Mạch đếm thuận nghịch

Mạch đếm thuận nghịch có khả năng đếm theo hướng tăng hoặc theo hướng giảm thông qua bất kỳ chuỗi đếm nhất định nào.

Cũng như đếm “tăng” từ 0 và tăng hoặc tăng đến một số giá trị đặt trước, đôi khi cần phải đếm “xuống” từ một giá trị định trước về 0 cho phép chúng tôi tạo ra đầu ra kích hoạt khi số 0 hoặc một số giá trị khác đã đạt được giá trị đặt.

Loại bộ đếm này thường được gọi là Bộ đếm xuống , ( CTD ). Trong bộ đếm xuống nhị phân hoặc BCD, số đếm giảm đi một cho mỗi xung clock bên ngoài từ một số giá trị đặt trước. Các IC như TTL 74LS193 hoặc CMOS CD4510 là bộ đếm tăng hoặc Xuống nhị phân 4 bit có một chân đầu vào bổ sung để chọn chế độ đếm lên hoặc xuống.

Mạch đếm nghịch 4 bit

Trong bộ đếm 4 bit phía trên đầu ra của mỗi flip-flop thay đổi trạng thái trên cạnh xuống (chuyển tiếp từ 1 sang 0) của đầu vào CLK được kích hoạt bởi đầu ra Q phủ định của flip-flop trước đó, chứ không phải bởi Đầu ra Q như trong cấu hình bộ đếm tăng. Kết quả là, mỗi flip-flop sẽ thay đổi trạng thái khi cái trước đó thay đổi từ 0 thành 1 ở đầu ra của nó, thay vì thay đổi từ 1 thành 0 .

Mạch đếm thuận nghịch

Cả mạch đếm Đồng bộKhông đồng bộ đều có khả năng đếm “tăng” hoặc đếm “Xuống”, nhưng có một bộ đếm chúng là một loại bộ đếm “Đa năng” khác có thể đếm theo cả hai hướng Lên hoặc Xuống tùy thuộc vào trạng thái của chân điều khiển đầu vào được gọi là mạch đếm thuận nghịch .

Mạch đếm thuận nghịch , còn được gọi là bộ đếm Lên / Xuống, có khả năng đếm theo một trong hai hướng thông qua bất kỳ chuỗi đếm nhất định nào và chúng có thể được đảo ngược tại bất kỳ điểm nào trong chuỗi đếm của chúng bằng cách sử dụng đầu vào điều khiển bổ sung như hình dưới đây.

Mạch đếm lên / xuống 3 bit đồng bộ

Mạch ở trên là một bộ đếm đồng bộ 3 bit Lên / Xuống đơn giản sử dụng flip-flops JK được cấu hình để hoạt động dưới dạng flip-flop hoặc lật kiểu T cho số đếm tối đa từ 0 (000) đến 7 (111) và trở về 0 lần nữa. Sau đó, bộ đếm 3 Bit tiến lên theo thứ tự (0,1,2,3,4,5,6,7) hoặc đi xuống theo thứ tự ngược lại (7,6,5,4,3,2,1,0).

Nói chung, hầu hết các chip đếm hai chiều có thể được thực hiện để thay đổi hướng đếm của chúng lên hoặc xuống tại bất kỳ điểm nào trong chuỗi đếm của chúng. Điều này đạt được bằng cách sử dụng một chân đầu vào bổ sung xác định hướng của bộ đếm, Lên hoặc Xuống và biểu đồ thời gian đưa ra một ví dụ về hoạt động của bộ đếm khi đầu vào Lên / Xuống này thay đổi trạng thái.

Ngày nay, cả bộ đếm lên và xuống đều được tích hợp vào một IC duy nhất có thể lập trình đầy đủ để đếm theo cả chiều “Lên” và “Xuống” từ bất kỳ giá trị đặt trước nào tạo ra một chip có khả năng đếm thuận nghịch hoàn chỉnh . Các chip phổ biến hiện có là bộ đếm Lên / Xuống thập phân 74HC190 4 bit BCD, 74F569 là bộ đếm nhị phân Lên / Xuống đồng bộ hoàn toàn và bộ đếm Lên / Xuống đồng bộ 4 bit CMOS 4029.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button