Tiêu đề: …………..

Dế yêu: ……………………………………………………………………………………………………………… số fax: ………………………

Xác minh chung – So sánh các khoản nợ phải trả từ ngày 2 tháng 1 5 20xx tới ngày 31 tháng 1 5 20xx như sau:

I – Đối chiếu – Xác minh Nợ:

1. Bên A bán hàng cho B.

Lâu đài Gicửa ải thích Giá
Ngày thứ nhất số dư đầu kỳ
2 Số lượng các khoản phải thu nảy sinh trong kỳ
số 3 Số tiền nhận được trong kỳ
4 các khoản phải thu cuối kỳ

2. B bán hàng cho A.

Lâu đài Gicửa ải thích Giá
Ngày thứ nhất số dư đầu kỳ 0
2 Số lượng các khoản phải thu nảy sinh trong kỳ
số 3 Số tiền nhận được trong kỳ
4 các khoản phải thu cuối kỳ

II. Bù trừ nợ phải trả của 2 bên:

Sau lúc bàn luận, 2 bên hợp nhất định khoản nợ như sau:

môn học sự thăng bằng số tiền phải trả trả tiền bù trừ tình trạng
bên 1 Những account có thể thu được
bên B phải trả lại

III. chấm dứt: Tới ngày 31/01/20xx bên B vẫn phải trả tiền cho bên A. (20 triệu đồng)

Biên bản này được lập thành 02 bản trong thời hạn hiệu lực. Mỗi bên giữ lại liên 01 để làm căn cứ trả tiền giữa 2 bên sau này.

Đại diện người dùng đại diện người bán

8. Biên bản đối chiếu công nợ có những sơ sót gì?

  • Trái phiếu ko có đủ biên bản đối chiếu công nợ cuối 5 theo quy định. Đây là những gì bạn cần biết sau lúc mày mò “Đối chiếu công nợ là gì?”
  • Con nợ đã gửi công nhận cho người dùng, mà tỉ lệ phản hồi rất thấp. Điều này sẽ dẫn tới sơ sót trong việc điều hành công nợ.
  • Số tiền đơn vị phải thu từ người dùng là số chênh lệch giữa biên bản đối chiếu công nợ và sổ sách kế toán, chưa rõ nguyên do. Đặc thù, đa số các đơn vị quản lý xây dựng ko so sánh nợ phải trả hoặc so sánh bằng chênh lệch bé. Ngay cả như các mẫu hình kinh doanh khác, có rất nhiều khoản nợ ko có tiêu chí rõ ràng để so sánh.

Chúng tôi mời độc giả thêm trong phần. Thủ tục hành chính trong mục hình trạng Xin vui lòng.

  • Đối chiếu hóa đơn nguồn vốn và tiền phạt do đối chiếu ko chuẩn xác
  • Biên bản hủy hóa đơn mẫu
  • Thời gian điều chỉnh hóa đơn mẫu

Xem thêm về bài viết

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ 2022

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ là mẫu biên bản được lập ra để biên chép lại việc đối chiếu công nợ của công ty. Biên bản đối chiếu công nợ này nêu rõ thông tin của 2 bên, thông tin về thành phầm, số nảy sinh trong kỳ…
Biên bản đối chiếu công nợ là mẫu được lập ra để làm căn cứ rà soát hiện trạng trả tiền phận sự nguồn vốn của các đối tác trong công đoạn sắm bán, phân phối hàng hóa, dịch vụ. Biên bản đối chiếu công nợ là gì? Mục tiêu của biên bản đối chiếu công nợ là gì? Mẫu biên bản đối chiếu công nợ và công nhận công nợ như thế nào? Xem xét lúc lập biên bản đối chiếu công nợ? Đây là những câu hỏi nhiều người ân cần, để trả lời được mời các bạn tham khảo nội dung bài viết của Mobitool nhé.
1. Đối chiếu công nợ là gì?
Trong công đoạn buôn bán, bàn bạc thành phầm, hàng hóa thường hiện ra những account chính được xem là công nợ. Ấy là các account chính chưa kịp trả tiền bởi người dùng với công ty hoặc các đối tác liên can. Doanh nghiệp sẽ so sánh các khoản công nợ trên sổ sách với những số liệu trên hiệp đồng, thực tế lúc tiến hành các giao dịch. Cùng lúc, lúc tiến hành đối chiếu, công ty cần tích lũy chứng cớ có công nhận của các đối tác liên can về số liệu trên sổ sách là đúng thực tiễn. Trong doanh nghiệp, người theo dõi công nợ gọi là kế toán công nợ.
2. Biên bản đối chiếu công nợ là gì?
Biên bản đối chiếu công nợ là căn cứ để rà soát tình hình trả tiền tiền hàng giữa bên sắm và bên bán, nhất là việc trả tiền những hóa đơn trị giá ngày càng tăng có trị giá từ 20 triệu đồng trở lên có tiến hành đúng theo quy định hay ko.
3. Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
Mẫu biên bản đối chiếu, công nhận công nợ mới nhất
Nội dung căn bản của mẫu biên bản đối chiếu công nợ như sau:

