Biểu mẫu

Mẫu 03-ĐK-TCT-BK01: Bảng kê cửa hàng, cửa hiệu phụ thuộc

Mẫu 03-ĐK-TCT-BK01: Bảng kê cửa hàng, cửa hiệu phụ thuộc được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

1. Bảng kê cửa hàng, cửa hiệu phụ thuộc là gì?

Bảng kê cửa hàng, cửa hiệu phụ thuộc là mẫu dùng để kê khai các thông tin nộp thuế của cửa hàng, cửa hiệu. Mẫu gồm các thông tin: Tên cửa hàng, cửa hiệu, kho hàng, địa chỉ, phường/xã….

2. Mẫu 03-ĐK-TCT-BK01: Bảng kê cửa hàng, cửa hiệu phụ thuộc

Mẫu số: 03-ĐK-TCT-BK01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ

Cửa hàng, cửa hiệu, kho hàng phụ thuộc

(Kèm theo mẫu số 03-ĐK-TCT)

Tên người nộp thuế:……………………………………

Mã số thuế (nếu có):……………………………

STT

Tên cửa hàng, cửa hiệu, kho hàng

Địa chỉ

Phường/xã

Quận/huyện

Tỉnh/thành phố

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

…, Ngày…./…/…

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page