CÔNG TY ………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự Do – Hạnh Phúc——————

………., ngày…tháng…5….
BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.
– Căn cứ vào thoả thuận giữa 2 bên.
Bữa nay, ngày…. tháng……5…. Tại văn phòng Doanh nghiệp …………, chúng tôi gồm có:
1. Bên A (Bên sắm): ……………………………………………………………………………………
– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………
– Dế yêu: …………………………………………………….. Fax: ………………………………..
– Đại diện: ………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………
2. Bên B (Bên bán): ……………………………………………………………………………………
– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..
– Dế yêu: …………………………………………………….. Fax: ……………………………….
– Đại diện: ………………………………………….. Chức vụ: ……………………………………..
Cùng nhau đối chiếu khối lượng và trị giá chi tiết như sau:
1. Công nợ đầu kỳ: … đồng
2. Số nảy sinh trong kỳ:

STT

Tên thành phầm

Đơn vịTính

Sốlượng

Đơn giá

Thành tiền

Tổng cộng

3. Số tiền bên A đã trả tiền: 0 đồng
4. Kết luận: Tính tới ngày ………………. bên A phải trả tiền chi bên B số tiền là: …………..
– Biên bản này dược lập thành 02 bản có trị giá giống hệt. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc trả tiền sau này giữa 2 bên. Trong vòng 03 ngày làm việc từ khi ngày thu được biên bản đối chiếu công nợ này nhưng bên B ko thu được phản hồi từ quý doanh nghiệp thì công nợ trên coi như được bằng lòng.
ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B
4. Mẫu biên bản công nhận công nợ
Mobitool san sớt với các bạn mẫu biên bản đối chiếu và công nhận công nợ. Chi tiết:
CÔNG TY…………….
Số: 01/20XX/XN-CN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———***———

……….., ngày … tháng … 5 2….
BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ
– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa;
– Căn cứ vào thoả thuận giữa 2 bên;
– Căn cứ …………………………..…..
Bữa nay, ngày .. tháng … 5 2…… tại hội sở ……………, chúng tôi gồm có:
BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY …………..
Địa chỉ:…………………………….
MST: ……………………
Đại diện: Ông ………………… Chức vụ:………………..
Dế yêu: ……………………. Fax: ………………………………..
BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY ……………………………
Địa chỉ:………………………………….
MST: …………………
Đại diện: Bà …………….Chức vụ: ………………………………………
Dế yêu: ……………………… Fax: ………………………………..
Cùng nhau công nhận – đối chiếu công nợ tính từ ngày 01/01/20xx tới ngày 05/03/20xx, như sau:
I – Đối chiếu – Công nhận công nợ:
STT
Diễn giải
Số tiền
1
Số dư đầu kỳ

2
Số nảy sinh tăng trong kỳ

3
Số nảy sinh giảm trong kỳ

4
Số dư cuối kỳ

II – Gicửa ải trình cụ thể công nợ:
Hợp Đồng số
Hóa đơn số
Ngày hóa đơn
Công nợ Phát sinh tăng
Đã trả tiền
Ngày trả tiền
Số còn phải trả tiền

III. Kết luận: Tính tới ngày………… Doanh nghiệp……………còn phải trả tiền cho bên Doanh nghiệp…………….số tiền là:…………….(Bằng chữ:…………….).
Biên bản này được lập thành 02 bản có trị giá giống hệt. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc trả tiền sau này giữa 2 bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên 3̉n đối chiếu công nợ này mà Doanh nghiệp………….ko nhận được phản hồi từ Quý doanh nghiệp thì công nợ trên coi như được chấp nhận.
ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B
5. Mẫu biên bản bàn giao công nợ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
——————
………., ngày…tháng…5….
BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG NỢ
Bữa nay, …..giờ….. ngày … tháng … 5 …., tại địa chỉ …………………., chúng tôi gồm:
A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO
1. Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..
2. Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..
3. Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..
B. NGƯỜI BÀN GIAO
Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..
Đã cùng thực hiện bàn giao công nợ với nội dung như sau:
STT
Nội dung
Người nhận bàn giao
Ghi chú

Biên bản bàn giao chấm dứt vào hồi …. giờ ….. cùng ngày. Các đối tác tham dự cùng đồng tình với nội dung bàn giao trên.
Biên bản bàn giao này được lập thành … bản có trị giá pháp lý giống hệt, người bàn giao giữ 01 bản, người nhận bàn giao giữ 01 bản, doanh nghiệp ………… giữ 01 bản.
6. Mẫu biên bản đối trừ công nợ (1 bên)
CÔNG TY …………………..
Số: 01/20XX/ĐT-KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———***———

….., ngày … tháng …. 5 20…..
BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐỐI TRỪ CÔNG NỢ
– Căn cứ vào Giao kèo sắm bán số: …./20…./HDMB đã ký kết ngày … tháng … 5 20….;
– Căn cứ vào đề nghị thực tiễn của 2 bên;
Bữa nay, ngày … tháng … 5 20…, tại văn phòng Doanh nghiệp ………………, đại diện 2 bên Doanh nghiệp chúng tôi gồm có:
BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY …………..
Địa chỉ:…………………………….
MST: ……………………
Đại diện: Ông ………………… Chức vụ:………………..
Dế yêu: ……………………. Fax: ………………………………..
BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY ……………………………
Địa chỉ:………………………………….
MST: …………………
Đại diện: Bà …………….Chức vụ: ………………………………………
Dế yêu: ……………………… Fax: ………………………………..
Cùng nhau công nhận – đối chiếu công nợ tính từ ngày …/…/20… tới ngày …/…/20…, như sau:
STT
Diễn giải
Số tiền
1
Số dư đầu kỳ

2
Số nảy sinh tăng trong kỳ

3
Số nảy sinh giảm trong kỳ

4
Số dư cuối kỳ

Chi tiết:
I – Công Nợ Phát Sinh Tăng:
Hợp Đồng số
Hóa đơn số
Ngày hóa đơn
Mặt Hàng
Số Lượng
(chiếc)

Số tiền phải trả tiền
Đã trả tiền

Tổng Cộng

II – Công Nợ Phát Sinh Giảm:
Theo Giao kèo sắm bán số: …/20…./HDMB đã ký kết ngày … tháng …. 5 20… thì: “Nếu Doanh nghiệp………………..trả tiền tiền sắm tủ tài liệu trước ngày …/…/20… sẽ thừa hưởng chiết khấu trả tiền 5% trên tổng số tiền phải trả tiền. Tương đương với…………..(5 triệu đồng)
III. Đối Trừ Công Nợ:
Hai bên đồng ý cấn trừ công nhợ như sau:
Số tiền chiết khấu trả tiền………….sẽ được bù trừ vào số tiền còn phải trả tiền lúc bên sắm trả tiền cho bên bán.
IV. Số Tiền Còn Phcửa ải Thanh Toán:………………
(Bằng chữ:……………………/.).
V. Kết luận: Bên Mua – Doanh nghiệp ……………….. còn phải trả tiền cho bên Doanh nghiệp ……………số tiền là: ………………….vào ngày ……………………
Biên bản này được lập thành 02 bản có trị giá giống hệt. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc trả tiền sau này giữa 2 bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên 3̉n đối chiếu công nợ này mà Doanh nghiệp…… ko nhận được phản hồi từ Quý doanh nghiệp thì công nợ trên coi như được chấp nhận.
Đại Diện Bên Mua
Đại Diện Bên Bán
7. Mẫu biên bản đối trừ công nợ (2 bên)
CÔNG TY …………………….
Số: 01/20XX/XN-CN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———***———
….., ngày … tháng … 5 20….
BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
– Căn cứ vào các hiệp đồng đã ký kết giữa 2 bên.
– Căn cứ vào các biên bản giao nhận hàng hóa.
– Căn cứ vào chứng từ trả tiền nhưng các đối tác đã tiến hành.
Bữa nay, ngày 31 tháng 01 5 20xx, tại văn phòng Doanh nghiệp ……………., đại diện 2 bên Doanh nghiệp chúng tôi gồm có:
BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY …………..
Địa chỉ:…………………………….
MST: ……………………
Đại diện: Ông ………………… Chức vụ:………………..
Dế yêu: ……………………. Fax: ………………………………..
BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY ……………………………
Địa chỉ:………………………………….
MST: …………………
Đại diện: Bà …………….Chức vụ: ………………………………………
Dế yêu: ……………………… Fax: ………………………………..
Cùng nhau công nhận – đối chiếu công nợ tính từ ngày 02/01/20xx tới ngày 31/01/20xx, như sau:
I – Đối chiếu – Công nhận công nợ:
1. Bên A bán hàng cho bên B:
STT
Diễn giải
Số tiền
1
Số dư đầu kỳ

2
Số nảy sinh công nợ phải thu trong kỳ

3
Số nảy sinh đã thu trong kỳ

4
Số còn phải thu cuối kỳ

2. Bên B bán hàng cho bên A:
STT
Diễn giải
Số tiền
1
Số dư đầu kỳ
0
2
Số nảy sinh công nợ phải thu trong kỳ

3
Số nảy sinh đã thu trong kỳ

4
Số còn phải thu cuối kỳ

II. Bù trừ công nợ 2 bên:
Sau lúc bàn luận cả 2 bên bên cùng hợp nhất và thoả thuận đồng ý cấn trừ khoản nợ như sau:
Nhân vật
Số còn thu
Số còn phải trả
Cấn trừ
Hiện trạng
Bên A

Phcửa ải thu
Bên B

Phcửa ải trả
III. Kết luận: Tính tới ngày 31/01/20xx bên B còn phải trả cho bên A là:…………. (Hai mươi triệu đồng)
Biên bản này được lập thành 02 bản có trị giá giống hệt. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc trả tiền sau này giữa 2 bên.
Đại Diện Bên Mua
Đại Diện Bên Bán
8. Những sơ sót trong biên bản đối chiếu công nợ là gì?
Các khoản nợ phải thu chưa có đủ biên bản đối chiếu công nợ tại thời khắc cuối 5 theo đúng quy định. Đây là điều cần biết sau lúc mày mò “Đối chiếu công nợ là gì?”.
Kế toán công nợ đã gửi thư công nhận cho người dùng mà tỉ lệ phản hồi rất thấp. Điều này sẽ dẫn tới việc sơ sót trong điều hành công nợ.
Số tiền nhưng công ty phải thu người dùng bị chênh lệch giữa biên bản đối chiếu công nợ và sổ kế toán, chưa xác định được nguyên do. Đặc thù là các công ty xây dựng thì phần nhiều đều ko đối chiếu công nợ hoặc đối chiếu có phần chênh lệch. Thậm chí, có nhiều khoản nợ ko có nhân vật rõ ràng để đối chiếu như những mẫu hình công ty khác.
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Điều chỉnh hóa đơn nguồn vốn và xử phạt lúc điều chỉnh sai
Mẫu biên bản huỷ hoá đơn
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

#Mẫu #biên #bản #đối #chiếu #công #nợ


  • #Mẫu #biên #bản #đối #chiếu #công #nợ
  • Tổng hợp: Mobitool

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button